• L’Observatori del Paisatge de Catalunya

    L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens assessor de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. Es va crear per la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un desenvolupament sostenible.

    Si fas clic aquí, podràs veure el mapa dels paisatges de Catalunya.