S’ha acabat el termini per respondre aquestes preguntes.

2a SETMANA: diversitat dialectal del català

1. En una botiga de fruita i verdura compraràs:

a) panís, bajoques i un ca.
b) safranòries, un palpís i creïlles.
c) un meló d’Alger, panís i un parell de moixons.
d) creïlles, micacos i esclata-sangs.                    

2. Quina ruta seguiràs pels territoris de parla catalana si vols sentir les paraules següents en el mateix ordre d’aquesta llista: nuga, tiribriqui, doi i muricec?

a) Argelers, l’Alguer, Maó i Lloret de Mar.
b) Perpinyà, València, Palma de Mallorca i Senterada.
c) Arles, Esterri d’Àneu, Eivissa i Viladrau.
d) Ribesaltes, l’Alguer, Palma de Mallorca i Balaguer.

 3. Si ets a Manresa i et diuen que vigilis amb els pèlags, què t’estan dient?

a) Alerta amb els tigres.
b) Alerta amb els animals de pèl llarg.
c) Alerta amb els bassals.
d) Alerta amb els llampecs.