Entrades amb l'etiqueta ‘o/u àtones’

 • Vocals O/U àtones

  Referència: Itineraris d’aprenentatge de llengua catalana. Nivell de suficiència: “Vocals àtones. La o/u en síl·laba àtona. Fitxa resum”

  La o i la u en síl·laba àtona

  En els dialectes orientals del català (exepte en baleàric) la o i la u que apareixen en una síl·laba àtona es pronuncien amb el so de u.

  o/u en síl·laba àtona a final de paraula

  Tipus de paraula

  Exemples

  Excepcions

  Noms masculins    -o

  ferro, carro, lloro, moto…

  S’escriuen amb u les paraules que acaben en diftong (au, eu, iu, ou)
    correu, palau, niu, pou…

  Plurals masculins     -os

  boscos, bojos, peixos,  passos, pisos…

   plurals de paraules amb diftong:ateneus, palaus…

  – mots invariables: tipus, fetus, focus, porus, cactus, globus…

  Verbs
  1a pers. present      -o

  penso, surto, prefereixo…

  o/u en síl·laba àtona enmig de paraula

  Per saber com hem d’escriure el so [u] que es troba al començament o a l’interior d’una paraula, sigui un nom o un verb, hem de buscar una paraula de la mateixa família en què aquella síl·laba sigui tònica.

  posàvem –> posa mocador –> moc
  buscaves –> busca maduresa –> madur

  Excepcions de la vocal neutra a l’interior de paraula:

  • Verbs:

   Els verbs sortir, collir, cosir, tossir, escopir i els seus derivats s’escriuen amb o en les formes àtones.

  Tòniques: surto, culls, tusso, surti…                          amb u

  Àtones: sortim, collit, tossint, escopia, cosiré…       amb o

  Els verbs poder i voler s’escriuen amb o en tots els temps verbals amb formes àtones, excepte en el present de subjuntiu i l’imperatiu.

  • podeu, poguessin, podia, pots, vol, volgut, podries, volent… amb o
  • pugui, puguis, pugui, puguem, pugueu, puguin…
  • vulgui, vulguis, vulgui, vulguem, vulgueu, vulguin…

  Noms:
  Hi ha una sèrie de divergències amb el castellà:

  S’escriuen amb o en català:
  avorrir-se, botifarra, brúixola, capítol, cobrir, complir, cònsol, embotit, escapolir, escrúpol, joglar, ordir, pèndol, podrir, polir, rètol, rossinyol, sofrir, sorgir, sospirar, títol, tonyina, torró, triomf…

  S’escriuen amb u en català:
  bufetada, butlletí, correu, cuirassa, muntanya, muntar, ritu, sèrum, suborn, sufocar, supèrbia, suport, tramuntana, trofeu, turmell, turment…

  Si voleu fer activitats de reforç, cliqueu aquí.

  Article complet