RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per maig, 2012

 • Dijous, 17 de maig de 2012

  Tarda d’estuba…

  a) L’oració composta

  Hem comentat la classificació de les oracions adverbials. Recordeu que les oracions adverbials fan la funció de complement circumstancial.

  Fixeu-vos bé en els usos de per què, perquè i per a què:

  Per què

  Perquè

  Per a què

  1) Pronom interrogatiu

   per què = per quina causa

  2) Pronom relatiu

   per què = pel qual / per la qual / pels quals / per les quals / per on

  1) Conjunció causal

   perquè = ja que

   2) Conjunció final

  perquè = amb la finalitat que

  3) Perquè substantiu

  perquè = motiu

  1) Pronom interrogatiu (amb el verb servir)

   per a què = per a quina causa

  2) Pronom relatiu

  per a què = per al qual / per a la qual / per als quals / per a les quals

  EXERCICIS: 16 (pàg. 357), 20 (pàg. 364)

  b) Majúscules

  EXERCICI: 3 (pàg. 385)

  DEURES:

  • Repasseu la classificació de les oracions adverbials i feu els exercicis 17, 18 i 19 de les pàgines 363 i 364.
  • Descarregueu-vos aquest petit recull de qüestions de normativa.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 15 de maig de 2012

  a) Fonètica sintàctica

  EXERCICI: 2 de la fotocòpia

  b) L’oració composta

  Funcions de les oracions substantives
  completives SAtr

  CD

  CRV

  CPred

  CN

  CAdj

  CAdv

  Ens interessa que el grup funcioni bé.La nena sembla que estigui trista.

  Digueu-li que no cridi tant.

  Es queixaven que no els havien atès bé.

  Es va quedar que semblava morta.

  Tinc la impressió que tot anirà bé.

  Estic content que tot vagi bé.

  Escara som lluny que arribin a un acord.

  d’infinitiu SAtr

  CD

  CRV

  CN

  CAdj

  CAdv

  Els agrada fer riure.Això és bufar i fer ampolles.

  Van decidir no amagar la veritat dels fets.

  Es va oblidar d’esperar-los.

  En Joan té la certesa de ser acceptat.

  Són incapaços de ballar amb gràcia.

  Encara som lluny d’arribar a un acord.

  de relatiu SAtr

  CD

  CI

  CRV

  CPred

  CN

  CAdj

  CAdv

  CAg

  Qui de jove no treballa quan és vell dorm a la palla.Aquesta feina és la que m’agrada.

  Et tornaré allò que em vas deixar.

  Dono aquest llibre a qui el vulgui.

  S’obliden dels que els necessiten més.

  Tot sovint em prenen pel que viu al cinquè.

  No entenc quin és el problema del que em parles.

  Estic content del que m’expliques.

  Encara som lluny del que ens va prometre.

  La conferència és seguida pels qui són a l’interior de la sala.

  interrogativa CD Necessitem saber què va passar

  EXERCICIS: 3, 4 i 5 de la fotocòpia, 16 (pàg. 357)

  c) Conflicte lingüístic: bilingüisme i diglòssia

  Hem revisat el concepte de bilingüisme. Recordeu que és un concepte ambigu. Per simplificar podem parlar de tres classes de bilingüisme segons l’àmbit en què ens fixem:

  1. bilingüisme individual: l’àmbit és cada individu aïllat
  2. bilingüisme territorial: l’àmbit és l’estructura política d’un estat, d’una regió…
  3. bilingüisme social: l’àmbit és una comunitat dins d’una estructura política.

  Fishman destria quatre grups de relació entre el bilingüisme i la diglòssia:

  1. diglòssia i bilingüisme
  2. bilingüisme sense diglòssia
  3. diglòssia sense bilingüisme
  4. ni bilingüisme ni diglòssia

  Fixa’t com hem representat aquests grups de relació amb els gràfics:

  Recordeu que Fishman considera el bilingüisme un tret de la conducta individual i la diglòssia, un fenomen de caràcter social.

  Si voleu aprofundir més en alguns conceptes de sociolingüística, podeu clicar aquí.

  DEURES:

  • Analitzeu la funció sintàctica de les oracions subordinades de l’exercici 16 de la pàgina 357.
  • Repasseu els conceptes de bilingüisme i diglòssia.

   

   

  Article complet

 • Dijous, 10 de maig de 2012

  a) Fonètica

  EXERCICI: 1  de la fotocòpia

  b) L’oració composta

  Ens hem fixat en la manera de distingir la conjunció que de les oracions substantives del pronom relatiu que:

  • verb + que: conjunció > oració substantiva
  • nom + que: pronom relatiu > oració adjectiva
  • article / demostratiu + que: pronom relatiu > (amb nom elidit) adjectiva / (sense nom elidit) substantiva

  EXERCICIS: 1 i 2 de la fotocòpia

  DEURES:

  • Analitzeu les oracions subordinades dels exercicis 3, 4 i 5 de la fotocòpia.
  • Feu la transcripció fonètica de les grafies subratllades del segon text de Viatges i flors.

   

  Article complet

 • Dimarts, 8 de maig de 2012

  Últim dia de pronoms febles.

  a) Pronoms febles

  Recordeu que el règim verbal pot canviar segons el sentit del verb:

  • pensar: ‘tenir activitat intel·lectual’ > Penses massa.
  • pensar [algú o una cosa: CD]: ‘imaginar’ > Pensa un paisatge i dibuixa’l.
  • pensar [una cosa: CD]: ‘decidir o tenir al pensament per prendre una decisió’ > Ja has pensat la solució?
  • pensar [en algú o en una cosa: CRV]: ‘tenir al pensament’ > Només pensa en el futbol.
  • pensar [en algú  o en una cosa: CRV]: ‘recordar-se’ > Ja has pensat en les claus?
  • pensar o pensar-se [que + oració: CD]: ‘considerar com a cert o possible’ > En Rajoy es pensa que sortirem aviat de la crisi.
  • pensar-s’hi [pronoms sense funció sintàctica]: ‘dubtar abans de fer una cosa’ > Si s’hi pensa, em dirà que no.
  EXERCICIS: 20 i 21 (pàg. 325-326)
  b) Sinonímia
  • aparentar ‘semblar’ / aparençar ‘fer veure’
  • abaixar ‘fer baixar’ / baixar
  • planejar ‘preparar’ / planar
  • apujar ‘fer pujar’ / pujar
  • renyir amb ‘discutir-se’ / renyar ‘avisar’
  • senyalar ‘fer un senyal’ / assenyalar ‘indicar’
  • adormir ‘fer dormir’ / dormir
  • legat ‘representant, delegat’ / llegat ‘herència, donatiu’
  • citació ‘text, document administratiu’ / cita
  • famosa ‘que té fama’ / afamada ‘que té fam’
  • arrabassar ‘prendre’ / arravatar-se ‘enfurir-se’
  • estança ‘habitació’ / estada
  • emplenar / complimentar ‘fer compliments’
  • brodat / bordat ‘lladrat’
  • esquadra ‘exèrcit’ / escaire
  • metge / mèdic
  • taula ‘moble’ / mesa ‘conjunt de persones que dirigeixen una corporació’
  • metre / metro
  • nombre ‘quantitat’ / número ‘xifra’
  • reals / reials
  EXERCICI: 29  (pàg. 290)
  c) Text antic
  Ens hem mirar el fragment del Tirant de la pàgina 340 del llibre.
  DEURES:
  • Mireu-vos l’apartat de les conjuncions coordinants i subordinants del llibre.
  • Transcriviu els sons del primer text de la fotocòpia.
  • Expliqueu el contingut essencial de fragment del Tirant de la pàgina 340 del llibre (unes vuitanta paraules).
  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 3 de maig de 2012

  Ara sí, ja estem a la recta final del curs.

  a) Pronoms febles

  • Se n’anaven de París: Anar-se’n és un verb pronominal. Els pronoms no tenen valor sintàctic.
  • Els nois duen les bosses buides; empleneu les bosses buides (als nois): En la primera oració les bosses és el CD i buides el CPred (Com duen les bosses?). En la segona oració les bosses buides és el CD (buides és CN: Com estan les bosses?)
  • Hi ha un paper a terra; cull-l’en: En la segona oració paper és determinat [‘el paper que hi ha a terra’].
  • Ella vol un llapis; si en tens un, deixa-l’hi < Ella vol un llapis; si tens un llapis, deixa-li el llapis [=’l’únic llapis que tens’]
  • Ella vol un llapis; si en tens, deixa-li’n < Ella vol un llapis; si tens llapis [plural], deixa-li llapis [=’uns quants llapis’]
  • Ella vol un llapis; si en tens, deixa‘ls-hi < Ella vol un llapis; si tens llapis [plural], deixa-li els llapis [=’tots els llapis’]
  • Era amic del meu germà. > Ho era. [atribut indeterminat= ‘el meu germà té molts d’amics’]
  • Era l’amic del meu germà. > L’era. [atribut determinat= ‘el meu germà només té un amic’]
  • Era molt amic del meu germà. > N’era. [atribut indeterminat amb un quantitatiu]
  • Te‘n penediràs del que has fet: No hem de substituir el CRV (del que has fet).
  • De tu, no en dubto gens: Substituïm el CRV (de tu), que està desplaçat.
  • Aquesta dona necessita diners. Dóna-li’n [=’uns quants diners’] i digues-li que se’n vagi.
  • Aquesta dona necessita diners. Dóna‘ls-hi [=’tots els diners que necessita’] i digues-li que se’n vagi.

  EXERCICIS: 17, 18 i 19 (pàg. 323-325)

  b) Marc sociolingüístic

  Llengües en contacte

  DEURES:

  • Ompliu els espais buits dels exercicis 20 i 21 de les pàgines 325 i 326 amb els pronoms febles adequats.
  • Respon el qüestionari de la pàgina 251 sobre les les llengües en contacte.

  Fins dimarts!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva