RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘perífrasis verbals’

 • Dijous, 13 de març de 2014

  miscel·lani -ània
  adj. [LC] Que es compon d’elements diversos. Un còdex miscel·lani.
  1 f. [LC] Mescla de coses vàries.
  2 f. [LC] [BB] [FLL] Col·lecció d’escrits, d’un autor o de diversos autors, sobre matèries vàries.
  f. [FLL] Obra composta de treballs en prosa o en vers, publicada en homenatge a un escriptor, un polític, un científic, etc., pels seus amics.
  f. [FLL] Aplec manuscrit d’escrits sobre matèries vàries.
  f. [FLL] Recull de diversos opuscles que, a les biblioteques, solen ésser relligats conjuntament, atenent a llur format.

  a) Verbs irrregulars

  EXERCICIS: 19, 20 i 21 (pàg. 236)

  b) Les perífrasis verbals

  Hem fet alguns comentaris sobre l’ús de les perífrasis d’obligació:

  • La primera persona del present de la perífrasi haver de + infinitiu pot ser he o haig.
  • Utilitzem la perífrasi haver de + infinitiu en forma impersonal quan no concretem el subjecte que ha de fer l’acció, sinó que parlem en general: S’han de revisar tots els sistemes de seguretat.
  • Fem servir la perífrasi impersonal caldre + infinitiu per expressar que una acció és obligatòria de manera general, sense especificar qui l’ha de fer: Cal revisar tots els sistemes de seguretat.
  • Usem caldre que + subjuntiu quan especifiquem la persona que té l’obligació de fer una acció: Cal que el vigilant revisi tots els sistemes de seguretat.
  • Fem servir no + poder + infinitiu per expressar una prohibició: Ho sento, aquí no pot aparcar.
  • Usem la perífrasi no + haver de + infinitiu per donar consell: Si vols aprendre un idioma, no has de tenir vergonya a l’hora de parlar.

  [Referència: Gramàtica pràctica del català, ed. Teide (text adaptat)]

  RECORDEU: La probabilitat només pot expressar-se amb adverbis com ara probablement, potser, possiblement, etc., o bé amb la perífrasi deure + infinitiu —amb el verb deure conjugat en present, en passat o en futur, segons correspongui. Per tant, les construccions de futur o de condicional amb valor de probabilitat, que en ocasions es produeixen per influència del castellà, són totalment incorrectes en català. Tampoc no hem d’usar l’adverbi potser en oracions hipotètiques davant de subjuntiu:

  • *Potser plogui demà.
  • Potser plou demà. / Potser plourà demà. / Pot ser que plogui demà.

  EXERCICIS: 14 i 15 (pàg. 234-235)

  c) La composició

  Si voleu saber alguna cosa més de la formació dels compostos en català us recomano aquest article de Núria Puyuelo.

  I ara, un petit racó per als dubtes:

  • Segons els DIEC, podem anomenar nord-americà o estatunidenc el natural dels Estats Units.
  • El papa, el sant pare i el dalai-lama són designacions eclesiàstiques i s’han d’escriure amb minúscula inicial. El context ja ens ajuda a saber si parlem de la relació de parentiu o del càrrec. Aquest és el criteri de l’IEC. No obstant això, hi ha mitjans de comunicació que fan servir la majúscula inicial.

  EXERCICIS: 11 (pàg. 230) i 26 (pàg. 242)

  DEURES:

  • Repasseu la classificació dels sons consonàntics.
  • Llegiu el fragment de Lo somni, de Bernat Metge, de les pàgines 260 i 261 del llibre i feu una paràfrasi del segon paràgraf.

  Fins dimarts!

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme