RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per desembre, 2011

 • Dijous, 22 de desembre de 2011

  Últim dia de classe abans de Nadal.

  a) Propietats textuals: la cohesió

  Hem repassat les bases del premi Catalunya Futur. Ens hem fet una mica d’embolic amb el valor explicatiu o especificatiu dels complements de nom (adjectius, SPrep, oracions de relatiu…). Recordeu que el complement de nom té un valor especificatiu quan el necessitem per saber de què parlem. En canvi, té un valor explicatiu quan ens dóna informació complementària sobre el nom.

  • El cotxe de la dreta és el meu. [El sintagma preposicional de la dreta ens indica de quin cotxe parlem: valor especificatiu.]
  • El cotxe de la dreta, que és vermell, és el meu. [L’oració de relatiu ens explica com és el cotxe: valor explicatiu.]
  • El cotxe vermell és el meu. [L’adjectiu vermell ens indica de quin cotxe parlem: valor especificatiu.]
  • El cotxe vermell, que està aparcat a la dreta, és el meu. [L’oració de relatiu ens explica on es troba el cotxe: valor explicatiu.]
  • El cotxe que està aparcat a la dreta és el meu. [L’oració de relatiu ens indica de quin cotxe parlem: valor especificatiu.]
  • El cotxe que està aparcat a la dreta, el vermell, és el meu. [L’aposició ens explica com és el cotxe: valor explicatiu.]

  Per saber si una oració de relatiu és especificativa o explicativa, només cal que comproveu si es pot saber de què parlem sense l’oració de relatiu. Si és imprescindible, és especificativa; si no, explicativa.

  RECORDEU que el relatiu compost (el qual…), quan no va precedit de preposició, només el podem utilitzar en oracions explicatives.

  EXERCICIS: 3 i 4 (pàg. 101)

  DEURES:

  Si entre àpat i àpat, i festa i festa, teniu temps de fer una mica de feina, us he penjat uns quants exercicis de repàs en la pàgina “+activitats“.

  Ens retrobem el dia 10 de gener.

  Bones festes!

  Article complet

 • Dimarts, 20 de desembre de 2011

  Última classe de la tardor!

  a) Les oracions de relatiu

  Hem corregit els exercicis de la fotocòpia.

  b) Les propietats textuals: la cohesió

  La cohesió té a veure amb les relacions que s’estableixen entre els diferents elements del text (paraules, oracions, paràgrafs), que permeten al receptor interpretar-lo amb eficàcia. És la característica interna que en relaciona, sintàcticament i semànticament, les diverses parts. Hi ha diversos recursos o mecanismes que asseguren la cohesió d’un text:

  • la repetició d’un element per mitjà de pronoms;
  • l’ús de determinants (articles,demostratius, possessius) per indicar les diferents relacions entre les paraules del text;
  • l’elisió d’un element conegut;
  • la concordança (entre el subjecte i el verb, de gènere, de temps, de nombre);
  • l’ús de connectors o marcadors textuals, com ara adverbis o locucions adverbials;
  • la puntuació;
  • les relacions semàntiques entre paraules (sinònims, antònims, hiperònims…);
  • els mecanismes paralingüístics (els gestos, el ritme i la velocitat de l’elocució, la tipografia…).

  Per treballar alguns dels elements de cohesió que intervenen en un text, hem redactat les bases del premi Catalunya Futur.

  DEURES:

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dijous, 15 de desembre de 2011

  Em sap molt de greu el retard…

  a) Les oracions de relatiu

  Per fer els exercicis podeu recuperar el quadre que us vaig penjar l’1 de desembre.

  EXERCICIS: 20 i 21 (pàg. 118-119)

  b) Resum d’un text antic

  Hem llegit la segona part de l’”Exemple d’un pagès i un picaplet de Mallorca” (pàg. 98-99). Us faig un recull de vocabulari que hem comentat:

  • clamar > ‘reclamar, queixar, protestar’
  • creador > ‘creditor’
  • acientar > ‘informar’
  • tabuixar > ‘animar, incitar’
  • hoc > ‘sí’
  • saig > ‘oficial judicial’
  • tantost > ‘immediatament, de seguida’
  • barata > ‘canvi, permuta’
  • impetrar > ‘demanar, pregar’
  • entrecuidament > ‘estratagema’
  • aterrar > ‘humiliar’
  • tostemps > ‘sempre’
  • emparar > ‘defensar’

  DEURES:

  • Feu els exercicis 29, 30 i 31 de la fotocòpia de relatius.
  • Resumiu la segona part del text de Francesc Eiximenis.

   

   

  Article complet

 • Dimarts, 13 de desembre de 2011

  Mal dia per als supersticiosos!

  a) Les oracions de relatiu

  RECORDEU: Cal evitar els pleonasmes en les oracions de relatiu, és a dir, la inserció d’un pronom feble que representa per segona vegada l’antecedent del pronom relatiu. Exemples:

  Forma incorrecta (amb pleonasme)
  La casa on hi viuen els teus cosins.
  Una lliçó que ja la sé de memòria.
  La nostra conducta, en la qual tots hi podeu veure…
  És el principi del qual en provenen…
  Aquesta joventut, a la qual li toca d’aixecar el nostre poble…

  Forma correcta (sense pleonasme)
  La casa on viuen els teus cosins.
  Una lliçó que ja sé de memòria.
  La nostra conducta, en la qual tots podeu veure…
  És el principi del qual provenen…
  Aquesta joventut, a la qual toca d’aixecar el nostre poble…

  EXERCICI: 16 (pàg. 117)

  b) El valencià

  Característiques del valencià

  • distinció b/v
  • articulació marcada dels finals consonàntics -r, -rt, -nt
  • desinència -e de la primera persona del present d’indicatiu
  • combinació de pronoms febles de CI i de CD sempre en aquest ordre; a més, el CI no pren mai la forma adverbial hi
  • demostratiu este-eixe-aquell

  EXERCICI: 32 d) (pàg. 133)

  nord-occidental: pallarès

  • desinència -e de la tercera persona: havie
  • article lo: lo seu deure, lo dot, los feligresos
  • caiguda de v i  de i intervocàliques: veen

  DEURES:

  • Repasseu les oracions dels exercici 20 i 21 de les pàgines 118 i 119.
  • Llegiu la segon part del text de Francesc Eiximenis (pàg. 98-99).

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 1 de desembre de 2011

  Última classe abans del pont de la Constitució.

  a) Les oracions adjectives de relatiu

  EXERCICIS: 14 (pàg. 116) i 19 (pàg. 118)

  b) El català nord-occidental

  Aquestes són algunes de les principals característiques del catala nord-occidental:

  • tancament de e pretònica en i: giner
  • tancament de o àtona en u quan segueix una i tònica: conill
  • desinència –o de la primera persona del present d’indicatiu
  • desinència -e de 3a persona: ell pense, ella pensave
  • obertura de e en a en els grups inicials en es-, en-: escala, enciam
  • article determinat masculí lo, los

  RECORDEU:

  

  DEURES:

  • Repasseu el quadre dels relatius i feu l’exercici 16 de la pàgina 117.
  • Busqueu en el text d de l’exercici 32 de la pàgina 132 algunes característiques del català nord-occidental.

  Ens retrobem el 13 de desembre!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme