RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘cohesió’

 • Dijous, 22 de desembre de 2011

  Últim dia de classe abans de Nadal.

  a) Propietats textuals: la cohesió

  Hem repassat les bases del premi Catalunya Futur. Ens hem fet una mica d’embolic amb el valor explicatiu o especificatiu dels complements de nom (adjectius, SPrep, oracions de relatiu…). Recordeu que el complement de nom té un valor especificatiu quan el necessitem per saber de què parlem. En canvi, té un valor explicatiu quan ens dóna informació complementària sobre el nom.

  • El cotxe de la dreta és el meu. [El sintagma preposicional de la dreta ens indica de quin cotxe parlem: valor especificatiu.]
  • El cotxe de la dreta, que és vermell, és el meu. [L’oració de relatiu ens explica com és el cotxe: valor explicatiu.]
  • El cotxe vermell és el meu. [L’adjectiu vermell ens indica de quin cotxe parlem: valor especificatiu.]
  • El cotxe vermell, que està aparcat a la dreta, és el meu. [L’oració de relatiu ens explica on es troba el cotxe: valor explicatiu.]
  • El cotxe que està aparcat a la dreta és el meu. [L’oració de relatiu ens indica de quin cotxe parlem: valor especificatiu.]
  • El cotxe que està aparcat a la dreta, el vermell, és el meu. [L’aposició ens explica com és el cotxe: valor explicatiu.]

  Per saber si una oració de relatiu és especificativa o explicativa, només cal que comproveu si es pot saber de què parlem sense l’oració de relatiu. Si és imprescindible, és especificativa; si no, explicativa.

  RECORDEU que el relatiu compost (el qual…), quan no va precedit de preposició, només el podem utilitzar en oracions explicatives.

  EXERCICIS: 3 i 4 (pàg. 101)

  DEURES:

  Si entre àpat i àpat, i festa i festa, teniu temps de fer una mica de feina, us he penjat uns quants exercicis de repàs en la pàgina “+activitats“.

  Ens retrobem el dia 10 de gener.

  Bones festes!

  Article complet

 • Dimarts, 20 de desembre de 2011

  Última classe de la tardor!

  a) Les oracions de relatiu

  Hem corregit els exercicis de la fotocòpia.

  b) Les propietats textuals: la cohesió

  La cohesió té a veure amb les relacions que s’estableixen entre els diferents elements del text (paraules, oracions, paràgrafs), que permeten al receptor interpretar-lo amb eficàcia. És la característica interna que en relaciona, sintàcticament i semànticament, les diverses parts. Hi ha diversos recursos o mecanismes que asseguren la cohesió d’un text:

  • la repetició d’un element per mitjà de pronoms;
  • l’ús de determinants (articles,demostratius, possessius) per indicar les diferents relacions entre les paraules del text;
  • l’elisió d’un element conegut;
  • la concordança (entre el subjecte i el verb, de gènere, de temps, de nombre);
  • l’ús de connectors o marcadors textuals, com ara adverbis o locucions adverbials;
  • la puntuació;
  • les relacions semàntiques entre paraules (sinònims, antònims, hiperònims…);
  • els mecanismes paralingüístics (els gestos, el ritme i la velocitat de l’elocució, la tipografia…).

  Per treballar alguns dels elements de cohesió que intervenen en un text, hem redactat les bases del premi Catalunya Futur.

  DEURES:

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Residus carnis

  1. Llegeix l’article “Rebuigs animals sense riscs” (Consumer, gener de 2006).

  2. Respon les preguntes després de llegir el text i revisa les teves respostes anteriors.

  • Quina és la causa principal de l’increment de residus carnis?
  • Quin és el mètode més habitual per eliminar els residus dels escorxadors?
  • On s’envien els residus carnis dels establiments comercials?
  • Amb què funcionen els forns crematoris?
  • Per què no s’instal·len miniincineradores en les mateixes explotacions ramaderes?
  • Què són les plantes de digestió anaeròbica?
  Comprova que…
  Has mantingut la cohesió sintàctica entre les preguntes i les respostes?

   

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme