RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘accentuació’

 • Dimarts, 29 de novembre del 2016

  En Mauri

  mauri

  Un maori

  maori

  a) Els signes de puntuació

  Les oracions de relatiu, que funcionen dins l’oració principal com a complement d’un nom, permeten explicar o especificar l’antecedent, i insereixen una frase dins d’una altra. Són un recurs expressiu.

  • Els camions que anaven carregats s’havien d’aturar a la frontera.
  • Aquest agent busca nens i nenes que fan campana.

  En aquestes dues oracions especificatives ens referim només als camions que anaven carregats, no a tots els camions; i als nens que fan campana, no a tots els nens.
  En l’oració explicativa següent ens referim a tots els camions:

  • Els camions, que anaven carregats, s’havien d’aturar a la frontera.

  Aquestes oracions explicatives cal escriure-les entre comes.

  b) Les enumeracions

  Hem repassat la coherència d’algunes enumeracions.

  c) L’accentuació: mots amb errors en la síl·laba tònica

  Hem dictat les paraules següents: paraplegia, iber, vídeo, fluor, soviet, medul·la, elit, Munic, míssil, guru, quadriga, Dèmocles, intèrfon, maori, tèxtil, torticoli, Etiòpia, diòptria, ampit, Hèlsinki, èczema, libido, víking, olimpíada, radar, alfil.

  DEURES:

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 21 de gener del 2016

  Joan Collet i  el gir de 360 graus: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.” [21.40]

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  activitat 11

  a) Precisió lèxica: falsos sinònims

  Fixeu-vos en aquestes parelles de paraules. A vegades, n’utilitzem una, erròniament, amb el significat de l’altra.

  • afamada ‘que té molta fam’ / famosa ‘que té una gran fama’
  • aparençar ‘simular’ / aparentar ‘semblar per l’aspecte’
  • ban ‘crida, pregó, edicte’ / bàndol ‘grup de persones que s’enfronta a un altre’
  • cabals ‘diners’ / caudals ‘relatius a la cua’
  • compondre ‘produir una obra musical’ / composar ‘imposar una contribució, una multa’
  • deport ‘recreació, esbarjo, comunament a l’aire lliure’ / esport ‘exercici corporal amb intenció lúdica o competitiva’
  • creuar ‘travessar’ / encreuar ‘disposar dues coses formant una creu l’una amb l’altra’
  • esborrador ‘que esborra’ / esborrany ‘paper on es fa l’esbós d’un escrit’
  • fullet ‘obra impresa de menys de cinquanta pàgines’ / fulletó ‘fascicle d’una obra literària’
  • legat ‘delegat’ / llegat ‘allò que hom deixa en el testament’

  • cabellera ‘conjunt dels cabells d’una persona’ / melena ‘deposició o vòmit de sang negra’
  • pastel ‘llapis’ / pastís ‘massa de farina cuita al forn’
  • pelegrí ‘persona que per devoció fa la visita a un santuari’ / peregrí ‘rarament vist’
  • rendible ‘que dóna un bon rendiment econòmic’ / rentable ‘que es pot rentar’
  • ruïna ‘restes d’un edifici arruïnat’ / runa ‘enderrocs’
  • sèpia ‘color marró d’aspecte’, ‘mol·lusc’ / sípia ‘mol·lusc’

  El verb adjuntar és un verb transitiu que pot regir diferents complements. A continuació es presenta una relació dels casos possibles amb els exemples corresponents:

  • adjuntar una cosa a una altra: Cal adjuntar el comprovant a la sol·licitud.
  • adjuntar, amb una cosa, una altra cosa: Adjuntem, amb la carta, la llista actualitzada de preus.
  • adjuntar una cosa a algú: Us adjuntem un certificat.
  • adjuntar una cosa a una altra per a algú: Us adjuntem a la carta una còpia de

  [Optimot, fitxa 45/2]

  b) Els accents diacrítics

  Quan apliquem les normes d’accentuació ho fem només a les paraules polisíl·labes. Però potser alguna vegada heu vist paraules monosíl·labes amb accent o paraules polisíl·labes que s’accentuen sense seguir les normes. Es tracta dels accents diacrítics. Repasseu-los.

  DEURES:

  • Feu el resum dels textos que us han de servir per redactar l’informe.
  • Completeu el text de la fotocòpia amb els element lingüístics que hi falten.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 15 de desembre del 2015

  Una enumeració no gaire homogènia:

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • activitat 4

  a) Les enumeracions

  Hem repassat el text del Consell Comarcal del Garraf.

  Puntuació de les enumeracions en línia

  b) La veu passiva

  En general, la veu activa (El secretari redacta l’acta) és preferible a la passiva (L’acta és redactada pel secretari). En activa s’obtenen frases més curtes i amb un ordre més senzill d’interpretar, perquè el lector troba de seguida el protagonista de l’acció, que coincideix amb el subjecte gramatical. En canvi, la veu passiva obliga el lector a rellegir la frase per aclarir qui va fer què.

  * Ha estat autoritzada pel gerent la contractació de tres tècnics de manteniment.
  El gerent ha autoritzat la contractació de tres tècnics de manteniment.

  * La plaça de coordinador de les PAAU va ser deixada vacant pel senyor Pere Coll Fornells.
  El senyor Pere Coll Fornells va deixar vacant la plaça de coordinador de les PAAU.

  De tota manera, l’ús de la passiva és del tot justificat en tres casos:

  1. Quan el centre d’interès de la informació és clarament el complement directe i no pas el subjecte. Amb la passiva el complement directe passa a la posició de subjecte, a l’inici de la frase.

  Els drets fonamentals no poden ser limitats per interessos particulars.

  Aquest mateix resultat també es pot aconseguir per altres mitjans diferents de la passiva; per exemple, traslladant el complement en qüestió (és una alternativa pròpia, sobretot, del llenguatge periodístic).

  Els drets fonamentals no els poden limitar els interessos particulars.

  2. Quan no interessa destacar o es vol amagar voluntàriament qui fa l’acció.

  * ø ha pres la decisió de rebaixar la nota de tall.
  La decisió de rebaixar la nota de tall ja ha estat presa.

  3. Quan el subjecte és molt llarg. Amb l’ús de la passiva mantenim pròxims els tres focus d’interès: verb, subjecte i complement directe.

  * El jurat encarregat de valorar en quinze aspectes diversos productes gastronòmics elaborats a l’empara de centres universitaris dels Països Catalans ha escollit el vi de l’Escola d’Enologia.
  El vi de l’Escola d’Enologia ha estat escollit pel jurat encarregat de valorar en quinze aspectes diversos productes gastronòmics elaborats a l’empara de centres universitaris dels Països Catalans.

  4. Finalment, en aquests casos en què el subjecte no interessa (com ara 2) també podem optar per construccions de subjecte indeterminat, construïdes amb el pronom es i un verb transitiu en tercera persona.

  Ja s’ha pres la decisió de rebaixar la nota de tall.

  Precisament perquè el subjecte no interessa, no tindria sentit que el féssim aparèixer, en una construcció d’aquest tipus. Així, doncs, davant d’una passiva pronominal amb l’agent expressat, haurem de convertir-la en activa o prescindir de l’agent.

  * El projecte de recerca de l’ERLEU s’ha aprovat per la Comissió.
  La Comissió ha aprovat el projecte de recerca de l’ERLEU. [si realment volem destacar que ho ha fet la comissió]
  S’ha aprovat el projecte de recerca de l’ERLEU. [si no té importància]

  * Tenint en compte el suport que s’ha donat a la iniciativa per part dels departaments, els trametrem la documentació referent a les beques.
  Tenint en compte el suport que els departaments han donat a la iniciativa, els trametrem la documentació referent a les beques. [aquí sembla clar que sí que interessa especificar que han estat els departaments]

  [Universitat Rovira i Virgili, Praxi lingüística]

  c) L’accentuació

  Hem dictat algunes paraules “difícils“: estómac, olimpíada, ènema, Marràqueix,  Etiòpia, Munic,  medul·la, Tibet, Hèlsinki, èczema, zulu, tèxtil, torticoli, diòptria,  préssec, feréstec, iber, vídeo,  fórmula, tómbola, Tàrraco

  DEURES:

  • Reviseu el text de l’activitat 4 per tal que sigui més coherent.
  • Milloreu les oracions en veu passiva de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 30 d’abril del 2015

  Com ens ho farem per entrar a l’aula?

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Presentació de la unitat 6
  • Activitats 1.1 i 1.2

  a) L’accentuació

  Així justifiquen els lingüistes de la CCMA la pronunciació aguda de Katmandú: “En nepalès es pronuncia amb tres síl·labes llargues. Tal com descriu Josep Ruaix, l’adaptació com a paraula aguda és tradicional en català i coincideix amb el que fan altres llengües del nostre entorn (anglès, francès, castellà i occità, per exemple).” En canvi, els diaris Ara, El Periódico o El Punt Avui, així com la Gran Enciclopèdia Catalana, han adoptat la pronunciació esdrúixola: Kàtmandu.

  b) Les convencions tipogràfiques: majúscules i minúscules

  Hem comentat la pàgina del Servei Lingüístic de la UOC que tracta de l’ús de les majúscules i les minúscules.

  DEURES:

  • Feu la ressenya de la narració.
  • Poseu les majúscules i els signes de puntuació necessaris en els textos que us he repartit.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dijous, 11 de desembre del 2012

  Quina estosseguera!

  ACTIVITATS DEL DOSSIER

  • activitats 6 i 8

  a) El resum

  Un resum cientificotècnic és un escrit que exposa breument els punts essencials d’un article científic o tècnic. La funció d’un resum d’aquest tipus és oferir al lector una informació ràpida i accessible perquè pugui valorar si l’article li interessa o no. Per això, és molt important que sigui fàcil de llegir.

  El resum és un tipus de text que s’adreça a un públic molt determinat, sovint amb interessos professionals i acadèmics molt definits, que està familiaritzat amb una disciplina concreta i que, per tant, en coneix bé la terminologia. Malgrat això, com que l’objectiu del resum és donar una visió ràpida de l’article, el llenguatge no és excessivament especialitzat ni elaborat i ha de tenir un to divulgatiu.

  Així, doncs, el resum no consisteix a parafrasejar o copiar fragments d’un text, sinó que només ha de recollir les idees principals i l’enfocament general.

  Referència: Nivell superior. Curs de llengua catalana (ed. Castellnou)

  b) La redacció i construcció de la frase

  Abans d’analitzar els resums de l’activitat 8 del dossier, hem comentat les recomanacions del Servei Lingüístic de la UOC.

  c) L’accentuació

  Hem comentat les paraules amb accent diacrític dels resums de l’activitat 6: què, té, més, vénen.

  Hi ha mots que porten un accent distintiu (anomenat diacrític) per diferenciar-los d’altres mots que s’escriuen igual, amb els quals es podrien confondre. Per exemple:

  déu (‘divinitat’) / deu (’10’, ‘font’, verb)
  món (‘univers’) / mon (‘el meu’)
  nét (‘fill d’un fill’) / net (‘sense brutícia’)
  sòl (‘terra’) / sol (‘astre’, ‘sense companyia’, ‘solament’)
  pèl (‘vellositat’) / pel (contracció de per i el)

  En plural, l’accent d’aquests mots es conserva si hi continua havent perill de confusió: déus, néts, sòls, pèls.En canvi, quan no cal distingir mots coincidents, la forma de plural perd l’accent. Per exemple: el plural mons (del singular món) no s’accentua, ja que no es confon amb el plural de mon (mos): el món, els mons; mon pare, mos pares. Altres casos de plural que no s’accentuen són:
  , mans (‘extremitat’) / ma, mes (‘la meva’, ‘les meves’)
  rés, resos (‘pregària’) / res (‘cap cosa’)
  ús, usos / us (pronom: us saluda)

  L’accent diacrític es conserva en la formació de mots derivats o compostos. Per exemple:

  déu, redéu
  nét, besnét, besnéts
  sòl, subsòl, subsòls, entresòl, entresòls
  pèl, repèl, contrapèl…

  Si el plural del mot primitiu no manté l’accent (com a món/mons, /mans, rés/resos, ús/usos), la forma de plural d’un derivat o un compost tampoc no s’accentua. Per exemple:

  món, mons, rodamón, rodamons
  , mans, passamà, passamans

  Referència: blogs.cpnl.cat/aula-virtual-osona

  A més, hem dictat algunes paraules “difícils“: estómac, olimpíada, ènema, Marràqueix,  guru, Etiòpia, Munic, Agamèmnon, medul·la, Tibet, Hèlsinki, èczema, zulu, tèxtil, torticoli, míssil, diòptria,  préssec, feréstec, iber, vídeo, rupia, fórmula, tómbola, Tàrraco

  DEURES:

  • Llegiu el text que acompanya la proposta d’informe que heu triat. Sintetitzeu-ne el contingut i extraieu-ne els punts més importants.
  • Redacteu les frases de la fotocòpia convertint en verbs els substantius que ho permetin.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 27 de febrer de 2014

  Dijous Gras.

  a) Accentuació

  Ens hem fixat en els accents diacrítics.

  EXERCICI: 10 (pàg. 195)

  b) El gerundi

  EXERCICI: 22 (pàg. 205)

  c) Verbs velars

  EXERCICI: 1 (fotocòpia)

  d) Derivats

  EXERCICI: 26 (pàg. 210)

  DEURES:

  • Poseu els accents i les dièresis que falten en el mots de les frases de l’exercici 11 de la pàgina 195.
  • Amb el diccionari a mà feu els exercicis 23, 24 i 25 de la pàgina 209.
  • Repasseu els verbs velars i feu els dos exercicis que falten de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 25 de febrer de 2014

  a) Accentuació

  EXERCICIS: 6 i 9 (pàg. 194-195)

  b) Verbs velars

  EXERCICIS: 16, 17 i 18 (pàg. 203)

  c) El gerundi

  Hem comentat els usos incorrectes del gerundi. En aquest web de la Universitat de Barcelona hi trobareu una explicació molt acurada dels usos correctes i incorrectes d’aquesta forma no personal del verb.

  RECORDEU: Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  • *L’Anna ha rebut una empenta, caient per l’escala. [L’Anna primer rep l’empenta i després cau per l’escala; o bé, hi ha algú amb un punt de crueltat que pensa que l’Anna va caure per l’escala i, mentrestant, algun tipus simpàtic va aprofitar per empentar-la per veure si així queia més de pressa.]

  EXERCICIS: 20 (pàg. 204)

  DEURES:

  • Escriviu els accents i els dièresis als mots de les frases de l’exercici 10 de la pàgina 195.
  • Completeu les frases de l’exercici 19 de la pàgina 204 amb les formes conjugades adequades dels verbs entre parèntesis.
  • Repasseu els usos incorrectes del gerundi i feu l’exercici 22 de la pàgina 205.

   

  Article complet

 • Dijous, 20 de febrer de 2014

  Sobretaula d’espàrrecs, senglars i bolets.

  a) El verb: irregularitats

  Quan combinem dos temps verbals en una oració composta, cal tenir en compte les correlacions entre temps verbals:

  • Si… present d’indicatiu > futurSi plou, no vindré.
  • Si… imperfet (d’indicatiu o de subjuntiu) > condicional simpleSi plovia /plogués, no vindria.
  • Si… plusquamperfet de subjuntiu > condicional compostSi hagués plogut, no hauria vingut.

  RECORDEU:

  Fixeu-vos en la u de puguem/pugueu i vulguem/vulgueu.

  EXERCICIS: 13, 14, 15, 16, 17 i 18 (pàg. 202-203)

  b) Accentuació

  Hem repassat alguns aspectes conflictius de l’accentuació.

  DEURES:

  • Acabeu de fer els exercicis 16, 17 i 18 de la pàgina 203.
  • Accentueu, si cal, les paraules dels exercicis 6 i 9 de les pàgines 194 i 195.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 18 de febrer de 2014

  Dia rúfol per tornar a començar.

  a) Els verbs: irregularitats

  En els verbs regulars la 1a i la 2a persones del plural del present d’indicatiu, del present de subjuntiu i de l’imperatiu són iguals:

  Present indicatiu Present subjuntiu Imperatiu
  CANTAR 1a cantem2a canteu 1a cantem2a canteu 1a cantem2a canteu
  TÉMER 1a temem

   2a temeu

  1a temem2a temeu 1a temem

  2a temeu

  DORMIR 1a dormim2a dormiu 1a dormim2a dormiu 1a dormim2a dormiu

  En canvi, en els verbs velars no coincideixen.

  Present indicatiu Present subjuntiu Imperatiu
  BEURE 1a bevem2a beveu 1a beguem2a begueu

  1a beguem

  2a beveu

  ESTAR 1a estem2a esteu 1a estiguem2a estigueu 1a estiguem

  2a estigueu

  En els verbs velars la formació de l’imperatiu sol originar força dubtes sobretot en les formes del plural. Recordeu que la primera i la tercera persones del singular sempre tenen l’arrel velar (com en el present de subjuntiu), mentre que la segona del singular i del plural normalment no tenen l’arrel velaritzada.

  digues

  digui

  diguem

  digueu

  diguin

  aprèn

  aprengui

  aprenguem

  apreneu

  aprenguin

  Recordeu que els verbs següents formen amb l’arrel velar tots l’imperatiu: estar, saber, voler, poder, dir i ser. El verb tenir admet les dues formes: té, tingues / teniu, tingueu.

  Fixeu-vos que l’estructura i el sentit de l’oració determinen la tria del temps verbal:

  • Ens ha dit: “Seieu aquí.” (ordre: imperatiu)
  • Ens ha dit: “No segueu aquí.” (ordre: present de subjuntiu)
  • Ens ha dit que segueu aquí. (ordre indirecta: present de subjuntiu)
  • Ens ha dit que seieu aquí. (explicació: present d’indicatiu)

  b) L’accentuació

  Hem fet un dictat de paraules que se solen pronunciar malament i que, per tant, s’accentuen de manera incorrecta.

  DEURES:

  1. Feu els exercicis 13, 14 i 15 de les pàgines 202.
  2. Repasseu l’accentuació de les paraules del dictat. Consulteu el diccionari o els quadres de les pàgines 190-192.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dimarts, 28 de febrer de 2012

  Últim dia oficial de febrer: demà, la torna.

  a) El verb: irregularitats

  EXERCICIS: 16, 17 i 18 (pàg. 203)

  b) Els usos incorrectes del gerundi

  Hi ha usos incorrectes del gerundi, que cal evitar: el gerundi de posterioritat i el gerundi especificatiu.

  Quan el gerundi de posterioritat indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal.

  Exemple incorrecte Aquell estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.
  Exemple correcte Aquell estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.
  Exemple incorrecte La Marta Coll va estudiar medicina, obtenint el títol l’any 2003.
  Exemple correcte La Marta Coll va estudiar medicina i va obtenir el títol l’any 2003.
  Exemple incorrecte El rector es va aixecar de la cadira cloent l’acte.
  Exemple correcte El rector es va aixecar de la cadira i va cloure l’acte.
  Exemple incorrecte La Universitat de Barcelona fa més de 500 anys que existeix, sent la universitat catalana més antiga.
  Exemple correcte La Universitat de Barcelona fa més de 500 anys que existeix, i és la universitat catalana més antiga.

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que

  Exemple incorrecte S’han fet públics els estatuts regulant la Universitat de Barcelona.
  Exemple correcte S’han fet públics els estatuts que regulen la Universitat de Barcelona.
  Exemple incorrecte Properament es discutirà el document establint els drets del PAS.
  Exemple correcte Properament es discutirà el document que estableix els drets del PAS.
  Exemple incorrecte El coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.
  Exemple correcte El coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  [Text extret de www.ub.edu/criteris-cub]

  Si dubteu sobre l’ús d’un gerundi, busqueu-hi una construcció alternativa.

  EXERCICI: 20 (pàg. 204-205)

  c) L’accentuació

  Hem dictat algunes paraules “difícils”: estómac, olimpíada, ènema, Marràqueix, xassís, soviet, guru, Etiòpia, Munic, Agamèmnon, medul·la, acne, Tibet, Hèlsinki, èczema, zulu, tèxtil, torticoli, megàlit, míssil, diòptria, cérvol, atmosfera, poliglot, préssec, feréstec

  DEURES:

  a) Feu l’exercici 19 de la pàgina 204. Utilitzeu-lo per autoavaluar-vos. Si feu més de vuit encerts, enhorabona. Si en feu vuit o menys, repasseu els verbs.

  b) Fixeu-vos en l’ús incorrecte de les formes verbals no personals (infinitiu, gerundi i participi) dels exercicis 21 i 22 de les pàgines 204 i 205.

  Fins dijous!

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva