RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu per Juny, 2012

 • Una miqueta de musiqueta

  Mitjançant les cançons podem practicar gairebé tantes coses com vulguem, de la pronunciació i el ritme al registre i l’estil, de la interpretació a la gramàtica, dels usos idiomàtics als usos d’argot, etc. A més a més, com que susciten interpretacions i emocions diferents, són un bon pretext per al diàleg i la discussió orals. I agraden!

  Aquests enllaços ens poden ajudar a trobar propostes d’explotació (en castellà):
  La canción moderna en una clase de ELE
  Canciones para el aula de ELE

  Fonts on trobar vídeos i lletres són Youtube, Google video, Goear i musica.com, entre altres. Alguns recursos que ens poden ajudar a descobrir nova música en català:

  Descobreix la nova música en català

  Aquesta pàgina va molt bé per fer una escolta de cap a 200 grups i artistes en actiu.

  Molt interessant, seriós i contundent el documental València necessita una cançó.

  I una darrera proposta, per què no.

  En fi, bona música i bona lletra.

  Article complet

 • Usos de l’Slideshare

  USOS DE L’SLIDESHARE

  SlideShare és un lloc web que ofereix als usuaris la possibilitat de pujar i  compartir en públic o en privat presentacions de diapositives en PowerPoint, documents de Word, OpenOffice, PDF i  Portafolis.

  El servei és gratuït i els  usuaris poden accedir-hi enregistrant-se o usant el registre del seu compte de Facebook

   (això és una prova)

    

   

  Article complet

 • ÚS DE YOUTUBE A L’AULA

  You Tube és un lloc web molt popular que permet als usuaris puja, veure i compartir vídeos. Hi podem trobar clips de pel·lícules i de musicals, programes de televisió, actuacions en directe i també hi podem trobar contingut de caire amateur que fan els mateixos usuaris.

  En principi els vídeos de you tube no poden ser descarregats, però a la pràctica existeixen nombrosos programes que permeten fer-ho, la qual cosa pot ser de gran utilitat si a la nostra aula disposem de mitjans audiovisuals però no de connexió a Internet.
  Usar el recurs del vídeo a l’aula pot ser un complement excel·lent en les nostres classes, a la vegada que resulta una activitat motivadora per als alumnes. És per això que utilitzar els vídeos estan penjats en aquest lloc web ens facilita molt la feina.

  La manera com utilitzarem aquest recurs dependrà de la formació didàctica del professorat però sobretot de la seva formació tècnica en els usos de les TIC. Ara us explicaré  una activitat molt senzilla que vaig posar en pràctica amb els meus alumnes.

  Experiència amb un grup de nivell elemental 3

  Durant el curs, cada alumne va haver de buscar un vídeoclip d’una cançó en català per presentar-la a l’aula. En els darrers minuts de cada sessió l’escoltàvem i a finals del trimestre vam triar la  caançó preferida de la classe. Com a professora la meva feina va ser descarregar-els vídeos  quan l’alumne no podia o no sabia fer-ho i en alguns casos també  buscava  la lletra de la cançó. Cal dir que a questa feina  només la feia quan l’alumne a qui li tocava triar la cançó no disposava de prou mitjans o coneixements informàtics.

  L’experiència va ser bona. Els alumnes es van motivar molt i l’activitat va servir perquè treballessin de manera més autònoma i eixamplessin els seus horitzons musicals. Com que en la majoria dels casos volien saber la lletra de la canço per cantar-la  va resultar ser un exercici més complet del que m’havia proposat.

  <a href="http://“>

  Article complet

 • Som-hi doncs: cap a blocs!

  L’evolució natural dels blocs ha estat passar de ser simples diaris personals en els quals els autors anotaven els pensaments i les opinions sobre un tema que els interessava, a convertir-se en espais col·lectius en què diversos autors opinen sobre el mateix tema. Les propietats i els elements constituents dels blocs ben aviat van demostrar una eficàcia comunicativa de continguts en entorns tecnològics, cosa que els permetia d’adquirir un espai propi al web. En efecte, de seguida va fer-se patent que eren un instrument més estructurat que les llistes de distribució, i que a més permetien un enfocament més efectiu respecte a un tòpic (el tema o la matèria, en altres àmbits) que els fòrums de debat i discussió. Tampoc no han tardat a distanciar-se de les pàgines web, com a extensió senzilla, fonamentalment perquè manifesten un dinamisme més gran i evident: la gestió i el manteniment són més simples; la publicació de continguts s’assembla a la redacció de correus electrònics, quant a la facilitat; els motors de cerca detecten fàcilment els continguts, i n’augmenten la visibilitat i l’impacte; el sistema de comentaris permet d’interaccionar amb els visitants, que a més poden subscriure’s al bloc i rebre les novetats mitjançant els agregadors d’RSS, disponibles en línia o integrats a alguns navegadors.

  http://www.ub.edu/bid/19marza1.htm

   

   

   

  Article complet

 • Usos didàctics del Twitter

  Tal com explica la Viquipèdia, el Twitter és un servei de microblogging que permet als seus usuaris enviar i llegir missatges de text d’una longitud màxima de 140 caràcters (denominats tweets, tuits, o piulades) per mitjà del mateix web de Twitter, SMS, missatgeria instantània o bé aplicacions de tercers com Twidroid, Twitterrific, Tweetie, Facebook, Twinkle, Tweetboard o TweetDeck.

  El que ens preguntem aquí és quin ús podem fer d’aquesta eina en l’àmbit educatiu. Podem anotar alguns aspectes en què Twitter contribueix a afavorir la comunicació i interacció entre estudiants i docents:

  Compartir recursos: no es tracta de fer trameses de documents “adjunts” com es faria en un missatge de correu electrònic. El/la docent pot publicar un conjunt d’imatges sobre un procés o explicar-ne l’evolució i el desenvolupament. De la mateixa manera, qualsevol alumne/a té l’oportunitat de publicar o comentar aspectes de la feina amb la resta del grup. Els recursos poden ser vídeos, àudios o documents.

  Vinculació de les persones. En lloc de disposar de números de telèfon o d’adreces de correu electrònic, el Twitter permet connectar en “temps real” amb els companys i/o professors. Les informacions o imprevistos, fins i tot administratius, poden arribar a destinació sense cap mena de retard. Els estudiants poden conèixer-se sense necessitats d’estar reunits en un mateix lloc i en un mateix moment. A més, el professor/a pot tenir una informació quotidiana dels seus estudiants.

  Comunitats d’interès. Actualment, docent i alumne/a pot crear una comunitat o grup a partir d’assumptes d’interès comú: llengua, música esports, viatges… No calen llistes de distribució per correu electrònic. Els intercanvis es fan a través del Twitter amb missatges públics per a tota la comunitat o bé mitjançant missatges directes entre els membres de la comunitat.

  Serveis de referència. El docent pot crear llistes obertes, per exemple, de bibliografia que es poden actualitzar constantment. Es tracta de fer públic recursos que inclouen textos, revistes, recursos disponibles a la xarxa… En aquest cas, la tasca és a càrrec del professor/a, però l’alumnat pot contribuir a ampliar informació i a actualitzar aquests recursos.

  Preguntes i respostes. A través del Twitter es poden formular preguntes i obtenir respostes de manera ràpida i segura. L’avantatge d’una consulta d’aquest tipus davant d’una consulta personal, particular, no pública, és que les respostes successives que s’obtenen a través del Twitter s’ampliaran, milloraran, aclariran o en precisaran el contingut. A més, cal recordar que els missatges no poden superar els 140 caràcters, cosa que obliga a tenir una bona capacitat de síntesi, un aspecte important en l’aprenentatge de llengües.

  Publicació d’esdeveniment. La possibilitat de donar a conèixer informes breus, precisos i periòdics sobre determinats esdeveniments. Per exemple, a través del Twitter podem presentar o resumir les idees principals durant una conferència, una sessió especial, etc. D’aquesta manera, es poden difondre i compartir de manera immediata.

  El professor/a pot plantejar un tema, un problema o un assumpte prèviament a una sessió de classe i l’alumnat pot publicar les seves propostes o idees a través del Twitter. Es tractaria de treballar una pluja d’idees amb antelació a la classe presencial.

  En definitiva, cada professor o grup d’estudiants descobrirà l’ús didàctic d’aquesta eina i els beneficis que en pugui treure, com ara: l’estimulació de la participació, la comunicació,, el trencament del binomi professor-estudiant, el registre d’una sessió, etc.

   

   

  Article complet

 • Google Docs

  Google Docs és una aplicació gratuïta que permet treballar documents de forma col·laborativa.

  Quan treballem un mateix document amb altres persones, sovint tendim a enviar-lo per correu electrònic. Això genera diversos inconvenients, com ara que acabem tenint moltes versions d’un mateix document en llocs diferents, amb el risc de perdre modificacions importants o cometre errors a l’hora de donar-ne una per definitiva. D’aquesta manera, totes les persones que col·laboren poden treballar sobre el mateix fitxer i recuperar versions anteriors si és convenient.

  Permet editar i desar els nostres documents en línia per a accedir-hi des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet i, si ho volem, compartir-los amb altres persones per modificar-los conjuntament.

  Només ens cal tenir un compte de Google.

  Article complet

 • Entorn personal d’aprenentatge (nocions bàsiques)

  Els entorns personals d’aprenentatge (PLE, per les seves sigles en anglès de Personal Learning Environment) són sistemes que ajuden els estudiants a prendre el control i la gestió del seu propi aprenentatge.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  L’entorn personal d’aprenentatge permet als estudiants:

  •     Fixar els seus propis objectius d’aprenentatge.
  •     Gestionar el seu aprenentatge, la gestió dels continguts i processos.
  •     Comunicar-se amb altres en el procés d’aprenentatge.

  Un PLE pot estar compost d’un o varis subsistemes: pot tractar-se d’una aplicació d’escriptori o bé estar compost per un o més serveis web.

  Conceptes importants en un PLE:

  • La integració dels episodis d’aprenentatge formals i informals en una experiència única.
  • L’ús de xarxes socials que poden creuar les fronteres institucionals.
  • La utilització de protocols de xarxa (Peer-to-Peer, sindicació de continguts) per connectar una sèrie de recursos i sistemes dins d’un espai gestionat personalment.

  La primera referència documentada a l’Entorn Personal d’Aprenentatge data del 4 de novembre de 2004 i pertany a The Personal Learning Environments Session at JISC/CETIS Conference 2004. El terme va ser, però, majoritàriament popularitzat per Scott Wilson en publicar al seu bloc un“diagrama il·lustrant una visió futura de l’entorn virtual d’aprenentatge”.

  Article complet

 • EL PLE: quatre nocions bàsiques

  1. Què és?

  PLE vol dir “Entorn Personal d’Aprenentatge” i s’ha d’entendre no com una aplicació sinó com «un conjunt d’eines, serveis, relacions, connexions» que permeten, de manera continuada, aprendre de manera informal i adquirir així coneixement.

  2. En què consta?

  Quan es vol crear un PLE cal tenir clar quins són els objectius d’aprenentatge i de quina manera cal gestionar els continguts i els processos que en formaran part perquè a partir d’aquestes dues premisses s’organitzarà el PLE, que consta de tres parts:

  a) Les Eines.

  b) Els Recursos o fonts d’informació (revistes, blocs, wikis…).

  c) La xarxa de persones, que es coneix com el PLN, a partir de la qual caldrà generar, compartir i intercanviar informació (ja sigui a través de blocs, vídeos, presentacions o a través de xarxes socials).

  3. Per a què serveix?

  L’objectiu principal és que el PLE serveixi per a gestionar el propi aprenentatge i també per a reflexionar-hi.

  4. Conceptes clau:

  El PLE es basa en aquests conceptes:

  a) Representa un nou enfocament de l’aprenentatge personal, el que és informal, i del coneixement: esdevé un procés en què l’individu ha de saber connectar els nexes i les fonts d’informació per tal de conèixer i adquirir coneixement.

  b) L’aprenentatge informal, el que es dóna a partir de les activitats que realitzem, es duu a terme al llarg de tota la vida.

  c) La capacitat d’autonomia de l’individu li permet organitzar, gestionar el seu propi aprenentatge i reflexionar sobre aquest aprenentatge. L’autonomia, però, no s’ha d’entendre com una acció individualista.

  d) Cal tenir una actitud activa i compromesa amb el propi aprenentatge. I amb aquesta actitud s’entén, d’una banda, que l’individu passi a ser productor d’informació a més a més de consumidor i, d’altra banda, que l’individu construeixi relacions de confiança amb altres persones per tal de donar i rebre ajuda i informació. L’individu, l’aprenent, és el motor del PLE, el motor del seu propi aprenentatge.

  e) El connectivisme: conèixer és fer connexions i aprendre és construir xarxes.

  f) Aprofitar les tecnologies per aprendre i per desenvolupar les competències professionals.

  En definitiva, el PLE ha de permetre a l’individu crear la seva pròpia xarxa d’aprenentatge informal i per fer-ho cal saber com construir-la. Això és: saber com comunicar-se, seleccionar i organitzar informació i generar-ne, a la vegada, per tal de formar part d’una comunitat d’aprenentatge.

   

  Article complet

 • Usos del Facebook

  Les xarxes socials ens poden oferir una nova manera d’ensenyar i de transmetre continguts als nostres alumnes. Al mateix temps, de ben segur que ens aporten la possibilitat d’aprendre encara més d’ells, ja que l’intercanvi d’informació pot ser molt més elevat i continuat que el que es produeix tan sols a l’aula. D’entre totes les xarxes socials existents ara mateix, el Facebook és la que ens pot ser de més utilitat en aquest sentit, pel fet que és, juntament amb el Twitter, aquella que fa servir un nombre més elevat de gent, de manera normalitzada.

  El següent estudi ens parla precisament sobre això:

  http://www.salvador.edu.ar/vrid/publicaciones/USO_DE_FACEBOOK.pdf

  A més, aquí teniu un petit vídeo sobre una experiència de l’ús didàctic del Facebook duta a terme per dos professors de Secundària de  Colòmbia:

  Experiencia destacada: Uso educativo de Facebook from RedTIC Colombia on Vimeo.

  Per acabar, us deixo una presentació que resumeix de quina manera podem utilitzar aquesta xarxa social a les nostres classes:

  Article complet

 • Com aplicar el bloc a una tasca

  INTERMEDI 1- UNITAT 4- LECTURA DE TEXTOS DE PERE CALDERS-CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT

  TASCA 1

  Reuniu-vos per grups per llegir de forma col·lectiva contes de Pere Calders, que heu seleccionat de l’enllaç  http://lletra.uoc.edu/ca/autor/pere-calders/tast-de-textos

  Busqueu al diccionari totes les paraules que no entengueu http://www.iec.cat

  Decidiu quins contes llegireu el dia de la cloenda dels cursos de català a la Biblioteca i quines persones el llegiran i en quin ordre.

  Expliqueu a la resta de companys i companyes quins contes us han agradat més i el motiu. Podeu utilitzar el vocabulari: entretingut; emocionant; interessant; amè; divertit; intrigant…

  Decidiu el Powerpoint que fareu per projectar al llarg de l’acte:

  Feu un resum amb la seva biografia http://www.escriptors.cat/autors/caldersp/pagina.php?id_sec=491

  Poseu-hi una foto de Pere Calders http://lletra.uoc.edu/ca/autor/pere-calders

  Obres premiades http://www.escriptors.cat/autors/caldersp/pagina.php?id_sec=492

  Fotos dels seus llibres

  Podeu veure l’exposició virtual realitzada per l’IEC, el Departament de Filologia Catalana de la UAB i el grup de recerca GELCC (UAB).http://www.iec.cat/perecalders/

   

  Vídeo “Material sensible-Pere Calders-TV3- http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/43129

  TASCA 2

  Ara que ja heu seleccionat els contes és el moment de redactar la invitació que enviareu a totes les persones perquè assisteixen a la lectura de relats de Pere Calders. L’acte tindrà lloc el 15 de juny,a  les 19 h, a la Biblioteca d’Igualada,  a càrrec de l’alumnat del nivell intermedi 1 dels cursos de català.

   

  Article complet

Categories

Històric

Enllaços

Darrers comentaris

 • mmiret: Tens tota la raó, Raquel. Jo seria la primera que no voldria sortir, però potser els menys tímids s’hi...
 • Raquel Olivé: Caram! m’ha semblat molt interessant! ara bé, no sé si els alumnes s’hi engrescarien gaire:...
 • Raquel Olivé: Com a Consorci, podem obrir un bloc amb els alumnes on vulguem i com vulguem? o s’ha de fer en...
 • Raquel Olivé: Aquesta setmana al meu I3 vam explicar com havíem de riure en català correcte pel twitter! HAHAHAHA!...
 • Raquel Olivé: Molt bo el vídeo! m’he fet un fart de riure!

Núvol d'etiquetes

2.0 adell aprenentatge aprenentatge dinàmic aprenentatge educació col·laboració usos de wiki aprenentatge informal autonomia avaluació blocs blocs educatius blogs a ensenyament Comunicació comunitat d'aprenentatge connectivisme Diccionari visual Edupunk Enfocament per tasques ensenyament Entorn Facebook google docs Informació integració nova pedagogia PLE PLN senyoreta SLC Montcada i Reixac tasques tic web 2.0 wiki wikis youtube