Orientacions generals

Cada setmana publicarem unes orientacions específiques per poder resoldre les preguntes. En aquesta edició del 2019 us donarem indicacions per als temes següents:

– primera setmana: jocs i joguines

– segona setmana: diversitat lingüística i cinema

– tercera setmana: falsos amics

– quarta setmana: llengües i gastronomia

– cinquena setmana. enigmes