Entrades amb l'etiqueta ‘textos descriptius’

 • Situar en l’espai

  Per situar un objecte en l’espai hi ha diferents recursos:

  • Preposicions o locucions preposicionals seguides d’un nom:
    a, en, sota (de), (a) sobre de, davant de, prop de, arran de, a la vora de,
                  contra, des de, entre, cap a, fins a, darrere de…
  • Adverbis o locucions adverbials referits a l’espai:
    (a) baix; damunt; de dalt estant; a la vora; enlaire; (a) dalt; allí, allà; etc.

  Per indicar la distància a un punt determinat:

  • De forma precisa: numerals seguits d’una unitat de longitud
    quatre quilòmetres al nord, a dos metres de la casa, a la tercera cala, etc.
  • De forma imprecisa: quantitatius amb un adverbi de lloc:
    bastant amunt, una mica més avall, no gaire més lluny
  • Indicant proximitat:
   a la vora de, al costat de, (a) prop de, a tocar de, tocant a, arran de,
                  a frec de, no gaire lluny de, a quatre passes de, a pocs metres de, etc.

  Per situar respecte dels punts cardinals:

  • oriental (situat a l’est); occidental (situat a l’oest); meridional (situat al sud); septentrional (situat al nord).

  Referència: Itineraris d’aprenentatge. Llengua catalana. Nivell de suficiència

  Article complet

 • L’Observatori del Paisatge de Catalunya

  L’Observatori del Paisatge de Catalunya és un ens assessor de l’administració catalana i de conscienciació de la societat en general en matèria de paisatge. Es va crear per la necessitat d’estudiar el paisatge, elaborar propostes i impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya en el marc d’un desenvolupament sostenible.

  Si fas clic aquí, podràs veure el mapa dels paisatges de Catalunya.

  Article complet