S’ha acabat el termini per respondre aquestes preguntes.

3a SETMANA: topònims de l’Hospitalet 

1. Quin d’aquests curiosos noms, originats per un fet anecdòtic, no pertany a una antiga masia de l’Hospitalet?

a) Ca l’Esquena Cremat
b) Ca les Gallines Negres
c) Cal Miques
d) Cal Matagats

2. Quin carrer es va dir de Mitja Galta en els anys de la Segona República (1931-1936)?

a) La carretera de Santa Eulàlia
b) El carrer Major
c) El carrer de Prat de la Riba
d) L’avinguda de Josep Tarradellas i Joan

3. Quin d’aquests topònims presents a diferents vies de l’Hospitalet no és d’origen àrab?

a) Vinaròs
b) Talaia
c) Màlaga
d) Alhambra