Classificació

Podeu consultar aquí les classificacions segons la vostra categoria:

 

Categoria A1: grups classe de 1r i 2n de primària

Categoria A2: grups classe de 3r i 4t de primària

Categoria A3: grups classe de 5è i 6è de primària

Categoria B1: grups classe de 1r i 2n d’ESO / nivell 1 de GES de les escoles d’adults

Categoria B2: grups classe de 3r i 4t d’ESO / nivell 2 de GES de les escoles d’adults

Categoria C: grups de batxillerat /grups de cicles formatius /  grups no escolars (majors de 18 anys) / grups de Voluntariat per la Llengua / grups de nivell elemental, intermedi, suficiència i superior del CPNL

Categoria D: individual (majors de 18 anys) / voluntaris i aprenents del Voluntariat per la llengua a títol individual

Categoria E: grups de nivell instrumental d’escoles d’adults i grups de nivell bàsic del CPNL