RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘derivats’

 • Dimarts, 17 d’abril del 2018

  Logo commemoració Any Pedrolo

  a) Estilística: remarques

  Hem revisat les oracions de la fotocòpia.

  1. A continuació, passo a detallar-vos [verb buit: us detallo] les actuacions que, com a empresa encarregada del manteniment, heu de dur a terme.
  2. Aquest cap de setmana cauran precipitacions en forma de neu [forma artificiosa: nevarà] a tota tot Catalunya.
  3. Aquest reglament es va aprovar per la majoria de representants. [veu passiva]
  4. Blanes comptarà amb un increment dels [construcció rebuscada: tindrà més] Mossos d’Esquadra per a aquest estiu.
  5. Cal conèixer bé tots els elements que hi ha implicats en aquest conflicte per arribar a la seva resolució [construcció  nominal: resoldre’l].
  6. Cal tornar a començar de nou [element innecessari] per solucionar el problema.
  7. Manuel de Pedrolo va morir el 26 de juny de 1990, als 72 anys d’edat [element innecessari].
  8. El detingut, Josep Caus, segons el seu advocat, Jaume Prats, designat d’ofici, era fora del país.
  9. El fet que el jutge que porta el cas de les persones mortes aquest any al geriàtric de Rubí, en el torn de nit, en què treballava Josep Garcia, hagi ordenat exhumar els cadàvers, ha portat Garcia, segons el seu advocat, a voler declarar un altre cop, perquè sembla que té alguna cosa per explicar. [El jutge que porta el cas de les persones mortes aquest any al geriàtric de Rubí, durant el torn de nit, ha ordenat exhumar els cadàvers. Segons el seu advocat, això ha portat Josep Garcia, treballador d’aquest torn, a voler declarar un altre cop, perquè sembla que té alguna cosa per explicar.]
  10. Els joves tunisians estan posant la dictadura del president Ben Ali contra les cordes, que està responent a la crisi amb poca coherència.
  11. En l’últim mes, han mort a l’estat indi de Bengala Occidental, per les inundacions, cent persones.
  12. Fins dijous està obert el termini per a la selecció de [construcció nominal: seleccionar] les trenta estàtues humanes de la Rambla de Barcelona.
  13. L’últim cinema de la ciutat ha tancat les portes [element innecessari].
  14. L’entrada en vigor de l’euro ha provocat un increment de l’IPC. Aquest increment [poca cohesió: que] ha repercutit negativament en el volum d’exportacions de productes catalans.
  15. La cimera es durà a terme el proper mes de [elements innecessaris] maig.
  16. La pacient té només un 20 per cent de capacitat pulmonar.
  17. La situació ha fet un gir de 180 graus [construcció poc genuïna: s’ha capgirat].
  18. La Universitat té la seva seu [possessiu innecessari] social en el campus de Bellaterra.
  19. L’entrenador ha parlat de l’actuació de l’equip en l’últim partit de Lliga, no sense abans [construcció poc genuïna: després de] fer una referència explícita a les recents polèmiques arbitrals.
  20. No han servit de res els 19 punts de Marc Gasol, màxim anotador dels Grizzlies, en el que ha estat [construcció artificiosa] la tercera derrota consecutiva del seu equip.
  21. Pere Ramon continuarà una temporada més com a director de l’orquestra. La notícia, no per esperada [construcció poc genuïna: tot i que s’esperava], no ha deixat d’agafar per sorpresa.
  22. Si us plau, lletregeu lletra per lletra el vostre nom i els vostres cognoms. [elements innecessaris]
  23. Té una faringitis a la gola [element innecessari].
  24. Per acabar, dir que [construcció rebuscada] hem de revisar sempre tot el que publiquem.

  b) La derivació

  Hem fet uns exercicis amb derivats de foc, pa i paper.

  DEURES:

  • Consulteu a l’Optimot les fitxes sobre la concordança del verb amb el subjecte i reviseu les frases de la fotocòpia.

   

  Article complet

 • Dimarts, 14 de març del 2017


  El mètode Cervantes per canviar de resposta a última hora.

  a) El verb: sintaxi

  Hem fet un exercici  per veure com podem recórrer al diccionari per saber si un verb és transitiu o intransitiu. Això pot ser important a l’hora de decidir si hem de fer servir la preposició  a o si hem d’utilitzar el pronom el o bé el pronom li.

  • interessar: Aquesta pel·lícula la/li pot interessar. [S’admet tant en l’ús transitiu com en l’intransitiu.]
  • encantar: L’encanten les novel·les de Jesús Moncada. [En aquesta accepció, el DIEC només el recull com a verb transitiu.]
  • estranyar: No sé per què l’estranya. [En aquesta accepció, el DIEC només el recull com a verb transitiu.]
  • repugnar: Ella diu que li repugnar trobar-se’l cara a cara. [verb intransitiu]
  • escriure: Li escriurem així que arribem a Mallorca. [Regeix un complement indirecte de persona; el CD és el text que escrivim.]
  • pegar: No li peguis més, tros d’animal. [Regeix un complement indirecte de persona.]

  També hem presentat el Diccionari d’ús dels verbs catalans de Jordi Ginebra i Anna Montserrat. És una bona eina a l’hora de saber quins complements (CD, CI, CRV…) ha de portar un verb. Hem de tenir en compte, tanmateix, que és un diccionari d’ús i que, per tant, recull solucions no normatives.

  b) Derivats

  Panarra o panassa?

   Panerer o panellet?

  Panada o panadera?

  DEURES:

  • Comproveu en el diccionari si els verbs entrenar, baixar, abaixar, callar, caure i imaginar són pronominals.

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dimarts, 17 de gener del 2017

  Sant Antoni

  Sant Antoni Abat

  a) Revisió i correcció de textos

  1. El fet de tenir un ordinador, per a ús personal fora de l’escola, ha facilitat una major distracció als alumnes. > El fet de tenir un ordinador per a ús personal fora de l’escola ha fet que els alumnes es distreguin més.
  2. El Sr. Carles Suero encarrega realitzar una inspecció al menjador escolar per tal de detectar i suggerir possibles solucions de l’actual espai. > El Sr. Carles Suero encarrega una inspecció del menjador de l’escola per detectar els problemes de l’espai i suggerir possibles solucions.
  3. …des de fa uns anys, el volum de queixes que han estat rebudes a la nostra gestoria, per diversos propietaris de la finca situada al carrer Nou, 8, de Girona, ha incrementat considerablement… > ...des de fa uns anys, el volum de queixes dels propietaris de la finca situada al carrer Nou, 8, de Girona, s’ha incrementat considerablement…
  4. En data 9 de gener de 2017, amb la col·laboració de Maria Parramont, es realitza la inspecció visual de les instal·lacions del menjador escolar, on s’observa unes condicions inadequades per oferir un bon servei de menjador. > En data 9 de gener de 2017, amb la col·laboració de Maria Parramont, s’inspeccionen les instal·lacions del menjador de l’escola, on s’observen unes condicions inadequades per oferir un bon servei de menjador.
  5. L’exercici passat es va realitzar una despesa per un import de 4.000 euros per la contractació del servei de neteja i pintada de les façanes dels edificis. > L’exercici passat es van gastar 4.000 euros per contractar el servei de neteja i pintar les façanes dels edificis.

  RECORDEU:

  • problemàtica (‘conjunt de problemes que planteja un afer, una doctrina, una ciència, etc.’) / problema
  • Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal.
  • La preposició per a davant de nom o pronom expressa la finalitat o la destinació. En casos dubtosos per establir el significat, és recomanable utilitzar la preposició per, que és la no marcada de totes dues perquè és la forma simple.

  b) La derivació

  El procés de derivació permet formar noves paraules mitjançant els afixos (sufixos, prefixos i infixos) que s’afegeixen al lexema (arrel del mot). La paraula resultant pot tenir una categoria diferent (indústria > industrial > industrialitzar) o un matís diferent de significat (fusta> fusteria> fuster).

  DEURES:

  Corregiu els signes de puntuació que no siguin correctes i completeu les regles d’ús dels signes de puntuació.

  Poseu els signes de puntuació que falten en l’exercici O60 de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 12 de gener del 2017

  a) La dièresi

  Cal tenir en compte que hi ha alguns casos en què no marquem els hiats amb el signe de la dièresi. Es tracta de les anomenades normes d’estalvi de la dièresi. No posem dièresi, malgrat que hi ha un diftong que no es forma, en els casos següents:

  1. Quan la i o la u han de dur accent segons les normes d’accentuació
   país, veí, conduís…però, en canvi: països, veïna, conduïssin
  2. En el futur, condicional, infinitiu i gerundi dels verbs acabats en vocal + ir.
   traduint, reduir, conduiria, agrairem…però, en canvi: traduït,
   reduïm, conduïssis, agraïa
  3. En els sufixos isme, ista.
   egoisme,  egoista, panteisme, judaisme, altruista…(excepte proïsme)
  4. En les paraules compostes amb els prefixos contra, re, co, anti, semi.
   contraindicació, reincidir, antiinflamatori, coincidir…(excepte reüll)
  5. En els mots que acaben en les terminacions llatines ius, ium:
   Aquàrium, pòdium, mèdium, Màrius…

  [Referència: Itineraris d’aprenentatge]

  b) La construcció i redacció de textos

  A l’hora d’utilitzar dades numèriques, tant li fa si són quantitats absolutes com percentatges, hem d’anar amb molt de compte per no confondre el lector o l’oient. Hem de seleccionar sempre les xifres rellevants i hem d’interpretar-les de manera correcta. Fixeu-vos en el contingut de la notícia següent:

  Què us sembla: una notícia positiva o bé negativa?

  c) La derivació

  Hem comentat els derivats de l’exercici 1 de la fotocòpia.

  DEURES:

  • La revista El Temps  us ha demanat que escrigueu un article sobre la immigració dels anys seixanta a Catalunya per a un dossier sobre llengua i immigració. L’article ha de tenir unes 300 paraules.
  • Feu l’exercici 3 de la fotocòpia dels derivats.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 10 de gener del 2017

  Imatge relacionada

  El termòmetre de la classe…

  a) La dièresi

  La dièresi marca que en un context en què hi podríem trobar un diftong hi ha un hiat. Per això, cal recordar els casos en què no es realitza el diftong i si cal o no marcar-los.

  • i/u tònica: v (accent), raïm (dièresi), agrair (sense marca: infinitiu i gerundi), egoisme, egoista (sense marca: sufixos -isme, -ista)
  • i/u àtona derivada de i/u tònica: vnat (dièresi), rmat (dièresi)
  • origen etimològic: scidi (dièresi)
  • terminacions verbals: estudiï (dièresi), agrai (sense marca: futur i condicional)
  • sufixos: assidtat (dièresi)
  • prefixos tònics: contraindicació (sense marca)

  Aquí trobareu una llista dels sufixos, la majoria d’origen culte, que, quan van precedits d’una vocal han de portar dièresi:

  • vocal + –itat, -icitat: espontaneïtat, assiduïtat, heroïcitat
  • vocal + –itzar, -itzant: europeïtzar, arcaïtzant
  • vocal + –ificar: deïficar
  • vocal + –iforme: deïforme
  • vocal + –icisme: laïcisme, estoïcisme
  • vocal + –iment: decaïment

  També us heu de fixar en alguns mots amb diftong que, en canvi, tenen derivats amb hiat. Per tant, aquests derivats s’escriuen amb dièresi:

  • druida > druïdessa
  • fluid > fluïdesa
  • laic > laïcat
  • heroi, heroic > heroïcitat
  • judaic > judaïtzar, judaïtzant
  • estoic > estoïcisme

  [Text adaptat del llibre Va de bo! Nivell superior de valencià (C2) (ed. Bromera)]

  En els mots manllevats al llatí i al grec, una i feble precedida d’una vocal forta és pronunciada dins la mateixa síl·laba que aquesta, formant amb ella un diftong decreixent: es.toic, fluid, he.roic, laic; però el diftong es desfà quan la primera vocal perd el seu accent: es.to.ï.cis.me, flu.ï.de.sa, he.ro.ï.ci.tat, la.ï.cit.zar. A un diftong d’un 15 mot primitiu, doncs, pot correspondre un grup disil·làbic en un derivat. Per tant, porten dièresi els derivats cultes amb els sufixos itat, isme, itzar i similars, encara que en els mots primitius hi hagi un diftong: arcaïtzant (cf. arcaic), druïdessa, druïdisme (cf. druida), hebraïtzar, hebraïtzant (cf. hebraic), judaïtzar, judaïtzant (cf. judaic), mosaïcista (cf. mosaic), estoïcisme (estoic), fluïdesa, fluïdificar, fluïditat, fluïditzar (cf. fluid), laïcat, laïcisme, laïcitzar (cf. laic), atiroïdisme (cf. tiroide). Notem que no han de dur dièresi els derivats amb el sufix -al, els primitius dels quals tampoc no la porten: coital, col·loidal, esferoidal, fluidal, helicoidal, laical, romboidal, trapezoidal (derivats respectivament de coit, col·loide, esferoide, fluid, helicoide, laic, romboide, trapezoide).

  [IEC: Ortografia catalana]

  b) La derivació

  Hem buscat els derivats de l’exercici 2 de la fotocòpia.

  DEURES:

  • Repasseu l’ús de la dièresi i feu els exercicis 7, 8 i 9 de la fotocòpia.
  • Comproveu en el diccionari el significat dels derivats que heu format per a l’exercici 2 de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 14 de maig del 2015

  Què és això?

  paó

   

  I això?

  Gall dindi

   

  a) Les oracions de relatiu

  He revisat l’oració de la polèmica (… no és ni més ni menys que allò en ____ es fixen les autoritats). En aquest cas es tracta d’una oració adjectiva. L’antecedent del pronom relatiu és allò. En aquest cas, només podem utilitzar el pronom relatiu què: … no és ni més ni menys que allò en què es fixen les autoritats.

  Aquesta és l’estructura del relatiu possessiu:

  antecedent + article + cosa posseïda + de + relatiu compost (amb gènere i nombre de l’antecedent)

  Exemple: En Cèsar s’ha casat amb una noia el pare de la qual és pastisser.

  b) Derivats

  1. avisar, avisador (‘que avisa’), abissal (‘profund’, d’abís)
  2. bacil·losi (‘malaltia provocada per un bacil’), vacil·lant, vacil·lació
  3. falset, falsedat, falcada
  4. pagament, peguera (‘forn per fer o escalfar pega’), pegater (‘fabricant de pega’)
  5. peonada (‘conjunt de peons’), peonalla (‘exèrcit de peons’), paonada (‘femella del paó)
  6. segador, ceguesa, ceguetat
  7. testerola (‘cap petit), tastet, testarrut
  8. cantoner (de cantó), cantonès (de Canton), cantoral (de cant)

  DEURES:

  • Repasseu l’estructura del relatiu possessiu i acabeu de fer l’exercici 2 de la fotocòpia.
  • Completeu amb un pronom relatiu les oracions de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 6 de març de 2014

  Ensumem la primavera…

  a) Derivats

  Hem corregit uns quants exercicis pendents.

  EXERCICIS: 23, 24 i 25 (pàg. 209)

  b) Usos dels verbs ser i estar

  Fixeu-vos en aquestes oracions:

  • Està d’aprenent en un taller. (està: intransitiu, ‘treballa’)
  • És aprenent en un taller. (és: copulatiu)
  • Està aprenent mecànica en un taller. (està aprenent: perífrasi verbal)
  • Les Gavarres estan en perill.
  • Som (a) dimarts.
  • La nena és /està amb el seu pare.
  • És / Està núvol.
  • La pilota torna a estar en joc.
  • Està en el setè cel.
  • Està en el cel de les oques. (Segons el DCVB, és la regió imaginària on van aquells que no creuen en Déu i que són renegaires.)
  • La Mercè està en la comissió de festes. (lloc figurat)

  Recordeu que, quan el subjecte és inanimat, podem utilitzar sempre el verb ser davant d’adjectius i de participis: tant li fa si expressen qualitats permanents o transitòries.

  Heu d’anar amb compte amb els participis. A vegades, si fem servir el verb ser estem utilitzant el veu en verb passiva:

  • Els ferits eren ingressats a l’hospital. (verb en veu passiva: Ingressaven els ferits a l’hospital)
  • Els ferits estaven ingressats a l’hospital. (verb copulatiu)

  EXERCICIS: 23 i 24 (pàg. 239)

  c) Compostos

  Hem comentat l’ortografia dels compostos (bàsicament l’ús del guionet). Fixeu-vos en alguns casos especials:

  • En els compostos que estableixen una relació de direccionalitat fem servir el guionet: diccionari català-anglès, míssil terra-aire.
  • També es fa servir el guionet en mots derivats amb un prefix seguit d’un nom propi amb majúscula: anti-OTANpost-Maastrich.
  • S’escriuen sense guionet, els derivats, per sufixació, de mots que s’escriuen amb guionet i els derivats, per sufixació, de sintagmes. Ex.: exlibrisme, exlibrista, xiuxiuejar, zigzaguejar, però poca-soltada; percentatge, blatdemorar, maltempsada, comptecorrentista, però camí-raler.
  • En els mots compostos en què hi ha un monosíl·lab en posició final es manté l’accent sobre el monosíl·lab si aquest ja en porta quan no forma part de cap compost: sòl / subsòl, món / rodamón. Quan el monosíl·lab no porta accent en posició independent, n’adopta quan el compost no conté guionet: gros / capgròs, nas /pinçanàs. En aquesta mateixa situació, en canvi, no caldrà accent si el compost conté guionet: vint-i-u, cella-ros.
  • Les denominacions que matisen colors es poden considerar compostos i tenen com a característica que no es poden flexionar: groc verdós, blau cel, blau marí, marró fosc.

  EXERCICI: 7 (pàg. 229)

  DEURES:

  • Repasseu l’ús del guionet en els compostos i feu els exercicis 8 i 9 de les pàgines 229 i 230.
  • Completeu els buits de  les oracions dels exercicis 17 i 18 de les pàgines 235 i 236 amb les formes adients dels verbs.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 27 de febrer de 2014

  Dijous Gras.

  a) Accentuació

  Ens hem fixat en els accents diacrítics.

  EXERCICI: 10 (pàg. 195)

  b) El gerundi

  EXERCICI: 22 (pàg. 205)

  c) Verbs velars

  EXERCICI: 1 (fotocòpia)

  d) Derivats

  EXERCICI: 26 (pàg. 210)

  DEURES:

  • Poseu els accents i les dièresis que falten en el mots de les frases de l’exercici 11 de la pàgina 195.
  • Amb el diccionari a mà feu els exercicis 23, 24 i 25 de la pàgina 209.
  • Repasseu els verbs velars i feu els dos exercicis que falten de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 23 de gener de 2014

  Qui no vulgui pols que no vagi a l’era, Sandro. [Qui no vulgui pols és una oració relativa de substantiu.]

  a) Els complements verbals

  Ens hem dedicat a recordar alguns conceptes bàsics que ens seran útils tant per fer l’exercici de la prova homologada com per resoldre alguns dubtes que puguem tenir a l’hora d’escriure. Si voleu repassar-los amb alguns exercicis, cliqueu aquí.

  Quadre de la complementació verbal

  RECORDEU:

  El SN que segueix el verb impersonal haver-hi fa la funció de CD.

  Generalment, en català, el complement directe s’uneix directament al verb sense preposició. La preposició a introdueix el complement indirecte, però no el directe.

  Els verbs agradar, repugnar, importar, xocar… són verbs psicològics en què el tema és el subjecte i l’experimentador el CI. En canvi, els verbs espantar, ofendre, molestar, fastiguejar, preocupar… són verbs psicològics en què el tema és el subjecte i l’experimentador el CD. L’estructura de les oracions amb aquest verbs és:

  experimentador (CD o CI) – verb – tema (S)

  Una manera d’aprendre són els viatges. > una manera d’aprendre: At; els viatges: S

  Per identificar el subjecte d’aquesta oració en fixem en la concordança (plural) amb el verb.

  Vaig portar el regal per a les nebodes. > el regal: CD; per a les nebodes: CI

  El verb portar exigeix un CI o bé un CCLl.

  Vull anar al cinema. > al cinema: CCLl

  El complement que indica el lloc també és un complement exigit pel verb. Per això, podem dir que es troba molt a prop dels CRV. Tanmateix, nosaltres l’analitzarem com a CCLl.

  EXERCICI: 29 (pàg. 167)

  b) Els derivats

  EXERCICIS: 36, 37 i 38 (pàg. 173)

  DEURES:

  • Feu l’anàlisi sintàctica de les oracions de l’exercici 30 de la pàgina 168.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 21 de gener de 2014

  No m’allargaré.

  a) Els signes de puntuació

  En les enumeracions obertes els punts suspensius tenen el mateix valor que etc.; per tant, no hem d’usar alhora etc. i els punts suspensius.

  EXERCICI: 6 (pàg. 144)

  b) Els derivats

  Hem corregit uns quants exercicis (32, 34 i 34 de la pàgina 172).

  • mocadorada: ‘mocador ple’ (per tant, l’adjectiu plena és innecessari)
  • buscall: ‘tros de llenya’
  • costellam: els sufix -am expressa la idea de conjunt
  • colomer: no és un colomaire, sinó un colomar

  L’enunciat de l’exercici 36 de la pàgina 173 ens demana que trobem adjectius cultes. Per trobar-los hem fet servir el sufix -i, -ia. A més d’aquest sufix, hi ha altres altres sufixos “cultes”:

  • -ar: N > Adj: angular, consular, insular, popular
  • ificar: N/Adj > V: crucificar, dulcificar
  • : V > N: adopció, contracció, exempció
  • iu: V > Adj: agressiu, compassiu
  • or, -ora: V > N/Adj: agressor, director, divisor, emissor, extintor

  EXERCICIS: 32, 33 i 34 (pàg. 172)

  DEURES:

  • Feu els exercicis 36, 37 i 38 de la pàgina 173. Tingueu el diccionari a prop.
  • Llegiu-vos l’apartat de sintaxi de la unitat 4.

  Fins dijous!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva