• La vocal neutra (A/E)

  Referència: Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana. Nivell de suficiència: “Vocals àtones. La vocal neutra. Fitxa resum”

  Vocal neutra

  En els dialectes orientals del català la a i la e tenen el so de vocal neutra quan apareixen en una síl·laba àtona.

  Vocal neutra a final de paraula

  Tipus de paraula

  Exemples

  Excepcions

  Noms masculins   -e

  arbre, llibre, home, pediatre

  Masculins acabats en:
  — ma: problema, tema, idioma…
  — ta: profeta, paleta
  — ista: analista, taxista
  — arca: monarca, patriarca
  — cida: pesticida, homicida…

  Altres:
  —dia, goril·la, mapa, titella…

  Noms femenins        -a

  dona, poma, taula, pediatra

  Femenins acabats en:
  aire: boletaire
  ble: noble, amable

  Altres:
  febre, torre, classe, mare, llebre, frase, piràmide

  Noms en plural          -es

  homes, dones, llibres, pomes, places, platges…

  Verbs (últim so)          -a

  pensa, donava, tenia

  Infinitius acabats en:
  re: riure, moure…

  Altres:
  corre, vine, obre, omple

  Verbs (penúltim so)   -e

  penses, donaves, teníem

  Vocal neutra enmig de paraula

  Per saber com hem d’escriure una vocal neutra que es troba al començament o a l’interior d’una paraula, sigui un nom o un verb, hem de buscar una paraula de la mateixa família en què aquella síl·laba sigui tònica.

  pensàvem –> pensa teulada –> teula
  parlaves –> parla panet –> pa

  Remarques de la vocal neutra enmig de paraula

  – Verbs:
  Els verbs néixer, jeure, treure i els seus derivats s’escriuen amb a en les formes àtones.

  tòniques: jec, neix, tret, treia, jeuen, neixen…          amb e             (o amb a)

  àtones: jaiem, naixeu, traient, naixia, jagut…            amb a

  – Noms:
  Hi ha moltes paraules que tenen el so de vocal neutra enmig de paraula i que no tenen cap síl·laba tònica en altres paraules de la mateixa família per poder determinar si s’escriuen amb a o e. En la majoria de casos aquestes paraules coincideixen amb el castellà i altres llengües romàniques.

  Hi ha però una sèrie de divergències amb el castellà:

  S’escriuen amb a en català:
  ambaixada, assassí, avaluar, avantatge, avaria, davant, rancor, sanefa, davant,  latrina, maragda, sarbatana, Sardenya, ramat…

  S’escriuen amb e en català:
  albercoc, ànec, assemblea, cànem, efeminat, emparar, enyorar, espàrrec, estella, gelea, meravella, monestir, orgue, punxegut, ràfega, rave, resplendir, sergent, setí, tàvec, tràfec, vernís… 
  Empar, Caterina, Esteve, Llàtzer

   

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.