• El virgo de Vicenteta

  Us copio un fragment d’El virgo de Vicenteta, de Josep Bernat i Baldoví.

  Parla el tio Collons:

  Recontrafotre qué feta

  que m’ha passat esta nit;

  tenint la dona al llit,

  m’hagut de fer la punyeta!

  És el cas que ella roncava,

  siga dormint o desperta,

  quan se m’ha posat molt erta

  la cabota de la fava;

  yo, al vore que se m’empina,

  li ha pegat quatre calbots,

  però en los caps de virots

  esta és mala medicina;

  perquè tot viviente sap

  que, en palpar-li la pallorfa,

  solta la fava la corfa

  i es transforma luego en nap;

  i, com del meu nap la fulla

  té tan males condicions,

  als quatre o cinc refregons

  m’ha deixat la mà a remulla.

  Yo a la dona despertava

  buscant-li a pressa la col

  al vore que al caragol

  li anava caent la bava.

Els comentaris per aquesta entrada estan tancats.