RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘gerundi’

 • Dimarts, 29 de maig del 2018

  a) Els connectors

  Hem completat els espais buits de les ressenyes de L’últim abat de Martí Gironell i del Lais de Maria de França.

  b)

  El gerundi

  Gerundi de simultaneïtat o anterioritat

  El gerundi pot expressar una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal. Per exemple:

  Llegia mossegant-se les ungles. (acció simultània)
  Mirant aquella pel·lícula li va venir la son. (acció simultània)
  Sabent que el tren circula a una velocitat de 250 km/h, calculeu a quina hora arribarà. (acció anterior)
  Havent dinat vam sortir a fer un volt. (acció anterior)

  Gerundi adverbial

  El gerundi també pot fer la mateixa funció que un adverbi, és a dir, pot expressar els valors següents:

  • Manera: el gerundi expressa la manera com es desenvolupa l’acció del verb principal. Per exemple: Els veïns van col·laborar-hi venent números de la rifa (‘la manera de col·laborar-hi va ser venent números’).
  • Condició: el gerundi equival a la conjunció si. Per exemple:Llevant-te d’hora guanyaries molt temps(‘si et llevessis d’hora’).
  • Instrument: el gerundi expressa el mitjà o l’instrument amb què es duu a terme l’acció del verb principal. Per exemple: Va pintar la paret passant-hi el corró (‘amb el corró’).
  • Causa: el gerundi equival a la conjunció perquè o com que. Per exemple: No veient-hi res d’estrany, va donar per tancada la inspecció (‘com que no hi va veure res d’estrany’).
  • Concessió: el gerundi equival a la conjunció encara que. Per exemple: Donant-los el que reclamen, no en tindran mai prou(‘encara que els donem el que reclamen’).

  Gerundi predicatiu o atributiu

  El gerundi també es pot fer servir per complementar un nom. En aquest cas, el verb de l’oració principal ha de ser de percepció, com ara: veuresentirmirarescoltarnotarobservarrecordar,descriuregravar,retratar, etc. Per exemple:

  Van sentir uns nens xisclant com uns esperitats.
  Sempre recordo l’àvia fent mitja al menjador.
  Vaig gravar la Judit felicitant el seu germà.

  [Optimot, 2180/2]

  Gerundi de posterioritat o conseqüència

  El gerundi no pot expressar una acció posterior a la del verb principal o una conseqüència d’aquest verb. Per exemple, no és correcte:

  Aquesta mesura impulsa l’ús de les energies renovables, promovent un model energètic més sostenible.
  Es va posar dret donant les gràcies als assistents.

  El conductor es va adormir al volant, provocant un greu accident.

  En canvi, caldria dir:

  Aquesta mesura impulsa l’ús de les energies renovables i promou un model energètic més sostenible.
  Es va posar dret i tot seguit va donar les gràcies als assistents
  .
  El conductor es va adormir al volant, cosa que va provocar un greu accident.

  Gerundi copulatiu

  El gerundi tampoc no es pot fer servir quan equival a una frase amb la conjunció copulativa i. Per exemple, no és correcte:

  Pop Urri fa vint-i-cinc anys que conquista els escenaris, sent una de les bandes més consolidades del panorama musical català.
  El deute queda satisfet, servint aquest document de carta de pagament.

  En canvi, caldria dir:

  Pop Urri fa vint-i-cinc anys que conquista els escenaris, i és una de les bandes més consolidades del panorama musical català. (o bé de manera que és una de les bandes).
  El deute queda satisfet, i aquest document serveix de carta de pagament.

  Gerundi especificatiu

  El gerundi no pot actuar com a complement d’un nom amb valor especificatiu. Per tant, no pot ser equivalent a un adjectiu que especifiqui, restringeixi o determini l’extensió d’aquest nom. Per exemple, no és correcte:

  una carta informant sobre els preus
  una circular comunicant el nou horari
  una contesta acostant-se a la insolència
  un escrit notificant el nomenament
  un quadre representant la solitud
  una sentència condemnant el demandat

  En canvi, caldria dir:

  una carta per informar sobre els preus
  una circular en què es comunica el nou horari
  una contesta que s’acosta a la insolència
  un escrit de notificació del nomenament
  un quadre que representa la solitud
  una sentència que condemna el demandat  

  Gerundi final

  Finalment, el gerundi no pot expressar finalitat. L’oració final es pot construir amb la preposició per. Per exemple, en lloc de dir:

  El sol·licitant s’ha de presentar al jutjat aportant els documents necessaris
  Li va tocar assistir a la reunió defensant els veïns

  caldria dir:

  El sol·licitant s’ha de presentar al jutjat per aportar els documents necessaris
  Li va tocar assistir a la reunió per defensar els veïns.

  [Optimot, fitxa 4438/7]

  DEURES:

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 18 de maig del 2017

  a) El gerundi

  Gerundi de simultaneïtat o anterioritat

  El gerundi pot expressar una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal. Per exemple:

  Llegia mossegant-se les ungles. (acció simultània)
  Mirant aquella pel·lícula li va venir la son. (acció simultània)
  Sabent que el tren circula a una velocitat de 250 km/h, calculeu a quina hora arribarà. (acció anterior)
  Havent dinat vam sortir a fer un volt. (acció anterior)

  Gerundi adverbial

  El gerundi també pot fer la mateixa funció que un adverbi, és a dir, pot expressar els valors següents:

  • Manera: el gerundi expressa la manera com es desenvolupa l’acció del verb principal. Per exemple: Els veïns van col·laborar-hi venent números de la rifa (‘la manera de col·laborar-hi va ser venent números’).
  • Condició: el gerundi equival a la conjunció si. Per exemple:Llevant-te d’hora guanyaries molt temps(‘si et llevessis d’hora’).
  • Instrument: el gerundi expressa el mitjà o l’instrument amb què es duu a terme l’acció del verb principal. Per exemple: Va pintar la paret passant-hi el corró (‘amb el corró’).
  • Causa: el gerundi equival a la conjunció perquè o com que. Per exemple: No veient-hi res d’estrany, va donar per tancada la inspecció (‘com que no hi va veure res d’estrany’).
  • Concessió: el gerundi equival a la conjunció encara que. Per exemple: Donant-los el que reclamen, no en tindran mai prou(‘encara que els donem el que reclamen’).

  Gerundi predicatiu o atributiu

  El gerundi també es pot fer servir per complementar un nom. En aquest cas, el verb de l’oració principal ha de ser de percepció, com ara: veure, sentir, mirar, escoltar, notar, observar, recordar,descriure, gravar,retratar, etc. Per exemple:

  Van sentir uns nens xisclant com uns esperitats.
  Sempre recordo l’àvia fent mitja al menjador.
  Vaig gravar la Judit felicitant el seu germà.

  [Optimot, 2180/2]

  Gerundi de posterioritat o conseqüència

  El gerundi no pot expressar una acció posterior a la del verb principal o una conseqüència d’aquest verb. Per exemple, no és correcte:

  Aquesta mesura impulsa l’ús de les energies renovables, promovent un model energètic més sostenible.
  Es va posar dret donant les gràcies als assistents.

  El conductor es va adormir al volant, provocant un greu accident.

  En canvi, caldria dir:

  Aquesta mesura impulsa l’ús de les energies renovables i promou un model energètic més sostenible.
  Es va posar dret i tot seguit va donar les gràcies als assistents
  .
  El conductor es va adormir al volant, cosa que va provocar un greu accident.

  Gerundi copulatiu

  El gerundi tampoc no es pot fer servir quan equival a una frase amb la conjunció copulativa i. Per exemple, no és correcte:

  Pop Urri fa vint-i-cinc anys que conquista els escenaris, sent una de les bandes més consolidades del panorama musical català.
  El deute queda satisfet, servint aquest document de carta de pagament.

  En canvi, caldria dir:

  Pop Urri fa vint-i-cinc anys que conquista els escenaris, i és una de les bandes més consolidades del panorama musical català. (o bé de manera que és una de les bandes).
  El deute queda satisfet, i aquest document serveix de carta de pagament.

  Gerundi especificatiu

  El gerundi no pot actuar com a complement d’un nom amb valor especificatiu. Per tant, no pot ser equivalent a un adjectiu que especifiqui, restringeixi o determini l’extensió d’aquest nom. Per exemple, no és correcte:

  una carta informant sobre els preus
  una circular comunicant el nou horari
  una contesta acostant-se a la insolència
  un escrit notificant el nomenament
  un quadre representant la solitud
  una sentència condemnant el demandat

  En canvi, caldria dir:

  una carta per informar sobre els preus
  una circular en què es comunica el nou horari
  una contesta que s’acosta a la insolència
  un escrit de notificació del nomenament
  un quadre que representa la solitud
  una sentència que condemna el demandat  

  Gerundi final

  Finalment, el gerundi no pot expressar finalitat. L’oració final es pot construir amb la preposició per. Per exemple, en lloc de dir:

  El sol·licitant s’ha de presentar al jutjat aportant els documents necessaris
  Li va tocar assistir a la reunió defensant els veïns

  caldria dir:

  El sol·licitant s’ha de presentar al jutjat per aportar els documents necessaris
  Li va tocar assistir a la reunió per defensar els veïns.

  [Optimot, fitxa 4438/3]

  b) Ús de les majúscules i de les minúscules

  IEC: Regles d’ús de les majúscules i les minúscules (enllaç directe)

  DEURES:

  • Poseu majúcules quan calgui en els sintagmes i les oracions de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 26 de maig del 2016

  Últim dia de classe.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • activitat 2.1

  a) Canvi i caiguda de les preposicions

  La preposició en es canvia per a (o de, segons el context) davant d’infinitiu quan no té sentit temporal (si expressa temps, és correcta: En arribar les pluges, tothom se n’anava). Aquest fenomen acostuma a passar en verbs que regeixen la preposició en. Per exemple:

  Pensa en la renovació del seu contracte; però Pensa a renovar-li el contracte (o de renovar-li el contracte).

  La democràcia consisteix en la participació del poble en la política; però La democràcia consisteix a fer que el poble participi en la política.

  Sempre insisteix en els mateixos errors; però Sempre insisteix a comentar els mateixos errors.

  El mateix canvi és recomanable amb la preposició amb davant d’infinitiu. Per exemple:

  Compteu amb mi per al regal d’aniversari; però Compta a (o devendre el pis abans de final d’any.

  S’acontenta amb el que té; però No s’acontenta a (o de) amoixar-li la cara.

  En el cas de la preposició amb, però, és admissible mantenir aquesta preposició davant d’infinitiu en les expressions haver-n’hi prou amb itenir-ne prou amb. Per exemple:

  Crec que no n’hi ha prou amb (o de) disculpar-se.
  Ja en té prou amb (o de) llegir quatre ratlles del llibre.

  [Optimot, fitxa 183/4]

  Les preposicions febles a, de, en i amb cauen davant de la conjunció que. Per exemple:

  Aquest nen no està acostumat a les paraules dolces; però Aquest nen no està acostumat que li parlin dolçament.

  Han parlat d’uns assumptes personals; però Han parlat que demà farà bon temps.

  Sempre està pensant en ell mateix; però Pensa que hauràs de vèncer tota mena de dificultats.

  No n’hi ha prou amb una bona acció; però No n’hi ha prou que et portis bé.

  En alguns casos és recomanable intercalar el mot fet entre la preposició i la conjunció que (o algun altre connector d’enllaç, segons el context) perquè si no pot quedar una construcció forçada o, fins i tot, incorrecta. Per exemple:

  Hi va haver problemes tècnics de so deguts al fet que va ploure; i noHi va haver problemes tècnics de so deguts que va ploure.

  Vaig a la tintoreria perquè m’arreglin el vestit; és preferible a Vaig a la tintoreria que m’arreglin el vestit.

  Cal anar amb compte de no confondre la conjunció que amb el pronom relatiu què (equivalent a el qual, la qual, etc. quan és relatiu, i a quina cosa quan és interrogatiu), cas en què es manté la preposició que hi hagi al davant. Per exemple:

  La noia de què em parles ja la coneixia (equivalent a La noia de la qual em parles…)
  El cas a què et refereixes no el tinc estudiat
  (equivalent a El cas al qual et refereixes…)
  No sé en què pensa quan diu això (equivalent a No sé en quina cosa pensa…)

  [Optimot, fitxa 6729/2]

  b) El gerundi

  Gerundi de simultaneïtat o anterioritat

  El gerundi pot expressar una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal. Per exemple:

  Llegia mossegant-se les ungles. (acció simultània)
  Mirant aquella pel·lícula li va venir la son. (acció simultània)
  Sabent que el tren circula a una velocitat de 250 km/h, calculeu a quina hora arribarà. (acció anterior)
  Havent dinat vam sortir a fer un volt. (acció anterior)

  Gerundi adverbial

  El gerundi també pot fer la mateixa funció que un adverbi, és a dir, pot expressar els valors següents:

  • Manera: el gerundi expressa la manera com es desenvolupa l’acció del verb principal. Per exemple: Els veïns van col·laborar-hi venent números de la rifa (‘la manera de col·laborar-hi va ser venent números’).
  • Condició: el gerundi equival a la conjunció si. Per exemple:Llevant-te d’hora guanyaries molt temps (‘si et llevessis d’hora’).
  • Instrument: el gerundi expressa el mitjà o l’instrument amb què es duu a terme l’acció del verb principal. Per exemple: Va pintar la paret passant-hi el corró (‘amb el corró’).
  • Causa: el gerundi equival a la conjunció perquè o com que. Per exemple: No veient-hi res d’estrany, va donar per tancada la inspecció (‘com que no hi va veure res d’estrany’).
  • Concessió: el gerundi equival a la conjunció encara que. Per exemple: Donant-los el que reclamen, no en tindran mai prou(‘encara que els donem el que reclamen’).

  Gerundi predicatiu o atributiu

  El gerundi també es pot fer servir per complementar un nom. En aquest cas, el verb de l’oració principal ha de ser de percepció, com ara: veure, sentir, mirar, escoltar, notar, observar, recordar,descriure, gravar, retratar, etc. Per exemple:

  Van sentir uns nens xisclant com uns esperitats.
  Sempre recordo l’àvia fent mitja al menjador.
  Vaig gravar la Judit felicitant el seu germà.

  [Optimot, 2180/2]

  Gerundi de posterioritat o conseqüència

  El gerundi no pot expressar una acció posterior a la del verb principal o una conseqüència d’aquest verb. Per exemple, no és correcte:

  Aquesta mesura impulsa l’ús de les energies renovables, promovent un model energètic més sostenible.
  Es va posar dret donant les gràcies als assistents.

  El conductor es va adormir al volant, provocant un greu accident.

  En canvi, caldria dir:

  Aquesta mesura impulsa l’ús de les energies renovables i promou un model energètic més sostenible.
  Es va posar dret i tot seguit va donar les gràcies als assistents
  .
  El conductor es va adormir al volant, cosa que va provocar un greu accident.

  Gerundi copulatiu

  El gerundi tampoc no es pot fer servir quan equival a una frase amb la conjunció copulativa i. Per exemple, no és correcte:

  Pop Urri fa vint-i-cinc anys que conquista els escenaris, sent una de les bandes més consolidades del panorama musical català.
  El deute queda satisfet, servint aquest document de carta de pagament.

  En canvi, caldria dir:

  Pop Urri fa vint-i-cinc anys que conquista els escenaris, i és una de les bandes més consolidades del panorama musical català. (o bé de manera que és una de les bandes).
  El deute queda satisfet, i aquest document serveix de carta de pagament.

  Gerundi especificatiu

  El gerundi no pot actuar com a complement d’un nom amb valor especificatiu. Per tant, no pot ser equivalent a un adjectiu que especifiqui, restringeixi o determini l’extensió d’aquest nom. Per exemple, no és correcte:

  una carta informant sobre els preus
  una circular comunicant el nou horari
  una contesta acostant-se a la insolència
  un escrit notificant el nomenament
  un quadre representant la solitud
  una sentència condemnant el demandat

  En canvi, caldria dir:

  una carta per informar sobre els preus
  una circular en què es comunica el nou horari
  una contesta que s’acosta a la insolència
  un escrit de notificació del nomenament
  un quadre que representa la solitud
  una sentència que condemna el demandat  

  Gerundi final

  Finalment, el gerundi no pot expressar finalitat. L’oració final es pot construir amb la preposició per. Per exemple, en lloc de dir:

  El sol·licitant s’ha de presentar al jutjat aportant els documents necessaris
  Li va tocar assistir a la reunió defensant els veïns

  caldria dir:

  El sol·licitant s’ha de presentar al jutjat per aportar els documents necessaris
  Li va tocar assistir a la reunió per defensar els veïns.

  [Optimot, fitxa 4438/3]

  DEURES:

  Fins dimarts!

   

   

  Article complet

 • Dimarts, 26 de maig del 2015

  Última setmana de classe…

  a) El gerundi

  Cal que controlem l’ús del gerundi. El gerundi és una forma no personal del verb, i això vol dir que no especifica cap persona. No pot ser, per tant, el verb principal d’una frase, sinó que ha de dependre d’un altre verb conjugat. No podem fer, en comiats de cartes per exemple, el següent:

  • *Esperant notícies seves,

  En català el gerundi només té dues funcions:

  1) Expressa manera, mode:

  • Vaig a la feina caminant (Com va a la feina?)
  • Es passa tota la nit mirant la tele (Com la passa?)

  2) Expressa una acció simultània o anterior a la del verb principal:

  • Arreglant la rentadora es va enrampar (=mentre l’arreglava)
  • Es va tallar fent l’amanida (=mentre feia l’amanida)

  Mai NO podem expressar, amb un gerundi, una acció posterior a la del verb principal:

  • *Va tenir un greu accident morint d’un traumatisme cranial una hora després.

  Pot passar que, a més d’expressar una acció posterior, aquest gerundi incorrecte també porti una càrrega de conseqüència; això vol dir que la frase es pot arreglar usant algun connector que tingui aquest sentit o bé amb un relatiu:

  • *Hi va haver un gran nombre de visitants provocant l’enfonsament de la torre. (Hi va haver un gran nombre de visitants, cosa que va provocar l’enfonsament de la torre.)
  • *Els trens van arribar amb retard creant molts problemes als usuaris. (Els trens van arribar amb retard, fet que va crear molts problemes als usuaris.)

  Val la pena remarcar que encara hi ha altres usos no recomanats del gerundi, un dels quals és molt habitual en llenguatge administratiu, l’anomenat ‘gerundi especificatiu’, perquè fa referència al subjecte de l’oració principal i se’l fa actuar com si fos un adjectiu:

  • *Hem enviat una carta explicant a l’associació totes les activitats previstes.

  Aquest ús és un gal·licisme i caldria evitar aquestes estructures i substituir-les per oracions subordinades adjectives, amb un relatiu:

  • Hem enviat una carta que explica / en què expliquem / en la qual expliquem a l’associació totes les activitats previstes.

  [Text adaptat d’un document del Servei de Català d’Olot-la Garrotxa]

  b) Precisió lèxica

  A l’hora de fer l’exercici de precisió lèxica us heu de fixar en la coherència i la cohesió del text i en el context sintàctic.

  DEURES:

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 27 de febrer de 2014

  Dijous Gras.

  a) Accentuació

  Ens hem fixat en els accents diacrítics.

  EXERCICI: 10 (pàg. 195)

  b) El gerundi

  EXERCICI: 22 (pàg. 205)

  c) Verbs velars

  EXERCICI: 1 (fotocòpia)

  d) Derivats

  EXERCICI: 26 (pàg. 210)

  DEURES:

  • Poseu els accents i les dièresis que falten en el mots de les frases de l’exercici 11 de la pàgina 195.
  • Amb el diccionari a mà feu els exercicis 23, 24 i 25 de la pàgina 209.
  • Repasseu els verbs velars i feu els dos exercicis que falten de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 25 de febrer de 2014

  a) Accentuació

  EXERCICIS: 6 i 9 (pàg. 194-195)

  b) Verbs velars

  EXERCICIS: 16, 17 i 18 (pàg. 203)

  c) El gerundi

  Hem comentat els usos incorrectes del gerundi. En aquest web de la Universitat de Barcelona hi trobareu una explicació molt acurada dels usos correctes i incorrectes d’aquesta forma no personal del verb.

  RECORDEU: Quan el gerundi indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal:

  • *L’Anna ha rebut una empenta, caient per l’escala. [L’Anna primer rep l’empenta i després cau per l’escala; o bé, hi ha algú amb un punt de crueltat que pensa que l’Anna va caure per l’escala i, mentrestant, algun tipus simpàtic va aprofitar per empentar-la per veure si així queia més de pressa.]

  EXERCICIS: 20 (pàg. 204)

  DEURES:

  • Escriviu els accents i els dièresis als mots de les frases de l’exercici 10 de la pàgina 195.
  • Completeu les frases de l’exercici 19 de la pàgina 204 amb les formes conjugades adequades dels verbs entre parèntesis.
  • Repasseu els usos incorrectes del gerundi i feu l’exercici 22 de la pàgina 205.

   

  Article complet

 • Dijous, 1 de març de 2012

  Març marçot, mata la vella a la vora del foc i la jove si pot. Aneu amb compte!

  a) Ús incorrecte de l’infinitiu i del gerundi

  Fixeu-vos en aquests dos usos incorrectes de l’infinitiu i del gerundi:

  • Infinitiu de recapitulació: És un error habitual utilitzar l’infinitiu a l’inici d’una estructura completiva sense que vagi precedit de cap verb introductori (informar de…, esmentar que…, dir també que…), en comptes de fer-lo dependre d’un altre verb (he d’informar que…, cal esmentar que…, convé dir també que…).
  • Gerundi especificatiu: Tampoc és adequat usar el gerundi com a complement d’un substantiu amb el valor propi de les oracions de relatiu especificatives: *El Govern ha aprovat un decret llei regulant la reducció del sou de tots els funcionaris de l’Estat. > El Govern ha aprovat un decret llei que regula / per regular la reducció del sou de tots els funcionaris de l’Estat.
  [Text extret de Va de bo! Nivell superior de valencià, ed. Bromera]

  EXERCICIS: 21 i 22 (pàg. 204-205)

  b) Els signes de puntuació

  Si cliqueu aquí trobareu un bon resum de les diferents funcions dels signes de puntuació.

  EXERCICI: 6 (pàg. 144)

  DEURES:

  • Acabeu de fer l’exercici 6 de  la pàgina 144 (i-m).
  • Feu els exercicis de derivats de la pàgina 209 (23, 24 i 25).

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 28 de febrer de 2012

  Últim dia oficial de febrer: demà, la torna.

  a) El verb: irregularitats

  EXERCICIS: 16, 17 i 18 (pàg. 203)

  b) Els usos incorrectes del gerundi

  Hi ha usos incorrectes del gerundi, que cal evitar: el gerundi de posterioritat i el gerundi especificatiu.

  Quan el gerundi de posterioritat indica un fet posterior al fet expressat pel verb principal, normalment una conseqüència, és incorrecte. En aquest cas, cal substituir la construcció amb gerundi per una oració coordinada amb la conjunció i i el verb en forma personal.

  Exemple incorrecte Aquell estudiant va caure per l’escala, trencant-se una cama i un braç.
  Exemple correcte Aquell estudiant va caure per l’escala i es va trencar una cama i un braç.
  Exemple incorrecte La Marta Coll va estudiar medicina, obtenint el títol l’any 2003.
  Exemple correcte La Marta Coll va estudiar medicina i va obtenir el títol l’any 2003.
  Exemple incorrecte El rector es va aixecar de la cadira cloent l’acte.
  Exemple correcte El rector es va aixecar de la cadira i va cloure l’acte.
  Exemple incorrecte La Universitat de Barcelona fa més de 500 anys que existeix, sent la universitat catalana més antiga.
  Exemple correcte La Universitat de Barcelona fa més de 500 anys que existeix, i és la universitat catalana més antiga.

  Cal recordar que l’ús del gerundi que equival a una oració de relatiu especificativa no és correcte; en aquests casos s’ha de substituir la construcció amb gerundi per una oració de relatiu d’aquest tipus introduïda pel pronom que

  Exemple incorrecte S’han fet públics els estatuts regulant la Universitat de Barcelona.
  Exemple correcte S’han fet públics els estatuts que regulen la Universitat de Barcelona.
  Exemple incorrecte Properament es discutirà el document establint els drets del PAS.
  Exemple correcte Properament es discutirà el document que estableix els drets del PAS.
  Exemple incorrecte El coordinador ha d’enviar l’arxiu contenint el programa de l’assignatura.
  Exemple correcte El coordinador ha d’enviar l’arxiu que conté el programa de l’assignatura.

  [Text extret de www.ub.edu/criteris-cub]

  Si dubteu sobre l’ús d’un gerundi, busqueu-hi una construcció alternativa.

  EXERCICI: 20 (pàg. 204-205)

  c) L’accentuació

  Hem dictat algunes paraules “difícils”: estómac, olimpíada, ènema, Marràqueix, xassís, soviet, guru, Etiòpia, Munic, Agamèmnon, medul·la, acne, Tibet, Hèlsinki, èczema, zulu, tèxtil, torticoli, megàlit, míssil, diòptria, cérvol, atmosfera, poliglot, préssec, feréstec

  DEURES:

  a) Feu l’exercici 19 de la pàgina 204. Utilitzeu-lo per autoavaluar-vos. Si feu més de vuit encerts, enhorabona. Si en feu vuit o menys, repasseu els verbs.

  b) Fixeu-vos en l’ús incorrecte de les formes verbals no personals (infinitiu, gerundi i participi) dels exercicis 21 i 22 de les pàgines 204 i 205.

  Fins dijous!

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva