RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Dijous, 24 de novembre de 2011

  a) Les oracions de relatiu

  Aquestes són les formes bàsiques del pronom relatiu segons el tipus d’antecedent i el context sintàctic en què apareix:

  Context Antecedents Relatiu Exemple
  Sense preposició persones i coses especificatives que El dia que vulguis, vine.
  explicatives el qual, la qual, els quals, les qualsque El meu pare, el qual és fuster, ens farà els mobles.
  frase sencera explicatives la qual cosa, fet que, aspecte que El meu pare és fuster, la qual cosa va molt bé quan necessites un moble.
  Precedit per a, amb, de, en, per persones qui El noi amb qui treballes és de Salt.
  coses què L’eina amb què treballes és molt perillosa.
  persones i coses el qual, la qual, els quals, les quals El noi amb el qual treballes és de Salt.
  això, allò què Allò a què feia referència en Pau no té cap ni peus.
  Precedit per preposicions tòniques i per locucions persones i coses el qual, la qual, els quals, les quals Aquesta és la raó a causa de la qual no hem pogut venir.
  això, allò què Això sobre què hem parlat és la clau del problema.

  A més, cal afegir-hi el relatiu adverbial on, que indica lloc.

  RECORDEU: La llengua oral espontània unifica sovint les oracions de relatiu amb la fórmula que + pronom feble.

  • Són nens que els agrada jugar.
  • És un llibre que ja se n’ha parlat molt.
  • Avui parlem d’un tema que habitualment no se’n parla gaire.

  Es tracta d’un ús propi de la llengua col·loquial, no admès en la llengua formal.

  • Són nens a qui agrada jugar.
  • És un llibre del qual se n’ha parlat molt.
  • Avui parlem d’un tema del qual habitualment no se‘n parla gaire.

  EXERCICI: 15 (pàg. 117)

  b) L’alguerès

  EXERCICI: 32 b) (pàg. 132)

  DEURES:

  • Repasseu els pronoms relatius i feu l’exercici 13 de la pàgina 116 i l’exercici 18 de la pàgina 118.
  • Fixeu-vos en les principals característiques del català nord-occidental.

  Fins dimarts!

Cap comentari

 1. Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva