RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘propietats textuals’

 • Dimarts, 28 d’abril del 2015

  Aviat obrirem les inscripcions al curs d’horticultura.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Tasca

  a) Les propietats textuals: la coherència

  Hem analitzat la coherència d’aquest títol:

  Deu ‘best-sellers’ s’emporten el 6,5% de les vendes de Sant Jordi

  Sembla molt, oi?

  Llegim ara la notícia:

  “Del balanç que fa el gremi de llibreters de la jornada de dijous passat destaca, per exemple, que els 10 llibres més venuts només van representar el 6,49% del total dels títols que van sortir a la venda, que van ser 43.000. Una dada que evidencia que una cosa són els rànquings d’autors i llibres i, una altra, la diversitat d’elecció dels compradors.”

  Doncs al redactor no li sembla gaire.

  b) Els pronoms febles

  Hem aprofundit en la distinció entre formes normatives i col·loquials.

  c) Variants geogràfiques

  En aquesta graella hi trobareu les principals característiques dels dialectes catalans.

  DEURES:

  • Completeu els textos de la fotocòpia amb les paraules correctes i adequades al context.
  • Escriviu una ressenya (d’entre 250-300 paraules) de la narració que heu llegit per penjar-la en un blog de recomanacions literàries. La ressenya ha de tenir els continguts següents:
  1. perfil biogràfic de l’autor
  2. contextualització de la narració
  3. argument de la narració
  4. estructura narrativa
  5. anàlisi lingüística
  6. valoració crítica

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dimarts, 14 d’octubre del 2014

  Benvinguts al curs!

  Avui hem presentat el curs: calendari, avaluació, dossier… Espero que la presentació no se us hagi fet gaire feixuga. Us he enviat un correu amb l’enllaç al dossier del CPNL i amb les instruccions per entrar al curs de l’Aula mestra. Quan hi hàgiu entrat, podeu llegir l’article “Desaprendre” i fer el qüestionari “Recte ús de les lletres”.

  A més, hem ajudat l’Albert a triar la millor carta de presentació per participar en un procés de selecció de personal. Aquestes cartes ens han ajudat a parlar de les propietats d’un bon text:

  propietats del text

  Ah! L’Albert us vol agrair el cop de mà, però al final ha enviat una carta que ha escrit aquest migdia.

  Albert Juanola Roure
  Carrer Major, 87, 3r 4a
  17190 Salt

  Referència 45/2014g
  Apartat de correus 352
  Girona
  Senyors,

  Us escric per fer-vos saber que estic molt interessat en la feina de comercial de productes de neteja industrial per a la comarca de la Garrotxa que va aparèixer en el diari El Punt Avui del dia 12 d’octubre.

  Per la meva formació i experiència professional, em considero prou capacitat per fer amb eficàcia aquesta feina. A més, conec bé aquesta zona ja que hi he treballat durant cinc anys com a comercial de l’empresa Mgraphic, que es dedica a la distribució de revistes.

  Us envio, adjunt, el currículum perquè pugueu comprovar aquestes i altres dades, i us demano una entrevista per parlar de tots aquells aspectes que considereu importants.

  Atentament,

   

  Albert Juanola Roure
  Salt, 14 d’octubre de 2014

  Què us sembla?

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dimarts, 15 d’octubre de 2013

  Nit de mobilitzacions per defensar l’accés de totes les persones a un habitatge digne. Un bon moment per rellegir “Aquí descansa Nevares”, de Pere Calders.

  a) Fonètica i ortografia

  Hem continuant repassant la classificació dels sons consonàntics. Ens hem fixat sobretot en els sons palatals i en els fricatius i en les “parelles” de sons sonors i sords.

  EXERCICI: 9 (pàg. 17)

  RECORDEU:

  • Tots els sons sords tenen un so sonor equivalent, és a dir, amb el mateix punt i mode d’articulació.
  • A Girona no distingim el so de la b () del so de la v (ve). El so [v] és la sonorització del so [f].

  b) Propietats textuals

  Anomenem text qualsevol expressió verbal amb un significat complet que es produeix en una situació comunicativa. En aquests casos, el text és el missatge, és a dir, el contingut de la comunicació. Una carta al director, una crítica teatral o un anunci són textos. Els textos poden ser orals o escrits, llargs, curts…, i poden servir per expressar l’opinió, per convèncer, per exposar un fet… I sempre es construeixen amb paraules.

  propietats del text

  Les propietats del text són els requisits que ha de complir una expressió verbal perquè la puguem considerar un text i perquè serveixi per establir la comunicació. En són tres: l’adequació, la coherència i la cohesió. Durant el curs les anirem analitzant, però avui n’hem fet un tastet a partir de les cartes de presentació que vam llegir la setmana passada:

  1. faltes d’ortografia i errors morfosintàctics: text poc correcte
  2. errors de puntuació: text mal cohesionat
  3. to col·loquial i vocabulari barroer: text poc adequat
  4. informació innecessària: text poc coherent
  5. poca informació: text poc coherent
  6. abús de pronoms i absència de referents: text poc coherent i mal cohesionat
  7. format de sol·licitud: text poc adequat
  8. contradiccions: text poc coherent i poc adequat

  DEURES:

  • Repasseu els signes de l’AFI i feu els exercicis 10, 11 i 12 de la pàgina 18.
  • Esmeneu i reescriviu el text de l’exercici 5 de la pàgina 13 per aconseguir un text més adequat.

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dijous, 10 d’octubre de 2013

  Segon dia de classe. Engeguem el curs.

  a) Activitats del primer dia

  1. ortografia de la vocal neutra (pàg. 104-106)
  2. consonantisme
  3. ús de la dièresi (pàg. 149-151)
  4. pseudoderivats (pàg. 57)
  5. relació so-grafia (pàg. 14-15)
  6. reculls lexicogràfics (pàg. 32-34)
  7. falsos sinònims (pàg. 286-287)
  8. miscel·lània de morfosintaxi
  9. pronoms personals forts (pàg. 273-274)
  10. complement directe (pàg. 164-165)

  b) Fonètica

  Hem començat a remenar l’adaptació al català de l’alfabet fonètic internacional (pàgina 16). Fixeu-vos que es tracta d’una versió reduïda de l’AFI ja que hi ha sons que en català no tenen valor distintiu.

  A diferència de l’alfabet llatí (el que utilitzem per escriure en català), l’AFI és comú a totes les llengües. Serveix per representar acuradament i de forma unívoca (cada so es correspon amb un símbol i cada símbol representa només un so) la completa varietat de sons que l’aparell vocal humà pot produir.

  En català cada grafia no equival a un so (p.ex.: la c pot representar els sons [k] i [s]:casacella) ni cada so equival a una grafia (p.ex.: el so [k] el poden representar la lletra i el dígraf qu).

  Aquí trobareu el quadre amb la classificació dels sons consonàntics.

  Si teniu interès a aprofundir en l’alfabet fonètic i en la relació entre so i grafia, podeu consultar aquests enllaços:

  c) Les propietats textuals

  Hem ajudat l’Albert a triar la millor carta de presentació. N’esteu gaire convençuts, de la tria?

  DEURES:

  • Feu l’exercici 9 de la pàgina 17 per repassar la classificació dels sons consonàntics.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 20 de desembre de 2011

  Última classe de la tardor!

  a) Les oracions de relatiu

  Hem corregit els exercicis de la fotocòpia.

  b) Les propietats textuals: la cohesió

  La cohesió té a veure amb les relacions que s’estableixen entre els diferents elements del text (paraules, oracions, paràgrafs), que permeten al receptor interpretar-lo amb eficàcia. És la característica interna que en relaciona, sintàcticament i semànticament, les diverses parts. Hi ha diversos recursos o mecanismes que asseguren la cohesió d’un text:

  • la repetició d’un element per mitjà de pronoms;
  • l’ús de determinants (articles,demostratius, possessius) per indicar les diferents relacions entre les paraules del text;
  • l’elisió d’un element conegut;
  • la concordança (entre el subjecte i el verb, de gènere, de temps, de nombre);
  • l’ús de connectors o marcadors textuals, com ara adverbis o locucions adverbials;
  • la puntuació;
  • les relacions semàntiques entre paraules (sinònims, antònims, hiperònims…);
  • els mecanismes paralingüístics (els gestos, el ritme i la velocitat de l’elocució, la tipografia…).

  Per treballar alguns dels elements de cohesió que intervenen en un text, hem redactat les bases del premi Catalunya Futur.

  DEURES:

  Fins dijous!

   

  Article complet

 • Dijous, 6 d’octubre de 2011

  Després de l’escalfament de dimarts avui hem començat la primera unitat.

  a) Fonètica

  Hem fet una activitat per començar a endinsar-nos en l’alfabet fonètic internacional. Conèixer l’alfabet fonètic ens servirà tant per treballar la fonètica i l’ortografia com per estudiar els dialectes geogràfics.

  RECORDEU que en l’alfabet fonètic cada grafia representa un so i que cada so només es pot representar amb una grafia.

  b) Propietats del text

  Les propietats del text són els requisits que ha de complir qualsevol expressió verbal perquè la puguem considerar un text. Les propietats textuals són tres: l’adequació, la coherència i la cohesió.

  L’adequació és el grau d’adaptació del text a la situació comunicativa, al context. Per exemple, segons el context, utilitzem unes determinades paraules, fem servir recursos no lingüístics (gestos, il·lustracions…) o ens adrecem de tu o de vostè al nostre intelocutor. A l’hora de decidir si un text és adequat o no hem de tenir en compte els elements següents: el tema, el canal, el grau de formalitat i la intenció comunicativa.

  La coherència fa referència a l’organització del text, és a dir, a la rellevància i l’ordre del contingut.

  Un text és rellevant si el contingut:

  • respon a l’objectiu pel qual es produeix:
  • conté només la informació necessària;
  • expressa les idees de forma clara i comprensible, sense ambigüitats;
  • no inclou idees contradictòries.

  La cohesió es refereix a les relacions que s’estableixen entre els diferents elements del text (paraules, oracions, paràgrafs) i que permeten al lector interpretar-lo amb eficàcia. La cohesió és la característica interna que relaciona, sintàcticament i semànticament, les diverses parts del text.

  DEURES:

  Repasseu el quadre de les pàgines 14 i 15  i el de la pàgina 16 i feu els exercicis 7 i 8 (pàg. 17).

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme