4a SETMANA: antropònims de l’Hospitalet

1. Un dels noms més posats als nens hospitalencs nascuts l’any 2009 és Oriol. Aquest nom…

a) prové d’una paraula llatina que significa “dauradet”.
b) prové de l’àrab i significa “el vencendor”.
c) és un equivalent d’Arnau i significa “el guerrer”.
d) té un origen germànic.

Un dels vint-i-cinc noms més posats l’any 2009 als nens de l’Hospitalet és Oriol. Aquest nom prové del llatí aurĕŏlu i significa “dauradet”, ja que auru en llatí vol dir “or”.

Resum de les respostes de la primera pregunta:

2. Quin és el nom de dos coneguts guerrillers llibertaris que van viure a l’Hospitalet?

a) Marcel·lí Massana, Panxo, i Quico Sabaté.
b) Marcel·lí Massana, Panxo, i Ramon Vila, Caracremada.
c) Ramon Vila, Caracremada i María Rodríguez, Goyerías.
d) Quico Sabaté i María Rodríguez, Goyerías.

Francesc Sabaté Llopart, conegut com a Quico Sabaté, va néixer  a l’Hospitalet el 1913 i va ser un conegut maqui català, exponent de la guerrilla urbana antifranquista. María Rodríguez, coneguda com a Goyerías, fou una lluitadora antifranquista, nascuda a Alía (Càceres), que va viure a l’Hospitalet des dels anys cinquanta.

Marcel·lí Massana i Bancells, conegut com a Panxo, fou un guerriller anarquista català nascut a Berga el 1918. Ramon Vila i Capdevila, conegut com a Caracremada, va ser un maqui català nascut a Peguera (Berguedà) el 1908.

Resum de les respostes de la segona pregunta:

3. El tercer nom de nena més posat a les hospitalenques l’any 2009…

a) Prové del gentilici dels membres d’un poble ibèric que es va assentar al Barcelonès.
b) És la forma femenina d’una població de Hawaii.
c) És una abreviació familiar del nom que porta un dels barris de l’Hospitalet.
d) Prové de l’hebreu.

El tercer nom de nadó posat a les hospitalenques durant l’any 2009 és Laia. Aquest nom és una abreviació familiar d’Eulàlia. Un dels barris de l’Hospitalet s’anomena precisament així: Santa Eulàlia.

Resum de les respostes de la tercera pregunta: