RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘alguerès’

 • Dijous, 12 de maig del 2016

  Gairebé ens mullem.

  Serinyà, a tres quarts de cinc.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER.

  • presentació de la unitat 6
  • activitat 1

  a) L’alguerès

  Hem escoltat el text següent extret de l’Atles interactiu de l’entonació del català:

  Hem aprofitat per identificar-hi algunes de les característiques de l’alguerès:

  • vocalisme àton de tres sons (a, i, u): antès
  • distinció b/v: probonaro / teniven
  • article lo pronunciat lu: lu probonaro
  • imperfet d’indicatiu de la 2a i la 3a conjugacions: dieven, teniven
  • mutació de /l/ a [r]: prena
  • mutació de /r/ a [l]: tald, molt
  • conservació de la -n etimològica en alguns plurals: hòmens (?)

  b) Les abreviacions

  En aquest enllaç hi trobareu un opuscle de la Secretaria de Política Lingüística (2005) sobre les abreviacions.

  Fixeu-vos en l’explicació de la formació de les sigles i en la classificació de TV.

  c) Tipus de lletra i ús de les cometes

  Hem comentat aquest resum dels casos en què fem servir la cursiva i les cometes.

  DEURES:

  • Mireu l’espot Entrepà màgic:
  • Llegiu els articles de Najat el Hachmi i de José M. Faura que parlen d’aquest anunci.
  • Feu un article d’opinió, d’unes 200 paraules, sobre la imatge que la publicitat d’algunes ONG donen de la pobresa, la malaltia…

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 10 de desembre de 2013

  Matí boirós… tarda assolellada?

  a) La vocal neutra: ortografia

  RECORDEU: tallarina (‘pasta’), tellerina (‘mol·lusc’); padró (‘registre’), pedró (‘fita’); parir (doncs, això), perir (‘deixar d’existir’); basa (‘jugada de cartes’), base (‘suport’); sanador (‘castrad0r’), senador (???); templa (‘part lateral del cap’), temple (‘edifici consagrat al culte’)

  I ara, un enigma: “De cinc lletres. Com es troba un nen (o una nena, que encara em renyaran) abans de néixer?”

  b) L’oració de relatiu

  EXERCICIS: 16 (pàg. 117) i 29 (fotocòpia)

  c) L’alguerès

  Hem comentat les característiques de l’alguerès del text b) de l’exercici 32 de la pàgina 132:

  • neutralització de la e i la a en [a]: bellas minyonas, para
  • pas de d intervocàlica a r: muntaras
  • pa de l intervocàlica a r: parau
  • pas de l precedida de consonant a r: frols
  • pas de r seguida de consonant a l: ubelta
  • imperfets d’indicatiu de la segona i tercera conjugacions en -eva i -iva: tanivan, vaneva
  • mots procedents del sard: buquetutxus
  • mots procedents de l’italià: assai

  DEURES:

  • Feu els exercicis 30, 31 i 32 de la fotocòpia dels relatius.
  • Identifiqueu les característiques del rossellonès del text c) de l’exercici 32 de la pàgina 133.
  • Completeu els espais buits de l’exercici 8 de la pàgina 108.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 5 de desembre de 2013

  Tot a punt per celebrar la Constitució.

  a) Les oracions de relatiu

  Hem repassat l’exercici 13 de la pàgina 116.

  b) L’alguerès

  b) L’alguerès

  Hem escoltat el text següent extret de l’Atles interactiu de l’entonació del català:

   

  Hem aprofitat per identificar-hi algunes de les característiques de l’alguerès:

  • vocalisme àton de tres sons (a, i, u): antès
  • distinció b/vprobonaro teniven
  • article lo pronunciat lu: lu probonaro
  • imperfet d’indicatiu de la 2a i la 3a conjugacions: dieventeniven
  • mutació de /l/ a [r]: prena
  • mutació de /r/ a [l]: tald, molt
  • conservació de la -n etimològica en alguns plurals: hòmens (?)

  c) La vocal neutra

  Hem fet un dictat de paraules per repassar l’ortografia d’algunes paraules “conflictives”.

  DEURES:

  • Uniu les dues frases de cada línia de l’exercici 16 de la pàgina 117 mitjançant un pronom relatiu.
  • Identifiqueu les característiques dialectals del text b) de l’exercici 32 de la pàgina 132.
  • Repasseu les paraules del dictat.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 24 de novembre de 2011

  a) Les oracions de relatiu

  Aquestes són les formes bàsiques del pronom relatiu segons el tipus d’antecedent i el context sintàctic en què apareix:

  Context Antecedents Relatiu Exemple
  Sense preposició persones i coses especificatives que El dia que vulguis, vine.
  explicatives el qual, la qual, els quals, les qualsque El meu pare, el qual és fuster, ens farà els mobles.
  frase sencera explicatives la qual cosa, fet que, aspecte que El meu pare és fuster, la qual cosa va molt bé quan necessites un moble.
  Precedit per a, amb, de, en, per persones qui El noi amb qui treballes és de Salt.
  coses què L’eina amb què treballes és molt perillosa.
  persones i coses el qual, la qual, els quals, les quals El noi amb el qual treballes és de Salt.
  això, allò què Allò a què feia referència en Pau no té cap ni peus.
  Precedit per preposicions tòniques i per locucions persones i coses el qual, la qual, els quals, les quals Aquesta és la raó a causa de la qual no hem pogut venir.
  això, allò què Això sobre què hem parlat és la clau del problema.

  A més, cal afegir-hi el relatiu adverbial on, que indica lloc.

  RECORDEU: La llengua oral espontània unifica sovint les oracions de relatiu amb la fórmula que + pronom feble.

  • Són nens que els agrada jugar.
  • És un llibre que ja se n’ha parlat molt.
  • Avui parlem d’un tema que habitualment no se’n parla gaire.

  Es tracta d’un ús propi de la llengua col·loquial, no admès en la llengua formal.

  • Són nens a qui agrada jugar.
  • És un llibre del qual se n’ha parlat molt.
  • Avui parlem d’un tema del qual habitualment no se‘n parla gaire.

  EXERCICI: 15 (pàg. 117)

  b) L’alguerès

  EXERCICI: 32 b) (pàg. 132)

  DEURES:

  • Repasseu els pronoms relatius i feu l’exercici 13 de la pàgina 116 i l’exercici 18 de la pàgina 118.
  • Fixeu-vos en les principals característiques del català nord-occidental.

  Fins dimarts!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva