RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Sobre aquest bloc.

Bloc del CPNL

 • Edmodo

  Com ja vaig piular, us presento una nova plataforma social. Es tracta d’edmodo. És una eina orientada a l’ensenyament que funciona, bàsicament, mitjançant la creació d’aules virtuals entre alumnat i professorat a les quals es poden compartir missatges, arxius, enllaços i material en general. També permet gestionar les tasques i activitats proposades i el calendari del curs.

  És un espai gratuït d’aspecte semblant al facebook. Com a professors podeu formar grups o aules diferents, en què cada membre d’un grup necessita d’un codi per entrar, de manera que és totalment privat. Això sí! Té un gran inconvenient: no existeix en català 🙁

  Us deixo uns vídeos en què podeu descobrir una mica més: En el primer uns nens ens expliquen les característiques d’edmodo. L’altre és un tutorial per si el voleu utilitzar, ara bé és en castellà :-(.

  Article complet

 • Les Tic a l’ensenyament

  El docent, des del desenvolupament de les TIC, té un ampli ventall de recursos que pot utilitzar segons li convingui:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Penjo aquest vídeo on s’explica la importància d’incorporar les tics a la docència…

  El futur comença ara!

   

  Article complet

 • Usos del blocs a l’ensenyament

  Utilitzar-lo com a tauler d’anuncis
  Publicar la programació de l’assignatura amb els objectius, continguts d’una assignatura o curs.
  Publicar el tipus d’avaluació que es realitzarà i com es qualificarà el curs o l’assignatura.
  Agenda/diari/organitzador del curs (dates d’entrega de tasques, calendari d’exàmens, etc…).
  Anunciar novetats relacionades amb l’assignatura: conferències, articles, notícies, fets d’actualitat…
  Penjar fotos de sortides i excursions (viatges, activitats culturals,..).
  Utilitat com a repositori de recursos que proporciona el professor:
  Publicar continguts i activitats en diferents formats (texts, sons, imatges, animacions): continguts complementaris, de reforç, d’ampliació,exercicis.
  Com a recopilatori d’enllaços interessants de la web.
  Utilitat com a eina de comunicació i discussió.
  Per a la realització de projectes, on es pot veure la seva evolució i es pot comentar els problemes que li estan sorgint mentre es van realitzant.
  Per a la realització de projectes amb alumnat allunyat geogràficament.
  Per realitzar aclariments, comentaris i rectificacions del que s’ha vist a la classe.
  Oferir gravacions o comentaris sobre les sessions de treball per tal que les puguin repassar o consultar aquells alumnes que no hagin assistit a classe.
  Com a punt de reflexió sobre el que s’està veient a classe, comentar els vídeos penjats, els nous recursos…
  Com a eina d’expressió i comunicació, quan ells mateixos són creadors d’entrades d’un bloc col·lectiu (taller literari, redacció de poesies, contes…).
  Utilització com a quadern de classe, quan cada alumne té el seu propi bloc.
  Per a la recomanació de llibres i lectures entre els mateixos alumnes.
  Lloc per plantejar dubtes i compartir-los amb la resta dels companys de classe.
  Utilitat per a publicar, entregar i/o compartir treballs dels alumnes (obligatoris o lliures):
  Escriure un diari de l’alumne per anotar el més important que s’ha après durant el dia, relacionant els continguts que es treballen en les diferents assignatures.
  Elaborar un diari de l’aula de caire informal (les seves fotos, les seves experiències, aniversaris, etc.) que faciliti la relació entre els companys d’aula o centre.
  Presentar els resultats d’una activitat.
  Realitzar treballs en grups per realitzar alguna activitat.
  Elaborar un diari de recerca.
  Elaborar un fotoblog, videoblog, etc. amb caràcter il·lustratiu del que s’està treballant a l’aula.
  Crear una biblioteca de recursos que es consideri d’interès.
  Crear un conte col·laborativament entre diferents alumnes, d’una mateixa aula o allunyats geogràficament.
  Utilitzar el bloc com a espai que permet l’intercanvi de documentació i la seva classificació ordenada.
  Utilitat com reforç a l’aprenentatge de la lectura i escriptura.

  Amb altres docents:

  Utilitat com a tauler d’anuncis entre els docents.
  Calendari d’avaluacions.Utilitats dels blocs, wikis i xarxes socials per a una docència 2.0
  Planificació mensual de reunions.
  Com a repositori de recursos que proporcionen els diferents professors amb un interès comú.
  Com a eina de comunicació i discussió
  Un espai de trobada per compartir experiències.
  Per a publicar i compartir les pròpies creacions (tutorials, vídeos, llibres, articles, pràctiques educatives…).
  A mode de presentació en activitats de formació.
  Per a documentar les diferents activitats que es duen a terme a les aules.

  Al Centre

  Com a eix vertebrador de la pàgina web del centre, on tots els blocs de les diferents aules convergeixen a una sola pàgina web o bloc.
  Com a eina de comunicació i discussió.
  Utilitzar el bloc com a revista escolar del Centre.
  Com un repositori d’informació del centre, on s’inclouen els diferents documents
  del centre.

  Avantatges, inconvenients i observacions sobre l’ús dels blocs

  Avantatges:
  Són com una jornada de portes obertes permanent al centre.
  Millora la comunicació del grup de classe i afegeix un intercanvi pluridireccional, mitjançant els comentaris.
  Són un mitjà d’ensenyament més dinàmic
  Contribueixen a la socialització dels materials.
  Són com un aparador de les seves pròpies produccions. Els alumnes són conscients dels seus resultats i de que han de cuidar els aspectes d’allò que publiquen.
  Potencien el treball col·laboratiu.
  Creen la necessitat als alumnes de llegir, d’indagar, de cercar una informació determinada, de ser més autònoms, de sentir-se valorats per trobar o fer coses diferents als seus companys.
  Ajuden a introduir als alumnes en l’ús de les TIC permetent posar a l’abast de tots les noves tecnologies.
  Són una eina per comunicar, compartir i participar.
  També fomenten la reducció de paper a l’hora de presentar un treball, recollir documents de classe, etc., per tant es té més cura del medi ambient.
  Permeten fer una retroalimentació alumne-professor/a sobre diferents aspectes de la programació, etc. (dificultats, què ha agradat, suggerències…).

  Inconvenients:
  Es necessiten aules d’informàtica ben dotades amb uns mínims per poder treballar en grup.
  Cal tenir uns coneixements mínims de la llengua i l’ús dels ordinadors.

  Observacions:
  Es recomanable crear un bloc per a un context i una funcionalitat concreta. Com més clara sigui la funcionalitat per la s’ha creat el bloc, més senzill serà redactar i construir missatges.

  Article complet

 • Apunts sobre el connectivisme

  CONNECTIVISME= teoria de l’aprenentatge per a l’era digital.

  Teoria desenvolupada per George Siemens per explicar l’efecte que les TIC tenen sobre la manera de vida, sobre com ens comuniquem i com aprenem. El connectivisme considera l’aprenentatge com un procés de crear connexions en una xarxa, es connecten els nodes (informació, dades, sentiments, imatges)

  El connectivisme =  l’aplicació dels principis de la xarxa (network) a l’aprenentatge.

  Conèixer = fer connexions

  Aprendre =  construir xarxes.

  L’aprenentatge en xarxa es dóna a tres nivells: neuronal-biològic, conceptual i socialment.
  La necessitat d’aquest nou enfocament va lligada al canvi que les TIC han produït en la societat. El temps que passa des que el coneixement que adquirim és útil fins que ja no ho és cada vegada més petit, ja que els canvis al nostre voltant van cada dia més ràpid i ens obliguen a reaccionar a la mateixa velocitat.Així, segons Siemens (2004), l’aprenentatge està canviant de la manera següent:

  •    L’aprenentatge és un procés continu, que dura tota la vida i es mou en diferents camps relacionals.
  •    L’aprenentatge informal adquireix importància, ja que cada vegada aprenem de maneres més variades (a través de xarxes, comunitats, etc.)
  •    La tecnologia afecta la nostra manera d’aprendre.
  •    L’aprenentatge individual i l’aprenentatge organitzacional estan relacionats.
  •    Saber on trobar els coneixements necessaris és tan important com saber què i saber com.

  El connectivisme recull en certa manera l’herència del constructivisme, però posa l’èmfasi en l’aprenentatge que té lloc fora de l’individu, per tal d’adaptar-se a les necessitats de l’era actual. En aquest context, aprendre a valorar el que s’està aprenent, la necessitat d’avaluar la necessitat d’aprendre alguna cosa, la capacitat de sintetitzar i reconèixer connexions són habilitats que adquireixen una especial importància.
  Així, la possibilitat d’aprenentatge dependrà de com un concepte estigui connectat amb els altres i de les connexions futures que s’estableixin entre ells.
  D’aquesta manera, se situa l’aprenentatge fora de l’individu, ja que aquest dependrà de les connexions que estableixi i no tant en el seu estat actual de coneixement.

  Com és l’aprenentatge segons Siemens?

  •    Es basa en la diversitat d’opinions.
  •    És un procés de connectar nodes especialitzats o fonts d’informació.
  •    Pot residir en recursos o llocs no humans.
  •    El desig de saber més és més important que el que sabem.
  •    El manteniment de les connexions es faciliten per mitjà de l’aprenentatge continu.
  •    La capacitat per veure les connexions entre camps és una habilitat bàsica.
  •    La intenció de les activitats de l’aprenentatge connectivista és mantenir actualitzada la informació.
  •    La presa de decisions és en si un procés d’aprenentatge.
  •    Per tant, l’aprenentatge, no es basa en la informació i el tractament que en fa l’individu d’ella, sinó que fan falta altres habilitats que influenciaran de manera definitiva el nostre aprenentatge:
  •    Saber distingir la informació important de la que no ho és.
  •    Reconèixer quan una nova informació altera les decisions preses anteriorment.
  •    Crear, mantenir i utilitzar el flux d’informació.

  CONSEQÜÈNCIES

   1.    Canvi de rol dels estudiants i els professors:
  –    L’estudiant ha de tenir un paper actiu per construir el seu propi coneixement.
  –    El professor es converteix en el guia que l’acompanya en aquest procés. El docent s’encarregarà d’ensenyar:

  • a validar la informació
  • a construir la xarxa de l’estudiant
  • a aprofitar les oportunitats d’aprenentatge
  • on / en qui buscar ajuda

  2.    Canvi del concepte d’avaluació:

  L‘avaluació del procés d’aprenentatge, doncs, no es pot dur a terme de la forma tradicional (mitjançant proves i exàmens). En el procés d’aprenentatge hi intervenen factors tan interns com externs a l’individu, així sembla lògic que l’avaluació també vingui tant de dins com de fora de l’individu. Les connexions i l’intercanvi entre semblants i experts li permetran crear al final del seu procés d’aprenentatge un producte que pot ser avaluat tan pel propi individu, com per experts (professors), com per iguals (altres estudiants). El portafoli  és un bon exemple d’instrument per a l’avaluació en l’era digital.

  Les eines Web 2.0 són clau per al connectivisme:  s’accedeix a la informació,  possibiliten crear-ne de nova, publicar-la i que altres persones puguin intervenir-hi opinant, reflexionant o suggerint.

   

  Extrets de:
  http://recursosdidactics.org/archives/1399
  http://ticteories.wikispaces.com/5.+Connectivisme
  http://grupsis.wikispaces.com/7.-+Connectivisme
  http://teories-d-aprenentatge-grup-2.wikispaces.com/5.Connectivisme
  http://les-tic-en-educacio-grup8.wikispaces.com/Connectivisme

  Article complet

 • Els usos del facebook

  El Servei Local de Català de Montcada i Reixac té facebook des de l’any 2010. Els usos que en faig són els següents:

  – Tot va començar amb un ús personal. La possibilitat d’estar en contacte amb persones i amistats que feia temps que havia considerat com a desaparegudes, m’ha permès tenir un dia a dia que sense aquesta eina no hauria estat possible.

  – L’experiència va continuar amb un ús social. El facebook m’ha permès entrar en contacte amb col·lectius propers i no tan propers, de tal manera que l’oferta cultural, musical i social és al meu abast de manera immediata.

  – Com a TNL, el fet de tenir facebook a nivell personal m’ha facilitat la utilització que en volia fer, tot i que a mesura que l’he anat treballant, he anat confeccionanat altres usos. El facebook del SLC de Montcada i Reixac m’ofereix una dimensió social amb el poble on treballo i on visc. En faig un ús professional i miro de no barrejar la meva vida personal amb la meva laboral, tot i que quan tens una identital virtual això de vegades no és tan fàcil.

  – Per últim, a l’aula en faig un ús docent i de relacions socials. El grup d’aula permet estar totalment a la vora amb els teus alumnes i aprendre de manera conjunta.

  Per a mi, la utilització de facebook defuig la imatge de tafaneria que algunes persones li miren de trobar. Vull acabar amb un vídeo que, tot i ser en castellà, ens aporta una dosi d’humor sobre el facebook.

  Article complet

 • GOOGLE DOCS

  GOOGLE DOCS és un programa web gratuït de Google que serveix per crear documents en línia amb la possibilitat de col·laborar en grups de treball i poder compartir-los amb més d’un usuari al mateix temps. També es pot utilitzar des del navegador.

   Google docs inclou un processador de textos, un editor de fulls de càlcul, un programa de presentació bàsic, un creador de dibuixos i un editor de formularis destinat a fer enquestes. A més, pot crear aquests tipus de documents des de la mateixa aplicació o importar-los utilitzant la seva interfície web o enviant-los utilitzant el correu electrònic. Els arxius s’emmagatzemen en els servidors de Google i poden ser exportats en diversos formats estàndard o ser enviats per correu electrònic.

  Fins i tot, durant l’edició dels documents, es guarden automàticament per evitar la pèrdua d’informació.

  Cada usuari té 5 GB de capacitat per emmagatzemar els seus arxius, ampliables mitjançant pagament.

  Article complet

 • El bloc, un pom de recursos

   

  El bloc, un pom de recursos -i d’ambigüitats semàntiques!

   

  El terme blog, que desafortunadament, des del meu punt de vista, en català no s’ha mantingut amb la g final de l’anglès –deu ser que ens agrada l’ambigüitat?-, prové de web-log, mot creat per Jorn Barger el 1997 per a designar un diari personal en línia que l’autor o autora actualitza constantment. Després el terme esdevingué weblog, tot junt, i finalment, blog.

   

  Es pot dir, doncs, que el bloc és un lloc web que permet la publicació d’entrades en qualsevol moment i brinda l’oportunitat als qui el llegeixen de fer-hi tots els comentaris que considerin oportuns. Aquestes entrades s’organitzen cronològicament, de manera que la primera que apareix és sempre la més recent. Els blocs es poden crear gratuïtament des de llocs com ara WordPress, Blogger, Livejournal, Xanga i Edublogs.

   

  Quant al disseny del bloc, no cal pas trencar-s’hi el cap, ja que els diversos programes ofereixen un ampli ventall de plantilles, cosa que facilita centrar-se més en el què que no pas en el com.

   

  En l’àmbit educatiu, el bloc permet als alumnes l’accés a informació o recursos necessaris per a dur a terme projectes i activitats d’aula, la qual cosa, sens dubte, optimitza el temps d’aprenentatge. Ahora complementa els continguts acadèmics amb elements audiovisuals.

   

  D’altra banda, el bloc també és una bona eina cooperativa entre docents, per tal com possibilita crear, visualitzar, actualitzar i compartir amb els/les altres col·legues els projectes de classes i d’activitats que cadascú ha pensat.

   

  Pel que fa a la utilitat per als alumnes, el bloc permet:

   

  1. Publicar la programació i els continguts de l’assignatura.
  2. Publicar el tipus d’avaluació que s’aplicarà.
  3. Publicar el calendari tant d’activitats com de proves.
  4. Anunciar novetats relacionades amb la matèria.
  5. Fer comentaris, rectificacions i aclariments del que s’ha vist a classe.
  6. Oferir gravacions de les sessions per tal que els alumnes puguin repassar el que s’hi ha explicat o també perquè aquells que no han pogut assistir a una determinada sessió puguin recuperar-la.
  7. Fornir una eina d’expressió i comunicació als alumnes quan ells mateixos són creadors d’entrades en un bloc col·lectiu.
  8. Fer recomanacions de lectures entre alumnes.
  9. Formular i compartir dubtes entre alumnes.
  10. Crear una biblioteca de recursos que siguin interessants per a l’aprenentatge de la matèria.
  11. Crear col·lectivament qualsevol relat.
  12. Intercanviar documentació i classificar-la de manera ordenada.
  13. Etc.

   

  Com a conclusió, podríem dir que el bloc és una eina que fa l’ensenyament més dinàmic, que contribueix a la socialització dels materials, que potencia el treball col·laboratiu i que esperona la necessitat d’esbrinar, de documentar-se i de presentar resultats amb cara i ulls. El valor de tot plegat és la potenciació de l’autoestima dels alumnes a partir de l’evolució en l’adquisició de coneixements, en la interacció amb els companys i en la manifestació de la pròpia creativitat.

  Això sí que és un bloc!:

   

   

  Arguments en contra de la forma establerta, el polisèmic bloc

   http://bibiloni.cat/textos/blog.pdf

   

  Article complet

 • El bloc a l’aula

   

  El bloc s’hauria de considerar una eina educativa més, no sols referida a l’aprenentatge virtual, sinó tenint en compte les experiències personals dels alumnes envers la llengua, com a mecanisme d’integració i cohesió. En aquest sentit, és interessant plantejar noves tècniques d’interacció alumne−aula, per tal que el bloc es converteixi en una plataforma d’intercanvi.

  Aquesta eina no només hauria de permetre visualitzar què s’està fent a classe stricto sensu (exercicis, resums, treballs o exposicions), sinó també projectar l’experiència de cada alumne pel que fa a la condició d’aprenent. Això es pot dur a terme per mitjà de la publicació d’anècdotes personals en el procés d’aprenentatge, l’adquisició de compromisos lingüístics, la recomanació de lectures o la presentació de textos sobre els països d’origen, en el cas dels alumnes nouvinguts.

  El CNL de l’Hospitalet de Llobregat va iniciar el bloc Parlem català el 20 d’abril de 2010 com a resposta a una necessitat creixent de compartir les experiències d’aprenentatge dels estudiants.

   Al bloc treballem aspectes tan diversos com ara el Comprometem-nos!, una secció en què l’alumne publica un compromís que ha adoptat per millorar el seu aprenentatge, o la presentació de textos i qüestionaris sobre l’entorn més pròxim de l’alumnat.

   

  Fotografia: Flickr

  Llicència Creative Commons

  Article complet

 • Educació 2.0

  L’entrada d’Internet a les aules ha suposat una revolució en la docència: es pot accedir ràpidament a múltiples fonts de coneixement, generar-ne de nou, interactuar amb altres persones i, tot plegat, de forma pràcticament gratuïta; però tot té els seus avantatges i els seus inconvenients.

  D’una banda, els continguts que podem trobar a la xarxa algunes vegades pot ser poc rigorós, però saber-ne fer una bona selecció i aconseguir destriar les publicacions serioses de les que no ho són tant també forma part de l’aprenentatge. A més a més, hi ha el tema de les xarxes socials. Quants de nosaltres hem descobert algun alumne a l’aula fent un tuit, un whatss app o tafanejant al Facebook?

  D’altra banda, crec que el fet que qualsevol persona pugui publicar continguts i compartir-los (en blocs, a la Wiquipèdia o, com fem entre els treballadors del CNL de Barcelona, amb el Google.docs), ens pot oferir una oportunitat d’or per fer un aprenentatge molt més ric, cooperatiu i dinàmic: l’estudi pot deixar de ser una pràctica individual i solitària per convertir-se en una extensió de l’aula allà on siguis, on es mantingui el diàleg sense la necessitat d’estar pendents d’un timbre que ens marqui el final de la sessió.

  Els que ens dediquem a l’ensenyament hauríem d’aprofitar l’oportunitat que ens donen aquestes eines modernes: podem complementar les nostres explicacions amb imatges, sons, vídeos, jocs i tot el que la nostra imaginació ens permeti inventar. Tot? Més aviat jo diria “tot el que puguem”… La teoria de l’educació 2.0 és fantàstica però, i està demostrat, la pràctica és una mica més complicada.


  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mmiret: Tens tota la raó, Raquel. Jo seria la primera que no voldria sortir, però potser els menys tímids s’hi...
 • Raquel Olivé: Caram! m’ha semblat molt interessant! ara bé, no sé si els alumnes s’hi engrescarien gaire:...
 • Raquel Olivé: Com a Consorci, podem obrir un bloc amb els alumnes on vulguem i com vulguem? o s’ha de fer en...
 • Raquel Olivé: Aquesta setmana al meu I3 vam explicar com havíem de riure en català correcte pel twitter! HAHAHAHA!...
 • Raquel Olivé: Molt bo el vídeo! m’he fet un fart de riure!

Núvol d'etiquetes

2.0 adell aprenentatge aprenentatge dinàmic aprenentatge educació col·laboració usos de wiki aprenentatge informal autonomia avaluació blocs blocs educatius blogs a ensenyament Comunicació comunitat d'aprenentatge connectivisme Diccionari visual Edupunk Enfocament per tasques ensenyament Entorn Facebook google docs Informació integració nova pedagogia PLE PLN senyoreta SLC Montcada i Reixac tasques tic web 2.0 wiki wikis youtube