RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘falca radiofònica’

 • Dimarts, 12 de maig del 2015

  A punt per a la calorada!

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 1.5.3

  a) La falca radiofònica

  Hem revisat les falques que vam enregistrar la setmana passada: 

  No
  1. El ritme i l’entonació són adequats. La pronúncia dels sons és clara.
  2. El missatge és concís. Es fan servir recursos per acostar-lo a l’oient.
  3.  La informació està ordenada i és suficient.
  4. Hi ha prou informació perquè l’oient es pugui posar en contacte amb l’entitat.
  5. Hi ha un eslògan.

  Aquí teniu les falques de Caliu, Eicascantic i Asendi.

  b) Les oracions de relatiu

  Hem continuat repassant les oracions de relatiu.

  RECORDEU: Els grups el que, la que, els que, les que:

  – són correctes quan equivalen als grups aquell que (o allò que), aquella que, aquells que, aquelles que, respectivament. Exemples:

  • Pots venir amb el tren de migdia o amb el que surt a les 7 del vespre (= aquell que surt…).
  • Escolta el que et diuen (= allò que et diuen).
  • Estava atent al que li manaven (= a allò que li manaven).
  • La bossa que duus i la que has deixat damunt la taula (= aquella que has deixat…)

  – no són correctes si equivalen a el qual (o la qual cosa), la qual, els quals, les quals, respectivament, o a què, qui. Exemples:

  • Un problema del que molts fugen.
  • Em va dir tal i tal, al que jo vaig respondre…
  • La ploma amb la que escric…
  • Els ideals pels que es va sacrificar…
  • Són coses a les que no ens hem acostumat.
  • El senyor del que et parlo…
  • Les persones en les que confiava…

  [Servei d’Autoformació en Llengua Catalana de la UPF]

  El pronom on l’utilitzem quan l’antecedent és un espai físic. En els complements de lloc que no fan referència a llocs reals utilitzem en què, en el qual.

  Les oracions especificatives serveixen per saber de què parlem:

  • L’alumna és molt simpàtica. [Quina alumna?]
  • L’alumna que avui no ha vingut és molt simpàtica. [Ara sí que sabem de qui parlem, gràcies a l’oració de relatiu especificativa.]
  • La Maria és molt simpàtica.
  • La Maria, que avui no ha vingut, és molt simpàtica. [Sabem una cosa més de la Maria amb l’oració de relatiu explicativa.]

  DEURES:

  • Feu els exercicis de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 7 de maig del 2015

  Siguem optimistes: “El català és una llengua en expansió, dinàmica i amb una presència molt notable en diferents àmbits, en alguns casos molt per sobre del que li correspondria segons el seu pes demogràfic” (InformeCAT).

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 1.5

  a) La falca radiofònica

  Hem enregistrat les falques per difondre la tasca de les nostres entitats. Dijous n’escoltarem el resultat.

  b) Les oracions de relatiu

  Les oracions adjectives de relatiu són oracions subordinades que depenen d’un nom. Serveixen per concentrar informació sobre aquest nom. El mecanisme de les oracions de relatiu ens permet ser més econòmics perquè condensa dues o més oracions en una de sola:

  • He vist una infermera.
  • Aquesta infermera treballa amb la meva germana.
  • He vist la infermera que treballa amb la meva germana.

  Les oracions adjectives de relatiu tenen un antecedent explícit. En canvi, les oracions substantives de relatiu no tenen antecedent:

  • Qui vulgui venir, que s’afanyi. (substantiva)
  • La noia [antecedent] amb qui parlaves ahir és amiga meva. (adjectiva)

  Les oracions de relatiu, que funcionen dins l’oració principal com a complement d’un nom, permeten explicar o especificar l’antecedent, i insereixen una frase dins d’una altra. Són un recurs expressiu.

  • Els camions que anaven carregats s’havien d’aturar a la frontera.
  • Aquest agent busca nens i nenes que fan campana.

  En aquestes dues oracions especificatives ens referim només als camions que anaven carregats, no a tots els camions; i als nens que fan campana, no a tots els nens.
  En l’oració explicativa següent ens referim a tots els camions:

  • Els camions, que anaven carregats, s’havien d’aturar a la frontera.

  Les oracions explicatives afegeixen característiques complementàries a un nom:

  • La sentència, que s’ha fet pública avui, condemna els guàrdies a pagar una multa.

  [Text extret del web esadir.cat]

  DEURES:

  • Reescriviu les oracions de l’exercici 1 fent servir pronoms relatius.
  • Feu el qüestionari d’avaluació de la unitat 4.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dimarts, 5 de maig del 2015

  Robert d’Anjou

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitats 1.3 i 1.5

  a) Les convencions tipogràfiques: majúscules i minúscules

  • S’escriuen amb majúscula inicial totes les paraules —excepte articles, preposicions i conjuncions— que formen els sobrenoms, els pseudònims i els àlies.
  • Els sobrenoms, els pseudònims i els àlies s’escriuen en cursiva quan van precedits del nom autèntic d’una persona, i en rodona quan apareixen sols. Són, però, una excepció a aquesta norma general els sobrenoms de reis, papes i sants, que, tot i aparèixer al costat del nom propi, s’escriuen sempre en rodona.
  • Els càrrecs i títols s’escriuen amb minúscules, excepte en les salutacions o quan van precedits del tractament protocol·lari corresponent.
  • Conselleria de Benestar Social és el nom oficial d’aquest departament de la Generalitat valenciana.

  b) La falca radiofònica

  Abans de començar a preparar la falca publicitària, hem conegut les entitats que haurem de presentar. Ho hem fet a partir de les entrevistes a alguns dels seus responsables: M. Teresa Ruiz Tarín, d’Asendi Nou Barris; Antònia Salazar, d’Eicascantic, i Josep Olivé, de Caliu.

  Després hem escoltat les falques de les campanyes “Joguina educativa 2013” i “Donem el millor de nosaltres“. Ens hem adonat que l’objectiu de les dues falques és diferent: la primera demana directament la participació de l’oient en la campanya, mentre que l’altra és més informativa.

  Les dues falques fan servir la primera (jo, nosaltres) i la segona persona (tu) per acostar-se a l’oient. També fan servir l’imperatiu (porta, actua). A més, utilitzen oracions exclamatives i interrogatives. Finalment, les falques acaben amb un eslògan (“Ara jugues tu”, “Per una ciutadania activa, tu formes part de la solució”) que ajuda a fixar el missatge.

  DEURES:

  • Elaboreu una falca publicitària de la vostra entitat per a la ràdio. Dijous les comentarem i les enregistrarem.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva