RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘precisió lèxica’

 • Dijous, 21 de gener del 2016

  Joan Collet i  el gir de 360 graus: “Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi.” [21.40]

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  activitat 11

  a) Precisió lèxica: falsos sinònims

  Fixeu-vos en aquestes parelles de paraules. A vegades, n’utilitzem una, erròniament, amb el significat de l’altra.

  • afamada ‘que té molta fam’ / famosa ‘que té una gran fama’
  • aparençar ‘simular’ / aparentar ‘semblar per l’aspecte’
  • ban ‘crida, pregó, edicte’ / bàndol ‘grup de persones que s’enfronta a un altre’
  • cabals ‘diners’ / caudals ‘relatius a la cua’
  • compondre ‘produir una obra musical’ / composar ‘imposar una contribució, una multa’
  • deport ‘recreació, esbarjo, comunament a l’aire lliure’ / esport ‘exercici corporal amb intenció lúdica o competitiva’
  • creuar ‘travessar’ / encreuar ‘disposar dues coses formant una creu l’una amb l’altra’
  • esborrador ‘que esborra’ / esborrany ‘paper on es fa l’esbós d’un escrit’
  • fullet ‘obra impresa de menys de cinquanta pàgines’ / fulletó ‘fascicle d’una obra literària’
  • legat ‘delegat’ / llegat ‘allò que hom deixa en el testament’

  • cabellera ‘conjunt dels cabells d’una persona’ / melena ‘deposició o vòmit de sang negra’
  • pastel ‘llapis’ / pastís ‘massa de farina cuita al forn’
  • pelegrí ‘persona que per devoció fa la visita a un santuari’ / peregrí ‘rarament vist’
  • rendible ‘que dóna un bon rendiment econòmic’ / rentable ‘que es pot rentar’
  • ruïna ‘restes d’un edifici arruïnat’ / runa ‘enderrocs’
  • sèpia ‘color marró d’aspecte’, ‘mol·lusc’ / sípia ‘mol·lusc’

  El verb adjuntar és un verb transitiu que pot regir diferents complements. A continuació es presenta una relació dels casos possibles amb els exemples corresponents:

  • adjuntar una cosa a una altra: Cal adjuntar el comprovant a la sol·licitud.
  • adjuntar, amb una cosa, una altra cosa: Adjuntem, amb la carta, la llista actualitzada de preus.
  • adjuntar una cosa a algú: Us adjuntem un certificat.
  • adjuntar una cosa a una altra per a algú: Us adjuntem a la carta una còpia de

  [Optimot, fitxa 45/2]

  b) Els accents diacrítics

  Quan apliquem les normes d’accentuació ho fem només a les paraules polisíl·labes. Però potser alguna vegada heu vist paraules monosíl·labes amb accent o paraules polisíl·labes que s’accentuen sense seguir les normes. Es tracta dels accents diacrítics. Repasseu-los.

  DEURES:

  • Feu el resum dels textos que us han de servir per redactar l’informe.
  • Completeu el text de la fotocòpia amb els element lingüístics que hi falten.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 26 de maig del 2015

  Última setmana de classe…

  a) El gerundi

  Cal que controlem l’ús del gerundi. El gerundi és una forma no personal del verb, i això vol dir que no especifica cap persona. No pot ser, per tant, el verb principal d’una frase, sinó que ha de dependre d’un altre verb conjugat. No podem fer, en comiats de cartes per exemple, el següent:

  • *Esperant notícies seves,

  En català el gerundi només té dues funcions:

  1) Expressa manera, mode:

  • Vaig a la feina caminant (Com va a la feina?)
  • Es passa tota la nit mirant la tele (Com la passa?)

  2) Expressa una acció simultània o anterior a la del verb principal:

  • Arreglant la rentadora es va enrampar (=mentre l’arreglava)
  • Es va tallar fent l’amanida (=mentre feia l’amanida)

  Mai NO podem expressar, amb un gerundi, una acció posterior a la del verb principal:

  • *Va tenir un greu accident morint d’un traumatisme cranial una hora després.

  Pot passar que, a més d’expressar una acció posterior, aquest gerundi incorrecte també porti una càrrega de conseqüència; això vol dir que la frase es pot arreglar usant algun connector que tingui aquest sentit o bé amb un relatiu:

  • *Hi va haver un gran nombre de visitants provocant l’enfonsament de la torre. (Hi va haver un gran nombre de visitants, cosa que va provocar l’enfonsament de la torre.)
  • *Els trens van arribar amb retard creant molts problemes als usuaris. (Els trens van arribar amb retard, fet que va crear molts problemes als usuaris.)

  Val la pena remarcar que encara hi ha altres usos no recomanats del gerundi, un dels quals és molt habitual en llenguatge administratiu, l’anomenat ‘gerundi especificatiu’, perquè fa referència al subjecte de l’oració principal i se’l fa actuar com si fos un adjectiu:

  • *Hem enviat una carta explicant a l’associació totes les activitats previstes.

  Aquest ús és un gal·licisme i caldria evitar aquestes estructures i substituir-les per oracions subordinades adjectives, amb un relatiu:

  • Hem enviat una carta que explica / en què expliquem / en la qual expliquem a l’associació totes les activitats previstes.

  [Text adaptat d’un document del Servei de Català d’Olot-la Garrotxa]

  b) Precisió lèxica

  A l’hora de fer l’exercici de precisió lèxica us heu de fixar en la coherència i la cohesió del text i en el context sintàctic.

  DEURES:

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 9 d’abril del 2015

  a) Les propietats textuals: la correcció

  Hem repassat la versió manipulada de l’article “Poques pàgines”.

  • dins de dEsas vidas [La preposició de s’apostrofa davant de títols començats amb vocal.]
  • sabrós > saborós
  • calent > te calent [Només s’accentua del verb tenir.]
  • vesprada gris > vesprada grisa
  • Mentres agonitze > Mentre agonitze
  • els hi ha entusiasmat un llibre [El pronom hi no té cap funció en l’oració.]
  • fluidesa > fluïdesa
  • de qui se n’ha enamorat [És un pleonasme.]
  • fàstig > fàstic [És una excepció a la regla que ens diu que, després de vocal àtona o consonant, s’escriu la mateixa lletra que apareix en els derivats.]
  • espós > espòs
  • li confessa al doctor [Repetim el complement indirecte.]
  • padrí [‘home gran’]> fadrí [‘home jove’]
  • el que fa fins a uns extrems… > cosa que fa fins a uns extrems [El que no pot substituir el relatiu neutre.]
  • lliura [‘entrega, sotmet’] > deslliura [‘allibera’]
  • la urbs > l’urbs
  • color sípia > color sèpia [Sípia només es pot utilitzar quan fa referència a l’animal.]
  • se n’han endut per sempre els anys [El pronom en no té cap referent.]

  b) Els pronoms febles

  Hem llegit el conte “Criatura” de Manuel Baixauli i n’hem analitzat alguns pronoms febles.

  DEURES:

  • A partir de la lectura de l’article “Poques pàgines”, escriu un text d’unes 150-200 paraules per penjar al blog del curs en què expliquis com tries els llibres que llegeixes. Mira de fer un text atractiu.
  • Repasseu la forma i l’ús dels pronoms febles.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dijous, 8 de gener del 2015

  A veure si ens escalfem una mica.

  fondo-animados-de-fuego

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 11
  • Tasca

  a) L’informe

  Hem revisat els informes que heu fet a casa a partir de les preguntes següents:

  1. Quin és l’objectiu de l’informe? El text l’aconsegueix?
  2. Aporta tota la informació necessària?
  3. S’organitza en una estructura clara? S’ajusta als models?
  4. Les frases són clares i breus?
  5. Hi ha paràgrafs, subtítols i epígrafs?
  6. S’han evitat les frases passives, negatives, massa llargues o desordenades?
  7. S’hi fa un ús excessiu del gerundi, dels incisos o de l’estil nominatiu?
  8. El lèxic és clar i el nivell de formalitat adequat?

  A més, ens hem fixat en l’abús dels possessius i en la coherència de les enumeracions.

  b) La precisió lèxica

  1. complert (‘complir’) > complet
  2. assenyalar (‘indicar’) > senyalar (‘marcar’)
  3. arrel  de (calc) > arran de
  4. nombrament (barbarisme) > nomenament
  5. oferits > oferts; gust a taronja (calc) > gust de taronja
  6. correcta
  7. hi (=amb l’informe)
  8. a mitjans de (calc) > a mitjan
  9. tanmateix (imprecisió) > així mateix
  10. mitja (calc) > mitjana
  11. recolzament (imprecisió) > suport
  12. és precís (calc) > cal, és necessari

  DEURES:

  • Refeu l’informe a partir de les propostes de millora que us ‘han fet.
  • Imprimiu-vos la unitat 3.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme