3a SETMANA: topònims de l’Hospitalet

 1. Quin d’aquests curiosos noms, originats per un fet anecdòtic, no pertany a una antiga masia de l’Hospitalet?

a) Ca l’Esquena Cremat
b) Ca les Gallines Negres
c) Cal Miques
d) Cal Matagats

 Cal Miques no pertany a cap masia de l’Hospitalet. En canvi, Ca l’Esquena Cremat és una masia de l’Hospitalet situada al capdamunt de la rambla de la Marina. Segons la família, va agafar aquest nom perquè el pagès que hi treballava sempre anava amb l’esquena mig cremada, ja que treballava moltes hores ajupit i el sol li descoloria el teixit de la roba.

Ca les Gallines Negres era una masia de l’Hospitalet que es va donar a conèixer perquè tenia gallines negres en comptes de rosses. Un dia algú els va portar gallines negres i es van adonar que eren més bones ponedores que les rosses. Des d’aleshores només n’hi van tenir de negres.

Cal Matagats és el nom que va agafar una masia de l’Hospitalet perquè un dels seus propietaris matava amb l’escopeta tots els gats del veïnat, ja que se li menjaven els conills.

Resum de les respostes de la primera pregunta:

 2. Quin carrer es va dir de Mitja Galta en els anys de la Segona República (1931-1936)?

a) La carretera de Santa Eulàlia
b) El carrer Major
c) El carrer de Prat de la Riba
d) L’avinguda de Josep Tarradellas i Joan

 El carrer de Santa Eulàlia es va dir de Mitja Galta durant els anys de la Segona República, època en què l’anticlericalisme abolí totes les mencions religioses dels topònims hospitalencs. Aquesta denominació de “mitja galta” és general al país i s’aplica a les vies que només tenen cases en un costat. A l’Hospitalet, “semblar el carrer de Mitja Galta” significava estar desballestat o incomplet, i s’aplicava a feines inacabades, festes deslluïdes o famílies poc avingudes.

Resum de les respostes de la segona pregunta:

 3. Quin d’aquests topònims presents a diferents vies de l’Hospitalet no és d’origen àrab?

a) Vinaròs
b) Talaia
c) Màlaga
d) Alhambra

 Màlaga procedeix del fenici. Vinaròs, Talaia i Alhambra, en canvi, són mots àrabs. El primer arabisme procedeix d’Ibn ‘Arus; el  segon, de talai’a; el tercer, procedeix d’al-hamra (“la vermella”).

Resum de les respostes de la tercera pregunta: