GIMCANA DE LES LLENGÜES DE L’HOSPITALET 2011

BASES I NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ

BASES

 1. Els participants han de tenir com a mínim 16 anys, malgrat que excepcionalment també hi pot participar l’alumnat dels tallers d’estudi assistit de secundària (TEA) dels centres educatius de la ciutat.
 2. La inscripció a la Gimcana de les Llengües 2011 és gratuïta.
 3. No hi poden participar els treballadors del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet, els treballadors de la Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet, ni els membres de la junta o personal del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ

 1. No hi ha data límit per a la inscripció.
 2. Un cop hagi començat el concurs les persones o grups que s’inscriguin a la Gimcana no poden respondre les preguntes de les setmanes anteriors.
 3. Les dades de la inscripció han de ser verídiques.
 4. Hi ha dues modalitats d’inscripció:

a) INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL

 • Els participants han d’inscriure les seves dades al bloc de la Gimcana de les Llengües 2011.
 • Cada participant només s’hi pot inscriure amb un únic correu electrònic.

b) INSCRIPCIÓ EN GRUP

 • Els participants han de donar un nom al grup i només un membre del grup ha d’emplenar la fitxa d’inscripció del bloc.
 • Els grups poden tenir un màxim de 3 inscrits.
 • En cas de ser premiades, les persones que hi participin en grup s’hauran de repartir el premi.
 • No s’hi pot participar en grup i individualment alhora.
 • Els participants en grup han d’incloure al formulari de resposta de les preguntes setmanals el correu electrònic amb el qual s’han registrat a la fitxa d’inscripció.

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓ

 1. A partir del 8 de febrer, durant 5 setmanes, es faran públiques 3 preguntes setmanals. Les preguntes estaran disponibles al bloc de la Gimcana. Les respostes s’hauran d’enviar a través del formulari que setmanalment hi haurà al bloc de la Gimcana.
 2. Cada participant inscrit pot enviar només una vegada el formulari de respostes de cada setmana. En cas d’enviar-ne més d’un, només es considerarà vàlid el primer enviament rebut.
 3. En el formulari de resposta de cada setmana és obligatori posar el nom i el correu electrònic. Els participants en grup han d’escriure el nom del grup i el correu electrònic amb el qual s’han registrat a la fitxa d’inscripció.
 4. El calendari del concurs és el següent:

L’enviament de respostes s’ha de fer abans de les 12.00 h de la data màxima de lliurament de respostes.

5. Hi ha 5 grups temàtics de preguntes, un per a cada setmana de concurs: Àfrica, Àsia i Europa; diversitat dialectal del català; topònims de l’Hospitalet; antropònims de l’Hospitalet; Amèrica i Oceania.

6. Cada setmana es plantegen 3 preguntes que valdran entre 10 i 40 punts. El valor s’anunciarà al costat de la pregunta. Cada setmana es podrà obtenir un màxim de 75 punts.

7. Les respostes es publiquen cada dijous al bloc de la Gimcana.

8. En cas que es produeixi algun dubte en les respostes, es considera correcta la resposta que apareix en la bibliografia recomanada.

9. Guanyarà el concurs la persona o grup que obtingui més punts.

10. En cas d’empat, l’organització es reserva el dret d’establir proves per decidir el guanyador de la Gimcana. Si l’empat continua, el guanyador es decidirà per sorteig.

11. La participació en aquesta activitat suposa la plena acceptació d’aquestes normes.

12. L’organització es reserva el dret de fer alguna modificació en aquestes bases per motiu de força major. En aquest cas els participants seran informats de qualsevol canvi al més aviat possible.

13. Les persones que no compleixin els requisits de les bases seran excloses del concurs.

14. Qualsevol eventualitat no prevista en les bases del joc serà resolta per la comissió organitzadora, formada per un membre del Centre de Normalització Lingüística de l’Hospitalet, un membre de la Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet i un membre del Centre d’Estudis de l’Hospitalet.