RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per abril, 2014

 • Dimarts, 29 d’abril de 2014

  Setmana d’un dia…

  a) Pronoms febles

  EXERCICIS: 17 (pàg. 323) i 12 (fotocòpia)

  b) Neologismes

  Si us interessa conèixer els criteris del TERMCAT a l’hora d’introduir manlleus i calcs, podeu fullejar aquest document.

  EXERCICI: 25 (pàg. 330)

  c) Exposició oral

  És important elaborar un esquema ordenat, breu, amb lletra clara i grossa, que puguis seguir fent-hi una ullada, que marqui els arguments que vols plantejar en apartats numerats.

  Sigues generós a l’hora de donar detalls, explicar anècdotes, posar exemples, desenvolupar les teves opinions, citar fonts o referències, fer comparacions…

  Tot i que sempre és més fàcil defensar un argument que realment considerem cert, si pensem que defensar la nostra postura ens pot resultar difícil, podem fer referència a opinions formulades per algú altre o representar un determinat parer que no sigui necessàriament el nostre. En la prova d’expressió oral es valorarà com diem les coses, no les opinions que formulem.

  En aquesta prova no es valora el coneixement dels continguts que exposem. Per tant, si en un moment donat, no ens sentim còmodes amb algun tema, és més fàcil admetre que no tenim coneixements sobre aquesta qüestió i explicar-ho. Podem estendre’ns en algun tema similar o en algun subtema que ens pugui resultar més fàcil de desenvolupar.

  [Consells extrets de Com dominar el nivell C (ed. Teide)]

  DEURES:

  • Acabeu de fer els exercicis de la fotocòpia de pronoms febles.
  • Llegiu l’article sobre els aliments transgènics de la pàgina 304. Prepareu una intervenció oral d’uns dos minuts per contrarestar, objectar o matisar les idees defensades en l’article. Feu l’esquema que fareu servir durant la vostra intervenció.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 24 d’abril de 2014

  Ressaca de Sant Jordi: empatxats de roses i llibres.

  a) Pronoms febles

  • Ella vol un llapis; si en tens un, deixa-l’hi. > el llapis que tens
  • Ella vol un llapis; si en tens, deixa-li’n. > llapis (plural)
  • Aquesta dona necessita diners. Dóna-li’n. > diners (uns quants)
  • Aquesta dona necessita diners. Dóna‘ls-hi. > els diners que necessita

  EXERCICIS: 16, 18 i 19 (pàg. 322-325)

  b) Neologismes

  Hem comprovat la forma amb què han entrat en el diccionari normatiu alguns neologismes: aerobic, bungalow, cocktail, crêpe, curriculum, doping, élite, smoking, spaghetti, rally, windsurf i show.

  DEURES:

  • Feu totes les substitucions pronominals possibles de les frases de l’exercici 17 de la pàgina 323.
  • Amb el diccionari a l’abast, comproveu com s’han adaptat els neologismes de l’exercici 25 de la pàgina 330.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 22 d’abril de 2014

  Comencem la recta final del curs!

  a) Prova de progrés

  Hem repassat la prova de progrés.

  b) Pronoms febles

  EXERCICI: 23 (pàg. 286)

  c) Bilingüisme

  Hem revisat el concepte de bilingüisme. Recordeu que és un concepte ambigu. Per simplificar podem parlar de tres classes de bilingüisme segons l’àmbit en què ens fixem:

  1. bilingüisme individual: l’àmbit és cada individu aïllat
  2. bilingüisme territorial: l’àmbit és l’estructura política d’un estat, d’una regió…
  3. bilingüisme social: l’àmbit és una comunitat dins d’una estructura política

  EXERCICI: 36 (pàg. 297)

  DEURES:

  • Repasseu les activitats de la prova de progrés. Recordeu que us ha de servir per saber què heu de repassar.
  • Feu totes les substitucions pronominals possibles de les oracions de l’exercici 16 de la pàgina 322.

  Bon dia de Sant Jordi i fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 10 d’abril de 2014

  Avui hem aprofitat per fer una prova de progrés.

  La podeu trobar aquí.

  Article complet

 • Dimarts, 8 d’abril de 2014

  a) Fonètica sintàctica

  EXERCICI: 8 (pàg. 313)

  b) Pronoms febles:

  EXERCICIS: 19, 21 i 22 (pàg. 284-285)

  DEURES:

  • Dijous fem una activitat de progrés. Repasseu una mica el que hem fet fins ara.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 3 d’abril de 2014

  Sobretaula de badalls…

  a) Fonètica sintàctica

  Hem repassat el segon text de la fotocòpia (ai, Francisqueta!).

  b) Pronoms febles

  Ens hem introduït en les pregones aigües de les combinacions pronominals. Mirarem de no ofegar-nos-hi.

  Per veure l’ordre de col·locació dels pronoms, podeu fer servir aquest quadre.

  es et 

  us

  em 

  ens

  els 

  li

  el 

  la

  els

  les

  en hi
  ho
  en hi

  Només es poden combinar els pronoms continguts en requadres que es puguin unir amb una recta horitzontal en l’esquema anterior. No es poden combinar verticalment ni es pot combinar un pronom amb si mateix, excepte el cas de la combinació els els (CI+CD).

  EXERCICIS: 17, 18 i 19 (pàg. 283-284)

  DEURES:

  • Completeu amb la grafia adient i escriviu el signe fonètic corresponent dels mots de l’exercici 5 de la pàgina 313.
  • Ompliu els espais buits dels exercicis 21 i 22 de la pàgina 285 amb el pronom o els pronoms corresponents.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 1 d’abril de 2014

  No donis l’hivern per passat fins que l’abril no s’hagi acabat.

  a) Fonètica sintàctica

  Hem corregit el primer text de la fotocòpia.

  b) Sinonímia

  • fosc: obscur, negre (?)
  • corredor: passadís
  • avesats: acostumats, habituats
  • imanta: magnetitza, atrau (?)
  • prestatge: estant, lleixa
  • estrella: estel
  • audaços: atrevits, valents (?), vius (?)
  • gaudiu: fruïu
  • perfum: aroma, olor, colònia (?)
  • a l’aire lliure: a fora, a l’exterior

  c) Pronoms febles

  Ens hem començat a endinsar en la selva dels pronoms febles. Heu de tenir en compte que el sistema normatiu de pronoms febles és un sistema artificial, que no es correspon amb l’ús oral real, i que hem d’aplicar algunes normes molt senzilles per resoldre bé els exercicis:

  1. Només podem substituir un complement per un pronom.

  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré els regals. [no: *Els hi compraré els regals.]
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els els compraré.

  2. La funció i l’estructura (sintagma, gènere, nombre…) del complement que hem de substituir determina el pronom que hem de fer servir.

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré per als meus nebots.
  • Compraré el regal per als meus nebots. > El compraré per als meus nebots.
  • Compraré això per als meus nebots. > Ho compraré per als meus nebots.

  3. Un pronom pot substituir complements amb funcions diferents:

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots. [CD]
  • Compraré una bossa de caramels per als meus nebots. > En compraré una bossa per als meus nebots. [CN]
  • Vinc de Girona. > En vinc. [CCLloc]

  Algunes remarques sobre l’ús dels pronoms febles:

  • El subjecte només pot ser substituït per un pronom feble en un cas: quan és un SN indefinit i va després del verb: A casa vénen sovint venedors. > En vénen sovint.
  • Quan l’atribut és un SN definit, s’ha de substituir pels pronoms el, la els, les :Aquesta noia és la meva germana. > Aquesta noia l’és.
  • Quan l’atribut és un SN indefinit, s’ha de substituir pel pronom ho:  Aquesta noia és amiga meva. > Aquesta noia ho és.
  • L’atribut es pot substituir pel pronom en quan té un valor emfàtic o l’introdueix un quantitatiu: De simpàtic, no n’és gaire.

  Fixeu-vos en aquestes oracions:

  1. Quants quilos de patates vols?
  2. En vull dos. (en = CD)
  1. Quantes patates vols?
  2. En vull dos quilos. (en = CN)

  EXERCICIS: 18 (pàg. 283)

  DEURES:

  • Transcriviu fonèticament les lletres subratllades del segon text de la fotocòpia.
  • Feu els exercicis 17, 18 i 19 de les pàgines 283 i 284.

  Fins dijous!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva