RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘possessius’

 • Dijous, 15 de desembre del 2016

  Uns minuts musicals

  a) La nominalització

  Hem revisat les frases de la fotocòpia.

  b) L’abús dels possessius

  Sovint abusem dels possessius per influència d’altres llengües en què són més habituals. Hem d’evitar-ne l’ús en els casos següents:

  • Quan es pot deduir la relació possessiva gràcies al context (les relacions de família, les parts del cos, les peces de roba, etc.): La Marta va agafar el seu abric i se’n va anar.
  • Si qui posseeix és una persona, els pronoms febles de complement indirecte solen ser suficients per marcar la possessió: Li han falsificat la seva signatura.
  • Quan el posseïdor és un objecte inanimat, sovint no cal marcar la relació de possessió. Si és necessari marcar-la, és preferible usar el pronom en: De Londres, el que més m’agrada són els seus parcs.
  • Amb noms que procedeixen de verbs, sempre que sigui possible, convé passar-los als verbs corresponents en activa o usar els pronoms febles corresponents: Pel que fa als resultats de la prova, demà procedirem a la seva publicació.

  [Text adaptat de Va de bo! Curs de nivell superior de valencià (C2)]

  c) Estilística: remarques

  DEURES:

  • Corregiu o milloreu, si cal, les frases de la fotocòpia.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 18 de desembre del 2014

  Última entrada de l’any.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 8

  a) La construcció i la redacció de la frase

  Hem corregit les oracions que teníeu de deures:

  • 7. aclariment innecessari: 62 anys d’edat
  • 8. construcció complicada: canvi d’ordre
  • 9. construcció desordenada: canvi d’ordre
  • 10. construcció desordenada: estan posant contra les cordes la dictadura de Ben Ali
  • 11. construcció desordenada: han mort cent persones
  • 12. nominalització: per a la selecció de trenta estàtues humanes > per seleccionar trenta estàtues humanes
  • 13. tòpic: ha tancat les portes
  • 14. abús d’oracions simples: aquest increment > que (pronom relatiu)
  • 15. aclariment innecessari: el proper mes de maig
  • 16. construcció desordenada: té només > només té
  • 17. tòpic: ha fet un gir de 180 graus > ha fet un gir, s’ha capgirat
  • 18. abús dels possessius: té la seva seu social
  • 19. abús de construccions negatives: no sense abans fer referència > després de fer referència
  • 20. construcció complicada: en el que ha estat la tercera derrota consecutiva
  • 21. abús de construccions negatives: no per esperada > encara que era esperada
  • 22. repetició: lletregeu lletra per lletra
  • 23. aclariment innecessari: faringitis a la gola
  • 24. absència del verb principal i construcció complicada: dir que hem de revisar

  b) L’ús abusiu de possessius

  Hem llegit una entrada d’un blog i hi hem identificat els possessius innecessaris.

  DEURES:

  • Trieu un supòsit de l’activitat 1 i escriviu l’informe que haureu de presentar a l’equip directiu del vostre departament. L’informe ha de tenir entre 300 i 400 paraules. Com que és un informe breu, no cal que tingui una estructura gaire complicada. Hi ha d’haver, emperò, una introducció i i un apartat de conclusions. Per elaborar l’informe heu de fer servir les dades i la informació que us he donat fins ara i la que trobareu en aquest document. Recordeu que el dia 8 l’heu de portar a classe perquè el puguem revisar.

  Bones festes!

   

  Article complet

 • Dimarts, 16 de desembre del 2014

  Els trets definitoris del llenguatge administratiu català són la modernitat i la democratització, dins d’un estil que, per la seva funció i pels seus condicionaments, ha de ser fred, cortès i elegant. Això vol dir que cal acostar al màxim el llenguatge de l’Administració al de l’administrat. Per tant, ha de ser:

  • clar i senzill
  • respectuós i correcte, però no humiliant ni afalagador
  • igualitari pel que fa als sexes

  [Referència: Carles Duarte et alii, Manual de llenguatge administratiu]

  a) La nominalització

  El recurs a la nominalització, que consisteix a emprar un nom en substitució d’un verb, no és incorrecte, però és millor no abusar-ne, ja que així el text  és més àgil i directe. D’altra banda, les frases amb un excés de substantius també tenen un excés de determinants i de preposicions, per la qual cosa el text s’allarga innecessàriament. Cal recordar, també, que aquest recurs no és genuí de la llengua catalana.

  [Referència: Material didàctic per a cursos de llenguatge administratiu]

  b) L’ús abusiu de possessius

  Els possessius exerceixen un paper molt important en llengües com l’anglès o també, encara que en menor mesura, el castellà. En canvi, en català tenen una presència més reduïda. Els possessius aporten sovint una informació redundant, innecessària per comprendre el missatge, de manera que l’opció més normativa és prescindir-ne.

  Prescindir-ne no és, però, l’única opció. Per evitar carregar els nostres textos amb els possessius, els pronoms febles ens ofereixen dues bones solucions: el pronom en i els pronoms de datiu amb valor possessiu.

  [Referència: Va de bo! Nivell superior de valencià C2]

  c) La construcció i la redacció de la frase

  Hem comentat les sis primeres frases de la fotocòpia.

  1. verb buit: passo a detallar-vos > us detallo
  2. construcció complicada: cauran precipitacions en forma de neu > nevarà
  3. passiva pronominal incorrecta
  4. construcció complicada: comptarà amb un increment > hi haurà més, tindrà més
  5. nominalització: per arribar a la seva resolució > per resoldre’l
  6. repetició: tornar a començar de nou

  DEURES:

  • Corregiu o milloreu, si cal, les oracions de la fotocòpia.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 14 de novembre de 2013

  S’acosta l’hivern. Esperem que no sigui un mal presagi.

  a) Els possessius i els numerals

  Hem vist que no hem d’abusar dels possessius. Hem de prescindir-ne quan no calguin (no heu sentit mai en un retransmissió esportiva que un jugador s’ha fet mal al seu genoll dret?) i hem de substituir-los per un pronom sempre que puguem.

  Quan els numerals expressen ordre, el nom que acompanyen apareix en singular abans del numeral; quan expressen quantitat, el nom apareix en plural després del numeral: pàgina 12 /dotze pàgines.

  En aquest enllaç trobareu unes pautes bàsiques, però molt útils, per escriure de manera coherent els nombres.

  RECORDEU:

  • El miliard és un terme que designa la noció “mil milions”. Aquest concepte equival al terme nord-americà billion. Cal no confondre, doncs, billion amb el terme català bilió, que significa “un milió de milions”.
  • bianual ‘Que té lloc dues vegades a l’any’ / biennal ‘Que dura dos anys o que es repeteix cada dos anys’

  EXERCICIS: 19, 20 i 21 (pàg. 72)

  b) El vocalisme

  EXERCICI: 10 (pàg. 59)

  DEURES:

  • Feu els exercicis 23 i 24 de la pàgina 73 i l’exercici 18 de la pàgina 71.
  • Classifiqueu els sons vocàlics dels exercicis 6, 7 i 8 de la pàgina 59.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 22 de març de 2012

  Dia plujós de primavera.

  a) Fonètica sintàctica

  Ens hem fixat en les assimilacions: la labialització, la palatalització i la velarització.

  • La [n] assimila el punt d’articulació de la consonant del darrere: [m] davant de bilabial, [ɱ] davant de la f, [ɲ] davant de palatal i [ŋ] davant de velar. Recordeu que a final de paraula el so velar pot ser mut (sang, tinc); no obstant això, la [n] es velaritza.
  • La [m] esdevé labiodental davant de la f: [ɱ].
  • La [l] es converteix en [ʎ] davant d’un so palatal.

  EXERCICIS: 41, 49 i 50 (fotocòpia)

  b) Estilística

  Pautes d’expressió escrita:

  • Els paràgrafs han de tenir una extensió mesurada: ni molt llargs ni molt curts. El paràgraf també ha d’estar ben estructurat.
  • Les frases igualment han de ser mesurades. Si has de triar, utilitza millor frases curtes que llargues. Més de 30 paraules potser és massa. No abusis dels incisos perquè poden desorientar el lector, sobretot si tallen violentament un sintagma: vés a l’essencial. Mira de respectar al màxim possible l’ordre canònic de la llengua: subjecte, verb i complements. El principi de la frase serà sempre un lloc rellevant: utilitza’l per a col·locar-hi coses importants.
  • No castiguis el lector amb un excès de nominalitzacions: l’ús dels verbs sol ser més clar; així, tot esdevé més dinàmic i entenedor. També convé que evitis sempre que puguis les passives: donen un toc massa formal al text.
  • Tria amb cura els mots que vols utilitzar: no els repeteixis en excés, busca’n sinònims i evita els mots jòquer o buits de significat. Un pronom feble en el lloc adient alleugereix moltíssim un text.
  • Sigues concret, fes servir mots planers i no abusis dels adverbis acabats en –ment.

  [Text adaptat del llibre Va de bo C2, ed. Bromera]

  S’ha d’evitar l’ús abusiu de les formes del possessiu. En general, cal prescindir-ne sempre que sense aquestes formes no canviï el sentit del text.

  • Prengui el seu número i esperi el seu torn. > Prengui un  número i esperi el torn.
  • Pintarem les portes i els rètols que hi ha a sobre seu. > Pintarem les portes i els rètols que hi ha a sobre.
  • Conserveu el vostre bitllet fins que sortiu del recinte del metro. > Conserveu el bitllet fins que sortiu del recinte del metro.

  [Text extret de Joan Solà, Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona]

  EXERCICI: 4  a)-f) (pàg. 225)

  DEURES:

  • Repasseu els fenòmens de fonètica sintàctica que hem vist fins ara i feu els exercicis 42, 51 i 52 de la fotocòpia.
  • Acabeu de fer l’exercici 4 de la pàgina 225.

  Fins dimarts!

  AVÍS IMPORTANT: El dijous 29 de març els treballadors de l’Oficina de Català de Salt ens afegim a la vaga general; així doncs, no hi haurà classe.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu topònims variació velarització verbs veu passiva