Orientacions 3a setmana

ORIENTACIONS DE LA TERCERA SETMANA: DETECTIUS D’ERRORS

Aquesta setmana FEM DE DETECTIUS de la llengua catalana per descobrir paraules que no són bones en diferents contextos.

 

 

 

 

 

 

  • Què ens podem trobar?
  1. Paraules que no són de la llengua catalana, que són d’altres llengües, i que NO trobarem als diccionaris de llengua catalana. Per tant, una bona manera de comprovar si aquella paraula és una paraula “intrusa” és consultar el diccionari.
  2. Formes verbals que no són pròpies de la llengua catalana o que estan mal construïdes, o formes verbals que pertanyen al registre col·loquial.
  3. Pronoms febles que manquen obligatòriament a la frase, o que hi sobren.
  4. Determinants, adjectius, articles, que no adopten les formes correctes de la llengua catalana.

 

  • Què ens pot ajudar a ser més bons detectius?

A part dels diccionaris, o del mateix portal Optimot

Portal Optimot: http://aplicacions.llengua.gencat.cat/llc/AppJava/index.html

Diccionari de l’IEC: https://mdlc.iec.cat/

Diccionari.cat: http://www.diccionari.cat/

també us poden ajudar molt els reculls de vocabularis i dubtes:

I per als neologismes (paraules noves incorporades a la llengua catalana), teniu el TERMCAT:

http://www.termcat.cat/es/Cercaterm/Fitxes/

D’altra banda us pot ser d’ajut aquest document de l’IEC perquè fa una clara distinció entre les formes pròpies de la llengua estàndard i les de la llengua col·loquial o informal.