RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Entrades amb l'etiqueta ‘sinonímia’

 • Dijous, 29 de gener del 2015

  Dani el Roig o Dani el Boig?

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 2

  a) La sinonímia

  Fixeu-vos en les entrades de vano i ventall:
  vano
  m. [LC] Ventall 1 3 .
  ventall
  m. [LC] Instrument que serveix per a agitar l’aire.
  m. [LC] Instrument format per una làmina rectangular de cartó, enganxada per un dels costats a una vareta que li fa de mànec, emprat per a fer o per a fer-se aire.
  m. [LC] Instrument format per un tros de paper, de tela, etc., de forma de semicorona circular muntat sobre làmines primes de fusta, de vori, etc., mòbils al voltant d’un piu situat en el centre de figura, la qual cosa permet desplegar-lo en forma de semicercle o plegar-lo, emprat per a fer-se aire.
  [LC] ventall de cuina Ventafocs 1 .
  m. [LC] Gamma 2 1 . Un ventall d’ofertes perquè escullis la que més t’abelleixi.
  m. [GL] ventall al·luvial Con de dejecció.
  m. [BOB] ventall de branca Bolet del gènere Crepidotus de l’ordre de les cortinarials, amb làmines ocràcies, sense cama, que es forma en grups sobre branques en descomposició.
  m. [FLL] Poema característic de la literatura popular imprès damunt un ventall.

  Com podeu observar, no són sinònims totals.

  b) Ortografia

  RECORDEU:

  I ara un vídeo dedicat a tot el jovent de la classe.

  c) L’article d’opinió

  Hem revisat l’estructura de l’article d’opinió.

  En aquests enllaços trobareu més informació sobre l’article d’opinió:

  DEURES:

  • Completeu la graella per preparar l’article sobre la immigració a Barcelona. Recordeu la tesi que heu de defensar.

  Fins dimarts!

   

   

   

   

  Article complet

 • Dimarts, 27 de gener del 2014

  Dia de comiats. Trobarem a faltar els teus comentaris crítics i oportuns, Xavier.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Tasca de la unitat 2
  • Activitat 2.1

  a) La construcció i la redacció de la frase

  Hem comentat alguns fragments dels informes que vau fer al final de la unitat 2. Ens hem fixat sobretot en l’ordre de la frase, l’ús de la veu passiva, l’abús dels possessius i la substantivització.

  1. L’equip directiu ens ha traslladat la seva intenció d’eliminar el transport que, fins ara, ha realitzat el trasllat dels treballadors des de l’estació fins a les oficines.
  2. Per elaborar-lo [l’informe] es disposa de la següent documentació:
  3. En relació al projecte Edu 2.0 emet el següent informe:
  4. Una vegada transcorregut un any de la implantació dels ordinadors portàtils a l’escola, el consell escolar ens sol·licita un informe sobre el grau de compliment de la normativa establerta i de l’ús que se n’ha fet per part dels alumnes d’ESO.
  5. La comunicació de qualsevol obra que es realitzi. El conserge no té l’obligació de recollir les deixalles originades per aquesta.
  6. Les carmanyoles seran recollides per l’encarregat del menjador.
  7. Es proposa també revisions periòdiques del sistema d’extracció.
  8. L’administrador de la finca proposa la contractació d‘un conserge per a la millora de la comunitat.

  b) La sinonímia: els falsos amics

  Un fals amic és una paraula que s’assembla molt a una altra d’una llengua diferent, però que no tenen el mateix significat o que només comparteixen una part dels diversos significats que tenen. La proliferació de problemes derivats dels falsos amics cada dia és més habitual. Les llengües estan en contacte permanent i la informació ens arriba d’una manera quasi immediata a través d’internet o dels mitjans de comunicació més tradicionals. En molts casos, aquesta informació ens arriba traduïda, sovint en temps rècord. [Va de bo! Nivell superior de valencià (C2)]

  c) L’article d’opinió

  Hem comentat l’estructura que ha de tenir un article d’opinió.

  DEURES:

  • Feu l’exercici 3 de la fotocòpia.
  • Busqueu un article d’opinió no gaire extens per poder comentar-lo a classe.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 22 de gener del 2015

  Sant Vicenç, diaca i màrtir.

  ACTIVITATS DEL DOSSIER:

  • Activitat 1

  a) La notícia periodística

  Hem comentat els títols de les notícies que el diari Ara va publicar el dia 13  a la secció “Radar empresarial”. Ens hem fixat sobretot en la voluntat dels redactors de no repetir les paraules que fan servir en el cos de la notícia. Per aconseguir-ho, recorren sovint a l’ús de sinònims:

  • títol: Almirall desplega un pla per doblar els ingressos en cinc anys / cos de la notícia: Almirall es proposa duplicar la facturació en els pròxims cinc anys…
  • títol: Les ofertes de feina a Infojobs es disparen un 53% al desembre / cos de la notícia: …les ofertes de feina van créixer un 53% al desembre, segons va informar ahir Infojobs…
  • títol: Esteve i Mundipharma s’alien per llançar remeis contra el dolor / cos de la notícia: Laboratoris Esteve ha signat un acord amb Multipharma International per completar el procés d’investigació i la posterior explotació d’una nova generació de medicaments dedicats al tractament del dolor.
  • títol: Els pèrits desvinculen el forat de Bankia del context econòmic / cos de la notícia: Els dos pèrits designats pel Banc d’Espanya van desvincular ahir la situació de l’economia espanyola del deteriorament de l’entitat.

  b) La sinonímia

  Hem començat definint alguns conceptes fonamentals:

  • Monosèmia: propietat d’un element lingüístic de tenir un sol significat. La immensa majoria de mots no són monosèmics sinó polisèmics.
  • Polisèmia: propietat d’un element lingüístic de tenir diversos significats. L’analogia en forma de metàfora és un mecanisme bàsic per a la formació de nous significats per a una mateixa paraula: la paraula ratolí no tan sols fa referència al rosegador sinó també a un dispositiu informàtic que s’assembla a l’animal. En els diccionaris les accepcions i les subaccepcions recullen els diferents significats d’un mot.
  • Sinonímia: relació d’identitat de significat entre elements lingüístics. La sinonímia total és pràcticament inexistent. La seva existència hauria d’implicar la possibilitat d’intercanviar els termes sinònims en tots els contextos i situacions comunicatives. A més, entre els sinònims hi ha normalment matisos semàntics diferenciats (especialització, distribució geogràfica, intensitat…). Recordeu que la sinonímia és un mecanisme de cohesió textual que ens permet al·ludir sense repetir-lo a un únic referent.
  • Homonímia: relació que s’estableix entre mots diferents que s’escriuen igual (homografia) o es pronuncien igual (homofonia) o totes dues coses alhora. Els mots homònims tenen entrades diferents (numerades amb superíndexs consecutius) en els diccionaris.

  Referència: Com dominar el català C, ed. Teide (text adaptat)

  Relacions semàntiques diccionari

  Hem fet els dos primers exercicis de la fotocòpia.

  DEURES:

  • A partir de la informació sobre la Fundació Paco Candel que trobareu en el web de l’entitat, redacteu una notícia per al diari Ara d’uns 150-200 paraules en què expliqueu la tasca de la Fundació i difongueu la trobada d’estudis “Els paisatges de Paco Candel“.
  • Llegiu l’article “Variació i oral formal” del blog Aprendre llengües.

  Fins dimarts!

  Article complet

 • Dimarts, 1 d’abril de 2014

  No donis l’hivern per passat fins que l’abril no s’hagi acabat.

  a) Fonètica sintàctica

  Hem corregit el primer text de la fotocòpia.

  b) Sinonímia

  • fosc: obscur, negre (?)
  • corredor: passadís
  • avesats: acostumats, habituats
  • imanta: magnetitza, atrau (?)
  • prestatge: estant, lleixa
  • estrella: estel
  • audaços: atrevits, valents (?), vius (?)
  • gaudiu: fruïu
  • perfum: aroma, olor, colònia (?)
  • a l’aire lliure: a fora, a l’exterior

  c) Pronoms febles

  Ens hem començat a endinsar en la selva dels pronoms febles. Heu de tenir en compte que el sistema normatiu de pronoms febles és un sistema artificial, que no es correspon amb l’ús oral real, i que hem d’aplicar algunes normes molt senzilles per resoldre bé els exercicis:

  1. Només podem substituir un complement per un pronom.

  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré els regals. [no: *Els hi compraré els regals.]
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els els compraré.

  2. La funció i l’estructura (sintagma, gènere, nombre…) del complement que hem de substituir determina el pronom que hem de fer servir.

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots.
  • Compraré els regals per als meus nebots. > Els compraré per als meus nebots.
  • Compraré el regal per als meus nebots. > El compraré per als meus nebots.
  • Compraré això per als meus nebots. > Ho compraré per als meus nebots.

  3. Un pronom pot substituir complements amb funcions diferents:

  • Compraré regals per als meus nebots. > En compraré per als meus nebots. [CD]
  • Compraré una bossa de caramels per als meus nebots. > En compraré una bossa per als meus nebots. [CN]
  • Vinc de Girona. > En vinc. [CCLloc]

  Algunes remarques sobre l’ús dels pronoms febles:

  • El subjecte només pot ser substituït per un pronom feble en un cas: quan és un SN indefinit i va després del verb: A casa vénen sovint venedors. > En vénen sovint.
  • Quan l’atribut és un SN definit, s’ha de substituir pels pronoms el, la els, les :Aquesta noia és la meva germana. > Aquesta noia l’és.
  • Quan l’atribut és un SN indefinit, s’ha de substituir pel pronom ho:  Aquesta noia és amiga meva. > Aquesta noia ho és.
  • L’atribut es pot substituir pel pronom en quan té un valor emfàtic o l’introdueix un quantitatiu: De simpàtic, no n’és gaire.

  Fixeu-vos en aquestes oracions:

  1. Quants quilos de patates vols?
  2. En vull dos. (en = CD)
  1. Quantes patates vols?
  2. En vull dos quilos. (en = CN)

  EXERCICIS: 18 (pàg. 283)

  DEURES:

  • Transcriviu fonèticament les lletres subratllades del segon text de la fotocòpia.
  • Feu els exercicis 17, 18 i 19 de les pàgines 283 i 284.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 27 de març de 2014

  Capellà  m. [LC] pop. Esquitx de saliva.

  a) Fonètica sintàctica

  Hem comentat els al·lòfons dels fonemes oclusius sonors.

  Fonema oclusiu bilabial sonor /b/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [b] B bull, bel
  oclusiu sonor [b] V vull, vel
  aproximant [β] B ceba
  aproximant [β] V seva
  geminat sonor [bb] davant l B poble
  oclusiu sord [p] B-P cub, sap
  mut [ø] darrere M, final de mot B amb, tomb
  Fonema oclusiu dental sonor /d/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [d] D dir, dur
  aproximant [δ] D roda, muda
  oclusiu sord [t] D-T fred, mut
  oclusiu sord [t] darrere consonant D sord. verd
  mut [ø] D sords, verds
  Fonema oclusiu velar sonor /g/
  Realització fonètica Grafia Exemple
  oclusiu sonor [g] G gat, gos
  oclusiu sonor [g] GU guisar
  aproximant [γ] G fregar
  aproximant [γ] GU llargues
  geminat sonor [gg] davant l G regle, segle
  oclusiu sord [k] G-C fàstic, càstig
  mut [ø] darrere N, final de mot (N > [ŋ]) G-C fang, tinc
  africat [gz] X examen

  Avui hem fet un exercici una mica complicat per repassar tots els fenòmens de fonètica sintàctica (quadre resum) que hem comentat. Primer, havíem de transcriure fonèticament dos versos del poema “La casa encantada” de Joan Brossa. Després, havíem de refer tot el poema a partir de les transcripcions fonètiques dels companys. Com que no vau tenir temps de fer-lo sencer, us el copio:

  La casa encantada

  Fosc, teranyina endins, al llarg del corredor,
  boirina sense dents aclapara la imatge.
  Avesats a la fosca, maniquins de la por
  moblen un somni escàs de cresta i de paisatge.

  Entreu si us plau, lector. Passada la foscor,
  la mitja lluna imanta el crani d’un prestatge.
  I bruixes de fanals, i clics d’interruptor.
  A l’esquelet dels llavis, l’esquellot del llenguatge.

  Arreu, cues d’estrella i audaços contrallums;
  damunt vostre, exemplars de lluna primitiva
  -gaudiu-hi el blanc i el negre d’un perfum que oblidàreu.

  Xecs de xerric-xerracs, carpetes dels costums
  obertes als estímuls… Ja anem a la deriva;
  tornem a l’aire lliure i oblideu-vos que entràreu.

  EXERCICIS: 5 (pàg. 270) i 10 (pàg. 272)

  b) Falsos sinònims

  • baixar ‘fer baixar’ / baixar
  • planejar ‘preparar’ / planar
  • apujar ‘fer pujar’ / pujar
  • renyir amb ‘discutir-se’ / renyar ‘avisar’
  • senyalar ‘fer un senyal’ / assenyalar ‘indicar’
  • adormir ‘fer dormir’ / dormir
  • legat ‘representant, delegat’ / llegat ‘herència, donatiu’
  • citació ‘text, document administratiu’ / cita
  • famosa ‘que té fama’ / afamada ‘que té fam’

  EXERCICI: 29 (pàg. 290)

  DEURES:

  • Transcriviu fonèticament les lletres subratllades del primer text de la fotocòpia.
  • Escriviu un sinònim d’aquestes paraules o expressions que apareixen en el poema “La casa encantada”: fosc, corredor, avesats, imanta, prestatge, estrella, audaços, gaudiu, perfum, a l’aire lliure.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 25 de març de 2014

  Hem tornat a l’hivern?

  a) Fonètica sintàctica

  Hem comentat el fenomen de la geminació.

  Grafia Tipus de pronunciació
  emfàtica ràpida descurada
  BM [bm] [mm] [m]
  PN, BN [bn] [mn] [n] La p del grup PN- a principi de paraula es pot suprimir.
  TM, DM [dm] [mm] [m]
  TN [dn] [nn] [n]
  TL [dl] [ll] [l]
  TLL [tʎ] [ʎʎ] [ʎ]
  CN, GN [gn] [ŋn] [n] La G del grup GN- a principi de paraula es pot suprimir.
  CM, GM [gm] [ŋm] [m]
  BL [bbl] [bbl] [pl] El grup -BL- a les paraules problemaBíblia i Dublín es pronuncia [βl].
  GL [ggl] [ggl] [kl]

  Fixeu-vos en aquestes observacions sobre la pronúncia de la erra final.

  La -r final no es pronuncia (tret dels parlars valencians):

  1. En la terminació dels infinitius: cantar, voler

  2. En la terminació dels substantius acabats en:
  -ar: amb sentit locatiu i col·lectiu: bestiar, campanar, alzinar, pinar, fruiterar.
  * –er:

  • designa la persona que es dedica professionalment a l’objecte indicat pel primitiu:barber, enginyer, fuster
  • indica l’utensili o lloc destinat a contenir o a treballar l’objecte significat pel primitiu:braser, paller, tinter
  • designa l’arbre del fruit o la planta indicat pel primitiu: ametller, presseguer, llorer, roser
  • forma substantius indicadors de gran massa, intensitat o multitud de l’objecte indicat pel primitiu: femer, alguer

  * -or:

  • El sufix -dor indica la persona agent i presenta les formes -ador, -edor, -idor, segons si el radical del verb és de la primera, segona o tercera conjugació: amador, bevedor, servidor
  • El sufix –dor presenta també les formes -ador, -edor,-idor, i s’aplica als radicals verbals per formar substantius que designen el lloc on passa l’acció: escorxador
  • Indica també l’instrument que serveix per efectuar-la: mocador, penjador

  * El sufix -or forma noms abstractes: dolor, por, suor, blancor, grogor.

  3. En la síl·laba tònica final d’aquelles paraules que tenen femenins i derivats amb -r:clar (femení, clara), calor (derivat, calorós)

  (Però es pronuncia en noms com: mar, far, cor, sospir, amor, tresor…)

  4. En altres mots com: llindar, parer, ahir

  La -r final es pronuncia:

  1. En alguns monosíl·labs i alguns bisíl·labs especialment breus: bar, per, cor, car, or, mor, pur, tir, sor, mar, acer, llar, far, ver…
  2. En alguns mots aguts de més d’una síl·laba. Aquests mots s’agruparien en:
  * adjectius (a vegades substantivats): futur, familiar, espectacular
  * noms abstractes: amor, favor, sabor, honor, valor
  * substantius derivats de verbs: sospir, atur, enyor…
  * alguns mots nous i cultismes: tresor, licor, motor, ascensor, radar, autocar.
  Els mots plans i esdrúixols també solen mantenir la -r, perquè pertanyen sovint a la categoria de cultismes: fòsfor, aqüífer, caràcter…

  Remarques:

  • Si un adjectiu coincideix amb un infinitiu de la 1a conjugació, la -r final del verb és muda i la de l’adjectiu es pronuncia.
  • Es produeix una vacil·lació a l’hora de pronunciar o no la -r d’algunes paraules.
  • Remarques:
   • Convé pronunciar la -r final d’alguns infinitius substantivats: l’ésser, els éssers, el poder, els poders.
   • També convé pronunciar la -r de la locució a pesar de.
   • Es pronuncia la -r final en paraules d’incorporació recent: xador, Enher, Hipercor, mànager, màster, Seur.
   • En una locució formal, no és admissible la t que se sent al final d’algunes paraules amb -r sensible: cart per carcort per cormart per mar.

  Erra en altres posicions

  • No pronunciarem la primera dels mots arbre (però sí a arbrat, arbratge, arbreda, etc.) i prendre (tampoc en els compostos: aprendre, comprendre, reprendre, etc.).
  • Algunes paraules que comencen amb r, si van precedides de prefix, no dupliquen la r gràficament, però sí que mantenen el so de la erra múltiple: arítmia, autoretrat, contrarevolució, etc.
  • No s’ha d’ometre la r de la primera síl·laba de les paraules problema programa.
  • Per evitar lectures errònies es posa guionet en diversos noms propis compostos, on la erra comença síl·laba, com ara Vila-real o Mont-roig del Camp.

  [Text adaptat del web esadir.cat]

  EXERCICI: 6 (pàg. 271)

  b) Falsos sinònims

  • peregrí: ‘rar’ / pelegrí
  • bàndol: ‘facció’ / ban
  • caudal: ‘relatiu a la cua’ / cabal cabdal
  • deport: ‘recreació, esbarjo’ / esport
  • ingeni: ‘hisenda que conté una plantació de canya de sucre’ / enginy giny
  • pastel: ‘tipus de llapis’ / pastís
  • encreuar: ‘disposar dues coses formant una creu l’una amb l’altra’ / creuar
  • composar: ‘imposar arbitràriament una contribució’ / compondre
  • aparençar: ‘simular, fer creure’ / aparentar: ‘semblar’

  EXERCICI: 28 (pàg. 271)

  DEURES:

  • Repasseu els emmudiments i els al·lòfons i feu els exercicis 5 i 10 de les pàgines 270 i 272.
  • Amb un diccionari a l’abast feu l’exercici 29 de la pàgina 290.

  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 20 de març de 2014

  Última classe de l’hivern.

  a) Fonètica sintàctica

  Hem comentat les assimilacions: labialitzacions, palatalitzacions i velaritzacions.

  RECORDEU: La nasal alveolar n s’assimila al punt d’articulació de qualsevol consonant que la segueixi, tant dins del mot com entre mots en contacte. La nasal bilabial m, en canvi, només s’assimila al punt d’articulació de la labiodental ([f], i [v] en els parlars on es manté), tant dins del mot com entre mots en contacte.

  EXERCICIS: 42, 43, 44, 49, 50 i 51 (fotocòpies)

  b) Sinonímia:

  • rentable: ‘que pot ser rentat’ / rendible
  • melena: ‘hemorràgia’ /cabellera
  • clarificar: ‘separar les partícules sòlides suspeses en un líquid’ / aclarir
  • esborrador: ‘que esborra’ / esborrany
  • aparat: ‘allò que fa pompós un acte’ / aparell

  EXERCICI: 28 (pàg. 289)

  DEURES:

  • Feu els exercicis 52, 53 i 54 de la fotocòpia.
  • Acabeu de  l’exercici 28 de la pàgina 289.

  Fins dimarts!

   

  Article complet

 • Dimarts, 8 de maig de 2012

  Últim dia de pronoms febles.

  a) Pronoms febles

  Recordeu que el règim verbal pot canviar segons el sentit del verb:

  • pensar: ‘tenir activitat intel·lectual’ > Penses massa.
  • pensar [algú o una cosa: CD]: ‘imaginar’ > Pensa un paisatge i dibuixa’l.
  • pensar [una cosa: CD]: ‘decidir o tenir al pensament per prendre una decisió’ > Ja has pensat la solució?
  • pensar [en algú o en una cosa: CRV]: ‘tenir al pensament’ > Només pensa en el futbol.
  • pensar [en algú  o en una cosa: CRV]: ‘recordar-se’ > Ja has pensat en les claus?
  • pensar o pensar-se [que + oració: CD]: ‘considerar com a cert o possible’ > En Rajoy es pensa que sortirem aviat de la crisi.
  • pensar-s’hi [pronoms sense funció sintàctica]: ‘dubtar abans de fer una cosa’ > Si s’hi pensa, em dirà que no.
  EXERCICIS: 20 i 21 (pàg. 325-326)
  b) Sinonímia
  • aparentar ‘semblar’ / aparençar ‘fer veure’
  • abaixar ‘fer baixar’ / baixar
  • planejar ‘preparar’ / planar
  • apujar ‘fer pujar’ / pujar
  • renyir amb ‘discutir-se’ / renyar ‘avisar’
  • senyalar ‘fer un senyal’ / assenyalar ‘indicar’
  • adormir ‘fer dormir’ / dormir
  • legat ‘representant, delegat’ / llegat ‘herència, donatiu’
  • citació ‘text, document administratiu’ / cita
  • famosa ‘que té fama’ / afamada ‘que té fam’
  • arrabassar ‘prendre’ / arravatar-se ‘enfurir-se’
  • estança ‘habitació’ / estada
  • emplenar / complimentar ‘fer compliments’
  • brodat / bordat ‘lladrat’
  • esquadra ‘exèrcit’ / escaire
  • metge / mèdic
  • taula ‘moble’ / mesa ‘conjunt de persones que dirigeixen una corporació’
  • metre / metro
  • nombre ‘quantitat’ / número ‘xifra’
  • reals / reials
  EXERCICI: 29  (pàg. 290)
  c) Text antic
  Ens hem mirar el fragment del Tirant de la pàgina 340 del llibre.
  DEURES:
  • Mireu-vos l’apartat de les conjuncions coordinants i subordinants del llibre.
  • Transcriviu els sons del primer text de la fotocòpia.
  • Expliqueu el contingut essencial de fragment del Tirant de la pàgina 340 del llibre (unes vuitanta paraules).
  Fins dijous!

  Article complet

 • Dijous, 26 d’abril de 2012

  Ressaca de Champions.

  a) Pronoms febles

  Fixeu-vos en la substitució del CN:

  Si m’acompanyes a la Fundació, te n’ensenyaré els arxius. [a la Fundació: CC Lloc; en: CN del CD]

  T”interessa estudiar els arxius de les entitats? Si m’acompanyes, t’ensenyaré els de la Fundació. [els de la Fundació: CD amb el nom elidit (els és un article, no un pronom feble)]

  A la Fundació tenen uns arxius molt interessants. Si m’hi acompanyes, te’ls ensenyaré. [hi: CCLloc; ‘ls: CD (inclou el CN: no podem dir *te’ls n’ensenyaré)]

  Telefona a la directora del teatre. [a la directora del teatre: CI]

  Telefona a la directora al teatre. [a la directora: CI; al teatre: CC Lloc]

  Els complements del nom que es poden substituir per un pronom depenen d’un nom que fa la funció de complement directe, d’atribut o de complement predicatiu.

  EXERCICIS: 15, 16 f-j i 17 a-e (pàg. 322-323)

  b) Sinonímia

  • deport: ‘recreació, esbarjo’ / esport
  • ingeni: ‘hisenda que conté una plantació de canya de sucre’ / enginy giny
  • pastel: ‘tipus de llapis’ / pastís
  • encreuar: ‘disposar dues coses formant una creu l’una amb l’altra’ / creuar
  • composar: ‘imposar arbitràriament una contribució’ / compondre
  EXERCICI: 28 (pàg. 289)
  DEURES:
  • Acabeu de fer l’exercici 17 de la pàgina 323  i completeu les oracions dels exercicis 18 i 19 de les pàgines 324 i 325.
  • Si no l’heu fet, mireu-vos l’exercici 29 de la pàgina 290.
  Fins dijous!

  Article complet

 • Dimarts, 24 d’abril de 2012

  Quin empatx de llibres!

  Quan viurem en un país normal en què les festes se celebrin a casa mirant desfilades militars a la tele?

  a) Pronoms febles

  Recordeu que els pronoms febles poden anar al davant o al darrere del verb, però sempre tots junts al davant o tots  junts al darrere. Els pronoms van, generalment, davant del verb, llevat que es tracti d’un infinitiu, d’un gerundi o d’una persona de l’imperatiu. Quan l’infinitiu o el gerundi integren una forma perifràstica, la col·locació dels pronoms davant o darrere és opcional.

  Les restriccions fonamentals que presenten les combinacions de pronoms febles són les següents:

  • No es poden combinar dos pronoms iguals, encara que facin funcions diferents (excepte el pronom feble els com a CI i CD).
  • Tampoc es poden combinar els pronoms febles hi o en amb el pronom feble ho.

  EXERCICI: 16 a)-e) (pàg. 322)

  b) Sinonímia

  • rentable: ‘que pot ser rentat’ / rendible
  • melena: ‘hemorràgia’ /cabellera
  • clarificar: ‘separar les partícules sòlides suspeses en un líquid’ / aclarir
  • esborrador: ‘que esborra’ / esborrany
  • aparat: ‘allò que fa pompós un acte’ / aparell
  • peregrí: ‘rar’ / pelegrí
  • bàndol: ‘facció’ / ban
  • caudal: ‘relatiu a la cua’ / cabal cabdal
  EXERCICI: 28 (pàg. 289)
  DEURES:
  • Repasseu les combinacions de pronoms febles i feu els exercicis 15, 16 (f-j) i 17 (a-e) de les pàgines 322 i 323.
  • Trieu la forma més adequada de les parelles de falsos sinònims de l’exercici 29 de la pàgina 290.

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició concordança connectors derivats dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius resum ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme