RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • COVID-19: propostes per al confinament

  1. C2 recursos complementaris – CNL Girona

  Aula mestra

  2. Usos dels verbs ser i estar

  Reviseu els usos dels verbs ser i estar d’aquest fragment de l’article “La tempesta perfecta al súper” de Xavi Mitjavila (Ara, 15 de març del 2020):


  3. L’article d’opinió

  Escriviu un article d’opinió aprofitant aquesta plantilla. Podeu fer un article sobre el mateix tema que el de l’article de Xavi Mitjavila. L’article ha de tenir unes 300 paraules. Me’l podeu enviar per correu electrònic.

  4. Producció de textos

  L’objectiu final de l’escriptura de qualsevol tipus de text que se’ns demani és l’eficàcia comunicativa. Per això, a la prova hem de subratllar el que es demana a l’enunciat i a les subtasques i fer-ho tan bé com puguem.

  Aquest itinerari serveix per adquirir eines perquè ens sigui més fàcil avaluar l’eficàcia dels nostres escrits.

  Servei de Llengües UAB: Itineraris d’aprenentatge Nivell superior (C2)

  5. Els textos descriptius

  La descripció és un mode d’organització del discurs que pretén representar lingüísticament persones, animals, objectes, paisatges, èpoques, sentiments, etc. Es poden descriure tots els aspectes de la realitat, des dels més concrets als més abstractes.

  Per mitjà de les seqüències descriptives es proporcionen informació i característiques diferents dels objectes. El to pot ser més subjectiu o més objectiu, depenent de la situació comunicativa i del propòsit de l’intercanvi, així com el grau d’importància que atorguem a ordenar estrictament la informació.

  Com totes les seqüències (modes d’organització del discurs), la descriptiva pot ser la dominant en un text (informe mèdic, presentació de vins, tractat de botànica), però en la major part dels textos sol aparèixer combinada amb altres seqüències. En l’àmbit literari forma part substancial dels relats: juntament amb la seqüència narrativa i la dialogal és part essencial de la representació del món de ficció.

  Podem distingir dues classes de descripció: l’objectiva i la subjectiva.

  • En una descripció objectiva l’autor adopta una actitud imparcial davant de l’objecte descrit i es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles les característiques que millor el defineixen (no intenta suscitar cap emoció estètica en el lector). Aquest tipus de descripció és característica dels tetxos acadèmics i científics.
  • En una descripció subjectiva l’autor reflecteix el que li suggereix personalment l’objecte que descriu. Conté una gran càrrega subjectiva i sol tenir una finalitat estètica.

  La descripció té una funció rellevant en l’àmbit de les disciplines científiques que volen donar compte, de forma organitzada i exhaustiva, de les característiques del món natural i social. Per això, trobem descripcions en l’astronomia, la física, la geologia, la química, la botànica, la geografia, la història, l’economia o l’antropologia. En definitiva, tota ciència té una dimensió descriptiva a més de la dimensió explicativa.

  Referència: Universitat Pompeu Fabra, Centre de Redacció

  Als Itineraris d’aprenentatge hi trobareu més informació i algunes activitats al voltant dels textos descriptius.

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • vvinyas: L’enllaç que hi havia és un enllaç a un document del blog i s’ha de clicar a sobre de...
 • vvinyas: Gràcies. Ara el reviso.
 • Jordi: Vicenç, l’enllaç que fas a l’IEC no hi duu…
 • Dori: Bon dia Vicenç, estic intentant fer l’article d’opinió i em surt un enllaç que crec que no té res a...
 • Dori: Bon dia Vicenç, ara ho entenc ja que jo estic més acostumada al llenguatge administratiu i ho veia estrany,...

Núvol d'etiquetes

accentuació adjectiu alfabet fonètic apòstrof article article d'opinió català oriental cohesió complements verbals composició connectors derivats determinants dialectes geogràfics dièresi enumeracions estilística exposició oral expressió oral fonètica sintàctica gerundi gènere informe majúscules neologismes nombre notícia numerals oracions compostes precisió lèxica preposicions pronoms febles propietats textuals registres relatius ser i estar signes de puntuació sinonímia substantiu text argumentatiu variació velarització verbs veu passiva vocalisme