Bases i normativa

Hi ha diverses categories:

  •   Cinc categories escolars:

A1: primer i segon de primària

A2: tercer i quart de primària

A3: cinquè i sisè de primària / grups de Bàsic 3 del CPNL / grups d’instrumental 3 de les escoles d’adults

B1: primer i segon d’ESO / grups d’elemental del CPNL / grups de nivell 1 de GES de les escoles d’adults

B2: tercer i quart d’ESO / grups de nivell 2 de GES de les escoles d’adults

 

  •   Dues categories per a tothom:

C: participació en grups (per a majors de 16 anys)

D: participació individual (per a majors de 16 anys) i per als participants individuals del programa de Voluntariat per la Llengua

 

  •   Una categoria per als participants del programa Voluntariat per la Llengua (VxL):

VxL: participació en parella (per als inscrits al programa de VxL)

 

Bases
1. No hi ha límit d’edat. Cada participant, segons les característiques, s’inclourà en una categoria o una altra.

2. No hi ha límit geogràfic, pot participar-hi tothom, sigui d’on sigui.

3. Participar a la gimcana és totalment gratuït.

4. No hi ha data límit per començar a participar-hi, però aquells que s’incorporin tard al joc no podran respondre les preguntes de les setmanes anteriors.

5. No hi poden participar els treballadors del Centre de Normalització Lingüística d’Osona.

Normativa

1. El procediment de participació és el següent:

a) Cada dilluns, i durant 5 setmanes, a partir del 15 d’octubre, es faran públiques les preguntes, una per a cada una de les categories A1, A2, A3, B1 i B2, i dues per a les categories C, D i VxL.  Les categories B1 i B2 també tindran dues preguntes l’última setmana.

Els participants podran respondre per Internet i tenen una setmana de temps, fins ales 8 del matí del dilluns següent. Les respostes es publicaran els dilluns a primera hora del matí, junt amb les preguntes noves.

b) Calendari:

 

  Data de publicació de preguntes    Data límit de respostes
1a. setmana: CONEIXEM FABRA 15 d’octubre 21 d’octubre
2a. setmana: ESCOLTEM LLENGÜES DEL MÓN 22 d’octubre 28 d’octubre
3a. setmana: DETECTIUS D’ERRORS 29 d’octubre 11 de novembre (*)
4a. setmana: DIVERSITAT LINGÜÍSTICA I ART 12 de novembre 18 de novembre
5a. setmana: ENIGMES 19 de novembre 25 de novembre

 (*) Aquesta setmana és doble, atès que hi ha la festa de l’1 de novembre al mig.

2. La puntuació és de 10 punts per a les respostes correctes de les categories A1, A2, A3, B1 i B2 i 5 punts per a cadascuna de les respostes correctes de les categories C, D i VxL. Les respostes correctes de les preguntes de l’última setmana per a les categories B1 i B2 valdran 5 punts cadascuna. No puntuaran les respostes incorrectes ni les que continguin faltes d’ortografia.

3. Els grups de bàsic 3 i elemental del Consorci per a la Normalització Lingüística, i els grups d’instrumental i de GES de les escoles d’adults, tot i que participen en les categories A3, B1 i B2,  puntuen dins la categoria del grup C (grups majors de 16 anys). Així, doncs, tot i que responen preguntes d’altres categories, poden accedir al premi de la categoria C.

4. Les preguntes es faran públiques cada dilluns al web de la Gimcana.

5. Si hi hagués algun dubte amb les respostes, es donarà per bona la que aparegui a la bibliografia recomanada.

6. Les persones o grups que s’incorporin al concurs un cop començat no podran respondre les preguntes de les setmanes anteriors.

7. Guanyaran el concurs les persones o grups que tinguin més puntuació en cada categoria. En cas d’empat, es farà un sorteig que determinarà els guanyadors dels premis.