S’ha acabat el termini per respondre aquestes preguntes.

4a SETMANA: antropònims de l’Hospitalet 

1. Un dels noms més posats als nens hospitalencs nascuts l’any 2009 és Oriol. Aquest nom… 

a) prové d’una paraula llatina que significa “dauradet”.
b) prové de l’àrab i significa “el vencendor”.
c) és un equivalent d’Arnau i significa “el guerrer”.
d) té un origen germànic.

 2. Quin és el nom de dos coneguts guerrillers llibertaris que van viure a l’Hospitalet?

a) Marcel·lí Massana, Panxo, i Quico Sabaté.
b) Marcel·lí Massana, Panxo, i Ramon Vila, Caracremada.
c) Ramon Vila, Caracremada i María Rodríguez, Goyerías.
d) Quico Sabaté i María Rodríguez, Goyerías.

3. El tercer nom de nena més posat a les hospitalenques l’any 2009…

a) Prové del gentilici dels membres d’un poble ibèric que es va assentar al Barcelonès.
b) És la forma femenina d’una població de Hawaii.
c) És una abreviació familiar del nom que porta un dels barris de l’Hospitalet.
d) Prové de l’hebreu.