RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per octubre, 2013

 • Dijous, 24 d’octubre de 2013

  Amb una mica de retard us penjo el resum de l’última classe.

  a) El substantiu i l’adjectiu: gènere i nombre

  RECORDEU:

  • tisores/estisores; tenalles/estenalles; tovalles/estovalles
  • inic, iniqua, inics, iniqües
  • innocu, innòcua, innocus, innòcues
  • un jersei beix, una camisa beix, uns jerseis beix, unes camises beix
  • un procediment estàndard, unes procediments estàndard

  EXERCICIS: 18, 19 i 20 (pàg. 26-27)

  b) El diccionari

  RECORDEU:

  • gall m. Mascle d’una espècie d’ocells de la família dels fasiànids. / gallina f. f. Femella del gall. m. i f. Persona covarda. És un gallina.
  • cònsol m. i f.  Agent diplomàtic. El cònsol d’Itàlia a València. La cònsol de Bèlgica celebrà una recepció oficial.  / consolessa f. Cònsol.
  • adjectius variables: brut -a adj. Mancat de netedat.
  • adjectius invariables: jove adj. De poca edat, que està en la seva joventut.

  c) L’oració

  RECORDEU:

  • categories gramaticals: nom, adjectiu, determinant, pronom, verb, adverbi, conjunció, preposició i interjecció
  • sintagmes: SN, SV, SAdj, SAdv, SPrep
  • funcions: subjecte, atribut, complement directe, complement indirecte, complement de règim verbal, complement predicatiu, complement circumstancial

  EXERCICI: 22 (pàg. 29)

  DEURES:

  • Feu l’exercici 21 de la pàgina 27 i els exercicis 29 i 30 de la pàgina 35.
  • Identifiqueu les categories gramaticals de les oracions e)-g) de l’exercici 22 de la pàgina 29.

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dimarts, 22 d’octubre de 2013

  Tarda de primavera… però si ja som a la segona quinzena d’octubre!

  a) El substantiu: gènere

  Ens hem fixat en les relacions -a vegades complicades- entre gènere i sexe:

  • el cònsol/la cònsol, la consolessa; l’alcalde/l’alcalde, l’alcaldessa
  • el boc/la cabra; l’ase/la somera; el marrà/l’ovella; el cavall/l’egua, l’euga
  • el nadó, la criatura: nen o nena?
  • la girafa, el goril·la, el dofí: mascle o femella?
  • el lluç/la lluça; el cuc/la cuca: animals diferents
  • el llagost (insecte)/la llagosta (insecte i crustaci)

  Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua

  RECORDEU: “El nom mar admet tots dos gèneres en casos com ara el mar blaula mar blava, però sol aparèixer en masculí en contextos com el nivell del mar, la superfície del mar, i en femení, en contextos com alta mar, bona mar, mala mar, mar arrissada, anar a la mar” (Gramàtica de l’IEC). El nom art, d’altra banda, sol aparèixer com a masculí en singular i femení en plural: l’art de viure, les belles arts. És masculí sempre que fa referència als ormejos per pescar. El nom crisma pot ser masculí o femení quan es refereix a l’oli consagrat; en canvi, només pot ser femení si és sinònim de seny o enteniment.

  b) El substantiu: nombre

  RECORDEU: alacrà, carlà, catamarà, cormorà, farbalà; caiman, galzeran, orangutan, tobogan, xaman, sedan; guant, imant

  c) L’adjectiu: gènere i nombre

  EXERCICIS: 15, 16 i 17 (pàg. 25)

  DEURES:

  • Hem de fer calamars farcits o calamarsos farcits?
  • Repasseu la morfologia del substantiu i de l’adjectiu i feu els exercicis 18, 19 i 20 de les pàgines 25 i 26.

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Un dia a Cambrils

  S’acosten un parell de caps de setmana llargs.

  Escriu un correu electrònic a un amic o una amiga per proposar-li d’anar un d’aquests dies a Cambrils.

  Explica-li quan hi vols anar, per què hi  vols anar i què hi podreu fer.

  Aprofita la informació del web Catalunya.com.

  El text ha de tenir una extensió màxima de 150-175 paraules.

  Article complet

 • Dijous, 17 d’octubre de 2013

  Classe amb convidades.

  a) L’alfabet fonètic

  RECORDEU: Segons l’esborrany provisional de la gramàtica de l’IEC, són “acceptables les diferents pronúncies tradicionals [de la e], independentment que quedin reflectides o no a través de l’accentuació gràfica”.

  EXERCICIS: 8 (pàg. 17), 10, 11 i 12 (pàg. 18)

  b) El substantiu: gènere

  Ens hem fixat en les paraules amb doble gènere i significat diferent. També hem comentat el gènere d’algunes paraules que ens fan anar de corcoll (p. ex.: el bacteri, un escafandre, el tèrmit, el titella, la crep…).

  RECORDEU:

  • aglà m. o f. Gla.
  • gla f. Fruit de l’alzina, del roure i de totes les altres plantes del gènere Quercus, sec, indehiscent i monosperm, proveït d’una cúpula en forma de didal.
  • vessant m. o f. Aiguavés m.  Coster que uneix el tàlveg i la carena o la base amb el cim d’una muntanya. m. o f. Faceta, aspecte. Aquest tipus de problemes sempre es pot atacar des de vessants diferents.

  DEURES:

  • És veritat que els substantius artcrisma mar admeten tant la forma masculina com la femenina?
  • Llegiu els apartats del llibre dedicats al gènere del substantiu i a la morfologia de l’adjectiu i feu els exercicis 15, 16 i 17 de la pàgina 25.

  REFORÇ: exercicis d’introducció (en PDF) a l’alfabet fonètic (solucionari).

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 15 d’octubre de 2013

  Nit de mobilitzacions per defensar l’accés de totes les persones a un habitatge digne. Un bon moment per rellegir “Aquí descansa Nevares”, de Pere Calders.

  a) Fonètica i ortografia

  Hem continuant repassant la classificació dels sons consonàntics. Ens hem fixat sobretot en els sons palatals i en els fricatius i en les “parelles” de sons sonors i sords.

  EXERCICI: 9 (pàg. 17)

  RECORDEU:

  • Tots els sons sords tenen un so sonor equivalent, és a dir, amb el mateix punt i mode d’articulació.
  • A Girona no distingim el so de la b () del so de la v (ve). El so [v] és la sonorització del so [f].

  b) Propietats textuals

  Anomenem text qualsevol expressió verbal amb un significat complet que es produeix en una situació comunicativa. En aquests casos, el text és el missatge, és a dir, el contingut de la comunicació. Una carta al director, una crítica teatral o un anunci són textos. Els textos poden ser orals o escrits, llargs, curts…, i poden servir per expressar l’opinió, per convèncer, per exposar un fet… I sempre es construeixen amb paraules.

  propietats del text

  Les propietats del text són els requisits que ha de complir una expressió verbal perquè la puguem considerar un text i perquè serveixi per establir la comunicació. En són tres: l’adequació, la coherència i la cohesió. Durant el curs les anirem analitzant, però avui n’hem fet un tastet a partir de les cartes de presentació que vam llegir la setmana passada:

  1. faltes d’ortografia i errors morfosintàctics: text poc correcte
  2. errors de puntuació: text mal cohesionat
  3. to col·loquial i vocabulari barroer: text poc adequat
  4. informació innecessària: text poc coherent
  5. poca informació: text poc coherent
  6. abús de pronoms i absència de referents: text poc coherent i mal cohesionat
  7. format de sol·licitud: text poc adequat
  8. contradiccions: text poc coherent i poc adequat

  DEURES:

  • Repasseu els signes de l’AFI i feu els exercicis 10, 11 i 12 de la pàgina 18.
  • Esmeneu i reescriviu el text de l’exercici 5 de la pàgina 13 per aconseguir un text més adequat.

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dijous, 10 d’octubre de 2013

  Segon dia de classe. Engeguem el curs.

  a) Activitats del primer dia

  1. ortografia de la vocal neutra (pàg. 104-106)
  2. consonantisme
  3. ús de la dièresi (pàg. 149-151)
  4. pseudoderivats (pàg. 57)
  5. relació so-grafia (pàg. 14-15)
  6. reculls lexicogràfics (pàg. 32-34)
  7. falsos sinònims (pàg. 286-287)
  8. miscel·lània de morfosintaxi
  9. pronoms personals forts (pàg. 273-274)
  10. complement directe (pàg. 164-165)

  b) Fonètica

  Hem començat a remenar l’adaptació al català de l’alfabet fonètic internacional (pàgina 16). Fixeu-vos que es tracta d’una versió reduïda de l’AFI ja que hi ha sons que en català no tenen valor distintiu.

  A diferència de l’alfabet llatí (el que utilitzem per escriure en català), l’AFI és comú a totes les llengües. Serveix per representar acuradament i de forma unívoca (cada so es correspon amb un símbol i cada símbol representa només un so) la completa varietat de sons que l’aparell vocal humà pot produir.

  En català cada grafia no equival a un so (p.ex.: la c pot representar els sons [k] i [s]:casacella) ni cada so equival a una grafia (p.ex.: el so [k] el poden representar la lletra i el dígraf qu).

  Aquí trobareu el quadre amb la classificació dels sons consonàntics.

  Si teniu interès a aprofundir en l’alfabet fonètic i en la relació entre so i grafia, podeu consultar aquests enllaços:

  c) Les propietats textuals

  Hem ajudat l’Albert a triar la millor carta de presentació. N’esteu gaire convençuts, de la tria?

  DEURES:

  • Feu l’exercici 9 de la pàgina 17 per repassar la classificació dels sons consonàntics.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 8 d’octubre de 2013

  Benvinguts al curs!

  Avui hem aprofitat per parlar del funcionament del curs i per fer unes activitats d’escalfament. Aquestes són les solucions de les activitats:

  1. assemblea, avaluar, ambaixadors, emparat, efeminat, psiquiatre, arravatament
  2. covardia, dissimular, immediat, contrarestar, impàvids
  3. llengües, delinqüents, maleïts, paraigüer, aïllats, amoïnaria
  4. endolcir, dulcificar, bucal, mocador, consular
  5. ascendent / raça; botxí / roig; canvi / setmana; càstig / kurd; rasa / ozó
  6. astènia: “Minva de les forces que comporta cansament i dificultat a l’esforç.” (DIEC); sanglantana: “Sargantana. “ (DCVB); pigota: “Verola.” (DIEC); fossar: “Cementiri.” (DIEC); matxacano: “Espècie de xanfaina.” (DCVB)
  7. pronunciar, giny, bianual, t’asseguis, els ordes religiosos
  8. textes;  l’universitat; estés; No beveu més!, Begueu més!
  9. ell, jo, vós, mi
  10. Bethleem, la nativitat sua, molt poca estima de la sua venguda, finir la vida sua, la dolor e vergonya sua

  Fins dijous!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva