RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘nominalització’

 • Dijous, 15 de desembre del 2016

  Uns minuts musicals

  a) La nominalització

  Hem revisat les frases de la fotocòpia.

  b) L’abús dels possessius

  Sovint abusem dels possessius per influència d’altres llengües en què són més habituals. Hem d’evitar-ne l’ús en els casos següents:

  • Quan es pot deduir la relació possessiva gràcies al context (les relacions de família, les parts del cos, les peces de roba, etc.): La Marta va agafar el seu abric i se’n va anar.
  • Si qui posseeix és una persona, els pronoms febles de complement indirecte solen ser suficients per marcar la possessió: Li han falsificat la seva signatura.
  • Quan el posseïdor és un objecte inanimat, sovint no cal marcar la relació de possessió. Si és necessari marcar-la, és preferible usar el pronom en: De Londres, el que més m’agrada són els seus parcs.
  • Amb noms que procedeixen de verbs, sempre que sigui possible, convé passar-los als verbs corresponents en activa o usar els pronoms febles corresponents: Pel que fa als resultats de la prova, demà procedirem a la seva publicació.

  [Text adaptat de Va de bo! Curs de nivell superior de valencià (C2)]

  c) Estilística: remarques

  DEURES:

  • Corregiu o milloreu, si cal, les frases de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 13 de desembre de 2016

  Hi veieu l’ovni?

  a) La veu passiva

  En general, la veu activa (El secretari redacta l’acta) és preferible a la passiva (L’acta és redactada pel secretari). En activa s’obtenen frases més curtes i amb un ordre més senzill d’interpretar, perquè el lector troba de seguida el protagonista de l’acció, que coincideix amb el subjecte gramatical. En canvi, la veu passiva obliga el lector a rellegir la frase per aclarir qui va fer què.

  * Ha estat autoritzada pel gerent la contractació de tres tècnics de manteniment.
  El gerent ha autoritzat la contractació de tres tècnics de manteniment.

  * La plaça de coordinador de les PAAU va ser deixada vacant pel senyor Pere Coll Fornells.
  El senyor Pere Coll Fornells va deixar vacant la plaça de coordinador de les PAAU.

  De tota manera, l’ús de la passiva és del tot justificat en tres casos:

  1. Quan el centre d’interès de la informació és clarament el complement directe i no pas el subjecte. Amb la passiva el complement directe passa a la posició de subjecte, a l’inici de la frase.

  Els drets fonamentals no poden ser limitats per interessos particulars.

  Aquest mateix resultat també es pot aconseguir per altres mitjans diferents de la passiva; per exemple, traslladant el complement en qüestió (és una alternativa pròpia, sobretot, del llenguatge periodístic).

  Els drets fonamentals no els poden limitar els interessos particulars.

  2. Quan no interessa destacar o es vol amagar voluntàriament qui fa l’acció.

  * ø ha pres la decisió de rebaixar la nota de tall.
  La decisió de rebaixar la nota de tall ja ha estat presa.

  3. Quan el subjecte és molt llarg. Amb l’ús de la passiva mantenim pròxims els tres focus d’interès: verb, subjecte i complement directe.

  * El jurat encarregat de valorar en quinze aspectes diversos productes gastronòmics elaborats a l’empara de centres universitaris dels Països Catalans ha escollit el vi de l’Escola d’Enologia.
  El vi de l’Escola d’Enologia ha estat escollit pel jurat encarregat de valorar en quinze aspectes diversos productes gastronòmics elaborats a l’empara de centres universitaris dels Països Catalans.

  4. Finalment, en aquests casos en què el subjecte no interessa (com ara 2) també podem optar per construccions de subjecte indeterminat, construïdes amb el pronom es i un verb transitiu en tercera persona.

  Ja s’ha pres la decisió de rebaixar la nota de tall.

  Precisament perquè el subjecte no interessa, no tindria sentit que el féssim aparèixer, en una construcció d’aquest tipus. Així, doncs, davant d’una passiva pronominal amb l’agent expressat, haurem de convertir-la en activa o prescindir de l’agent.

  * El projecte de recerca de l’ERLEU s’ha aprovat per la Comissió.
  La Comissió ha aprovat el projecte de recerca de l’ERLEU. [si realment volem destacar que ho ha fet la comissió]
  S’ha aprovat el projecte de recerca de l’ERLEU. [si no té importància]

  * Tenint en compte el suport que s’ha donat a la iniciativa per part dels departaments, els trametrem la documentació referent a les beques.
  Tenint en compte el suport que els departaments han donat a la iniciativa, els trametrem la documentació referent a les beques. [aquí sembla clar que sí que interessa especificar que han estat els departaments]

  [Universitat Rovira i Virgili, Praxi lingüística]

  Si volem focalitzar l’atenció en el CD de la frase activa, no cal que la convertim en passiva. Només avançant el CD al començament de la frase i substituint-lo després per un pronom, podem aconseguir el mateix efecte. Si avancem un CD que és un ésser animat, el pot encapçalar la preposició a.

  • En Pere portarà el vi. [Aquesta vegada en Pere no vindrà sense res.]
  • El vi el portarà en Pere. [No patiu: hi haurà vi.]
  • En Pere portarà l’avi. [En Pere vindrà acompanyat.]
  • A l’avi / L’avi el portarà en Pere. [Aquesta vegada l’avi no es quedarà sol a casa.]

  b) La nominalització

  La nominalització és un procés pel qual es transformen en substantius paraules d’altres categories (verbs, adverbis, adjectius, etc.). Aquest recurs és correcte, però convé no abusar-ne en una oració o en un paràgraf perquè enfarfega el text i el fa difícil de llegir. En canvi, les formes verbals fan que la frase esdevingui més àgil i clara.

  c) La precisió lèxica

  1. Allò que fa pompós un acte, una cerimònia: aparat / aparell
  2. Allò que hom deixa en el testament: llegat / legat
  3. Color marró d’aspecte terrós: sèpia / sípia
  4. Conjunt de cabells d’una persona: cabellera / melena
  5. Diners: cabals / caudals
  6. Disposar dues coses formant una creu l’una amb l’altra: encreuar / creuar
  7. Enderrocs: runa / ruïna
  8. Fer menys fosc: aclarir / clarificar
  9. Grup de persones que s’enfronta a un altre: bàndol / ban
  10. Màquina, artefacte: giny / enginy
  11. Massa de farina cuita al forn: pastís / pastel
  12. Obra impresa de menys de cinquanta pàgines: fullet / fulletó
  13. Paper on es fa l’esbós d’un escrit: esborrany / esborrador
  14. Persona que fa per devoció la visita a un santuari: pelegrí / peregrí
  15. Produir una obra musical: compondre / composar
  16. Que dóna un bon rendiment econòmic: rendible / rentable
  17. Que té una gran fama: famosa / afamada
  18. Recreació, esbarjo, comunament a l’aire lliure: deport / esport
  19. Semblar per l’aspecte: aparentar / aparençar

  DEURES:

  • Redacteu les frases de la fotocòpia convertint en verbs els substantius que ho permetin.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 18 de desembre del 2014

  Última entrada de l’any.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 8

  a) La construcció i la redacció de la frase

  Hem corregit les oracions que teníeu de deures:

  • 7. aclariment innecessari: 62 anys d’edat
  • 8. construcció complicada: canvi d’ordre
  • 9. construcció desordenada: canvi d’ordre
  • 10. construcció desordenada: estan posant contra les cordes la dictadura de Ben Ali
  • 11. construcció desordenada: han mort cent persones
  • 12. nominalització: per a la selecció de trenta estàtues humanes > per seleccionar trenta estàtues humanes
  • 13. tòpic: ha tancat les portes
  • 14. abús d’oracions simples: aquest increment > que (pronom relatiu)
  • 15. aclariment innecessari: el proper mes de maig
  • 16. construcció desordenada: té només > només té
  • 17. tòpic: ha fet un gir de 180 graus > ha fet un gir, s’ha capgirat
  • 18. abús dels possessius: té la seva seu social
  • 19. abús de construccions negatives: no sense abans fer referència > després de fer referència
  • 20. construcció complicada: en el que ha estat la tercera derrota consecutiva
  • 21. abús de construccions negatives: no per esperada > encara que era esperada
  • 22. repetició: lletregeu lletra per lletra
  • 23. aclariment innecessari: faringitis a la gola
  • 24. absència del verb principal i construcció complicada: dir que hem de revisar

  b) L’ús abusiu de possessius

  Hem llegit una entrada d’un blog i hi hem identificat els possessius innecessaris.

  DEURES:

  • Trieu un supòsit de l’activitat 1 i escriviu l’informe que haureu de presentar a l’equip directiu del vostre departament. L’informe ha de tenir entre 300 i 400 paraules. Com que és un informe breu, no cal que tingui una estructura gaire complicada. Hi ha d’haver, emperò, una introducció i i un apartat de conclusions. Per elaborar l’informe heu de fer servir les dades i la informació que us he donat fins ara i la que trobareu en aquest document. Recordeu que el dia 8 l’heu de portar a classe perquè el puguem revisar.

  Bones festes!

   

  Article complet

 • Dimarts, 16 de desembre del 2014

  Els trets definitoris del llenguatge administratiu català són la modernitat i la democratització, dins d’un estil que, per la seva funció i pels seus condicionaments, ha de ser fred, cortès i elegant. Això vol dir que cal acostar al màxim el llenguatge de l’Administració al de l’administrat. Per tant, ha de ser:

  • clar i senzill
  • respectuós i correcte, però no humiliant ni afalagador
  • igualitari pel que fa als sexes

  [Referència: Carles Duarte et alii, Manual de llenguatge administratiu]

  a) La nominalització

  El recurs a la nominalització, que consisteix a emprar un nom en substitució d’un verb, no és incorrecte, però és millor no abusar-ne, ja que així el text  és més àgil i directe. D’altra banda, les frases amb un excés de substantius també tenen un excés de determinants i de preposicions, per la qual cosa el text s’allarga innecessàriament. Cal recordar, també, que aquest recurs no és genuí de la llengua catalana.

  [Referència: Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu]

  b) L’ús abusiu de possessius

  Els possessius exerceixen un paper molt important en llengües com l’anglès o també, encara que en menor mesura, el castellà. En canvi, en català tenen una presència més reduïda. Els possessius aporten sovint una informació redundant, innecessària per comprendre el missatge, de manera que l’opció més normativa és prescindir-ne.

  Prescindir-ne no és, però, l’única opció. Per evitar carregar els nostres textos amb els possessius, els pronoms febles ens ofereixen dues bones solucions: el pronom en i els pronoms de datiu amb valor possessiu.

  [Referència: Va de bo! Nivell superior de valencià C2]

  c) La construcció i la redacció de la frase

  Hem comentat les sis primeres frases de la fotocòpia.

  1. verb buit: passo a detallar-vos > us detallo
  2. construcció complicada: cauran precipitacions en forma de neu > nevarà
  3. passiva pronominal incorrecta
  4. construcció complicada: comptarà amb un increment > hi haurà més, tindrà més
  5. nominalització: per arribar a la seva resolució > per resoldre’l
  6. repetició: tornar a començar de nou

  DEURES:

  • Corregiu o milloreu, si cal, les oracions de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva