RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 17 de novembre de 2011

  Última classe abans del 20-N…

  a) Els quantificadors

  Hem comentat que l’esborrany provisional de la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC recull les formes bastantabastantes.

  El terme català miliard fa referència a un conjunt de mil milions d’unitats i equival al terme anglès nord-americà billion. Hem d’anar amb compte, doncs, a no confondre billion amb el terme català bilió, que fa referència a un conjunt d’un milió de milions d’unitats.

  L’adjectiu tot esdevé invariable i pren el valor d’adverbi quan va davant d’un nom de ciutat, de regió… no precedit d’article: La major cobertura rural a tot Espanya.

  RECORDEU: biennal (‘cada dos anys’, ‘que dura dos anys’) vs. bianual (‘dues vegades l’any’); bastant (‘quantitat regular’) vs. prou (‘quantitat suficient’); hendecasíl·lab; mil·lenni; quinquagenari

  EXERCICIS: 20 i 21 (pàg. 72)

  b) El balear

  Hem repassat les principals característiques del balear i dels seus subdialectes:

  • articulació de la vocal neutra en posició tònica (sistema vocàlic tònic: 8 sons)
  • sistema vocàlic àton de 3 sons (mallorquí: 4 sons)
  • iodització generalitzada (menorquí: pèrdua de la iod en posició intervocàlica)
  • morfema buit de primera persona de present d’indicatiu: jo cant
  • article determinat es, sa, ses
  • ús regular de l’article personal en na

  RECORDEU: En mallorquí pronunciem llengo; en menorquí, llengu, i en eivissenc, llengua.

  EXERCICI:

  Text a): menorquí

  • neutralització de la o àtona
  • pronunciació de la consonant final del grup -LT: molt
  • pèrdua de la iod en posició intervocàlica: vea

  Text b): eivissenc

  • neutralització de la o àtona
  • emmudiment de la consonant final del grup -LT: mol
  • presència de la –n– etimològica en el plural: àsens

  Text c): mallorquí

  • pronunciació de la o en posició àtona: homo
  • pronunciació de la consonant final del grup -LT: molt
  • iodització: veia
  • monoftongació en o del diftong ua: gordar

  DEURES:

  • Feu els exercicis 23 i 24 de la pàgina 73.
  • Repasseu les principals característiques dels dialectes del català oriental i feu l’exercici 37 de la pàgina 93.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva