RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘determinants’

 • Dimarts, 17 de febrer del 2015

  a) L’article d’opinió

  Hem revisat els articles que m’heu presentat.

  1. D’una banda dir que la població immigrant ha estat ocupant… / D’altra banda no tenir aquests permisos comporta estar… > D’una banda,  [cal dir que] la població immigrant ha estat ocupant… / D’altra banda, no tenir aquests permisos comporta estar…
  2. …l’accés a la sanitat, educació i ajudes socials… > …l’accés a la sanitat, l’educació i les ajudes socials…
  3. …veiem que el número d’immigrants al gener del 2013 ha disminuït lleugerament respecte a l’any anterior, situant-se al 17,4% del total de la població… > …veiem que el nombre d’immigrants al gener del 2013 ha disminuït lleugerament respecte a l’any anterior, i s’ha situat al 17,4% del total de la població…
  4. Amb menys recursos en serveis com educació i sanitat, s’han de gestionar nuclis de població de diferents cultures provocant en zones concretes conflictes en la població. > Amb menys recursos en serveis com educació i sanitat, s’han de gestionar nuclis de població de diferents cultures, cosa que provoca, en zones concretes, conflictes en la població.
  5. En els últims temps, se’ns ha volgut transmetre la idea de que la immigració a la ciutat de Barcelona ha disminuït d’ençà l’inici de la crisi econòmica. > En els últims temps, se’ns ha volgut transmetre la idea  que la immigració a la ciutat de Barcelona ha disminuït d’ençà de l’inici de la crisi econòmica.
  6. En primer lloc, dir que les causes que originen la immigració… > En primer lloc, [cal dir que] les causes que originen la immigració…
  7. …les reformes urbanes que es fan a la ciutat expulsen del centre als petits comerços i als tallers… > …les reformes urbanístiques que es fan a la ciutat expulsen del centre els petits comerços i els tallers…

  b) L’exposició oral

  La Gemma m’ha fet arribar aquest enllaç: són alguns consells per fer una bona exposició oral.

  c) Els determinants

  • Les formes masculines antigues lo los es mantenen en la llengua general en certs contextos fossilitzats (tot lo móntot lo diaper lo senyal) i en alguns parlars occidentals, en registres informals (lo pare, lo cotxe, los carrers, los pobles). RECORDEU: Abans de fer el canvi mecànic de lo per el, heu d’analitzar en quin context apareix.
  • Hi ha tot un seguit de modismes del castellà que incorporen l’article lo i que sovint són utilitzats en català. Per evitar aquests usos, però, no hi ha una solució que es pugui aplicar en tots els casos, sinó que cal recórrer als modismes genuïns de què disposa el català.
  • Quan l’article neutre lo forma part d’una estructura que té un significat abstracte (sense denotació d’espai o de temps), la solució correcta no sempre és única. La tria d’una solució dependrà, d’una banda, de la mena d’estructura on aparegui i, de l’altra, de les preferències personals, l’adequació, etc.
  • Quan l’article neutre lo es troba en construccions amb valor intensiu, actua com si fos un quantificador (donant la idea de molt) i generalment acompanya un adjectiu o un adverbi seguits de la conjunció que. En aquest cas també hi ha diferents solucions.
  • És incorrecte fer servir l’adjectiu vari, vària  com a indefinit o quantificador. Així, si es vol fer referència a unes quantes pel·lícules, per exemple, cal dir diverses pel·lícules, no pas vàries pel·lícules (sí que es podria dir pel·lícules vàries, però llavors voldria dir que són pel·lícules de tipus i temàtiques diferents).
  • L’indefinit uns, unes no s’ha de confondre amb el quantitatiu uns quants, unes quantes, perquè uns, unes no té valor quantitatiu.
  • Sovint en llengua parlada, els determinant massa, força i prou tendeixen a flexionar el nombre quan depenen d’un mot en plural. Cal tenir en compte, però, que aquest ús és incorrecte, ja que són mots invariables i, per tant, no flexionen ni en plural ni en gènere.
  • Cal tenir en compte que massa (“més que no cal”, “en grau excessiu”) implica sempre un judici de valor, i que no és, per tant, sinònim de gaire. Així, no és el mateix dir no hi havia gaire gent (“n’hi havia poca”) que dir no hi havia massa gent (no n’hi havia més de la que calia, de la que hi cabia…). D’altra banda, en frases negatives, interrogatives i condicionals és preferible utilitzar gaire en comptes de molt (no guanya gaires diners; que falta gaire?; si hagués trigat gaire més no l’hauria esperat), en la mesura en què es tracta de construccions més genuïnes.
  • Tots els dies és incorrecte quan volem expressar la repetició. En aquest cas, hem d’utilitzar cada dia.

  DEURES:

  • Acabeu de fer els exercicis de la fotocòpia. (És la que hi ha darrere de l’article d’opinió.)
  • Enregistreu el discurs de presentació i feu-me’l arribar per correu electrònic.

  Fins dijous!

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva