Arxiu de la categoria ‘Ortografia’

 • Deures 29 de gener

  Podeu repassar l’ortografia de les consonants b, v i w i fer els exercicis 1 i 2 de la pàgina 111.

  Article complet

 • Distinció de la essa sorda i de la essa sonora

  Si cliqueu aquí, podreu fer una activitat que us ajudarà a distingir les esses sordes i les esses sonores.

  En aquest enllaç hi trobareu un parell d’activitats per continuar practicant.

  Article complet

 • Els sons [ks] i [gz]

  Encara teniu problemes a l’hora de distingir el so de les x de taxi i examen?

  Aquesta activitat us ajudarà a repassar l’ortografia dels sons [ks] i [gz].

  Article complet

 • Vocals O/U àtones

  Referència: Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana. Nivell de suficiència: “Vocals àtones. La o/u en síl·laba àtona. Fitxa resum”

  La o i la u en síl·laba àtona

  En els dialectes orientals del català (exepte en baleàric) la o i la u que apareixen en una síl·laba àtona es pronuncien amb el so de u.

  o/u en síl·laba àtona a final de paraula

  Tipus de paraula

  Exemples

  Excepcions

  Noms masculins    -o

  ferro, carro, lloro, moto…

  S’escriuen amb u les paraules que acaben en diftong (au, eu, iu, ou)
    correu, palau, niu, pou…

  Plurals masculins     -os

  boscos, bojos, peixos,  passos, pisos…

   plurals de paraules amb diftong:ateneus, palaus…

  – mots invariables: tipus, fetus, focus, porus, cactus, globus…

  Verbs
  1a pers. present      -o

  penso, surto, prefereixo…

  o/u en síl·laba àtona enmig de paraula

  Per saber com hem d’escriure el so [u] que es troba al començament o a l’interior d’una paraula, sigui un nom o un verb, hem de buscar una paraula de la mateixa família en què aquella síl·laba sigui tònica.

  posàvem –> posa mocador –> moc
  buscaves –> busca maduresa –> madur

  Excepcions de la vocal neutra a l’interior de paraula:

  • Verbs:

   Els verbs sortir, collir, cosir, tossir, escopir i els seus derivats s’escriuen amb o en les formes àtones.

  Tòniques: surto, culls, tusso, surti…                          amb u

  Àtones: sortim, collit, tossint, escopia, cosiré…       amb o

  Els verbs poder i voler s’escriuen amb o en tots els temps verbals amb formes àtones, excepte en el present de subjuntiu i l’imperatiu.

  • podeu, poguessin, podia, pots, vol, volgut, podries, volent… amb o
  • pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu, puguin…
  • vulgui, vulguis, vulgui, vulguem, vulgueu, vulguin…

  Noms:
  Hi ha una sèrie de divergències amb el castellà:

  S’escriuen amb o en català:
  avorrir-se, botifarra, brúixola, capítol, cobrir, complir, cònsol, embotit, escapolir, escrúpol, joglar, ordir, pèndol, podrir, polir, rètol, rossinyol, sofrir, sorgir, sospirar, títol, tonyina, torró, triomf…

  S’escriuen amb u en català:
  bufetada, butlletí, correu, cuirassa, muntanya, muntar, ritu, sèrum, suborn, sufocar, supèrbia, suport, tramuntana, trofeu, turmell, turment…

  Si voleu fer activitats de reforç, cliqueu aquí.

  Article complet

 • La vocal neutra (A/E)

  Referència: Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana. Nivell de suficiència: “Vocals àtones. La vocal neutra. Fitxa resum”

  Vocal neutra

  En els dialectes orientals del català la a i la e tenen el so de vocal neutra quan apareixen en una síl·laba àtona.

  Vocal neutra a final de paraula

  Tipus de paraula

  Exemples

  Excepcions

  Noms masculins   -e

  arbre, llibre, home, pediatre

  Masculins acabats en:
  — ma: problema, tema, idioma…
  — ta: profeta, paleta
  — ista: analista, taxista
  — arca: monarca, patriarca
  — cida: pesticida, homicida…

  Altres:
  —dia, goril·la, mapa, titella…

  Noms femenins        -a

  dona, poma, taula, pediatra

  Femenins acabats en:
  aire: boletaire
  ble: noble, amable

  Altres:
  febre, torre, classe, mare, llebre, frase, piràmide

  Noms en plural          -es

  homes, dones, llibres, pomes, places, platges…

  Verbs (últim so)          -a

  pensa, donava, tenia

  Infinitius acabats en:
  re: riure, moure…

  Altres:
  corre, vine, obre, omple

  Verbs (penúltim so)   -e

  penses, donaves, teníem

  Vocal neutra enmig de paraula

  Per saber com hem d’escriure una vocal neutra que es troba al començament o a l’interior d’una paraula, sigui un nom o un verb, hem de buscar una paraula de la mateixa família en què aquella síl·laba sigui tònica.

  pensàvem –> pensa teulada –> teula
  parlaves –> parla panet –> pa

  Remarques de la vocal neutra enmig de paraula

  – Verbs:
  Els verbs néixer, jeure, treure i els seus derivats s’escriuen amb a en les formes àtones.

  tòniques: jec, neix, tret, treia, jeuen, neixen…          amb e             (o amb a)

  àtones: jaiem, naixeu, traient, naixia, jagut…            amb a

  – Noms:
  Hi ha moltes paraules que tenen el so de vocal neutra enmig de paraula i que no tenen cap síl·laba tònica en altres paraules de la mateixa família per poder determinar si s’escriuen amb a o e. En la majoria de casos aquestes paraules coincideixen amb el castellà i altres llengües romàniques.

  Hi ha però una sèrie de divergències amb el castellà:

  S’escriuen amb a en català:
  ambaixada, assassí, avaluar, avantatge, avaria, davant, rancor, sanefa, davant,  latrina, maragda, sarbatana, Sardenya, ramat…

  S’escriuen amb e en català:
  albercoc, ànec, assemblea, cànem, efeminat, emparar, enyorar, espàrrec, estella, gelea, meravella, monestir, orgue, punxegut, ràfega, rave, resplendir, sergent, setí, tàvec, tràfec, vernís… 
  Empar, Caterina, Esteve, Llàtzer

   

  Article complet