Respostes 1a setmana (2018)

Respostes de la 1a setmana de la Gimcana de les Llengües

Categoria A1

Qui era Pompeu Fabra?

Pompeu Fabra era una persona que va estudiar molt la llengua catalana

Categoria A2

Pompeu Fabra va escriure:

unes normes per escriure bé el català

Categoria A3

Quina d’aquestes tres llistes conté barbarismes?

Llista 2: vale, barco i mando

Categoria B1

Pompeu Fabra està enterrat a Prada de Conflent. Per què?

Havia hagut de marxar de Catalunya a causa de la guerra i vivia allà

Categoria B2

Pompeu Fabra va néixer l’any 1868 i va estudiar fins al 1890. Sabríeu dir quina era la llengua de l’activitat docent de l’escola pública en aquell període?

castellà

Categoria C

1. A principis del segle XX hi havia els partidaris d’escriure els plurals femenins acabats en -as (casas), i els partidaris d’acabar-los en -es (cases). Sabríeu dir per quina raó Fabra va optar per la grafia dels femenins plurals en -es?

Fabra va tenir en compte la pronúncia del català occidental per optar per la grafia amb -es i no amb -as.

2.  Després de la proposta ortogràfica de Fabra, la ‘y’ s’usa només en el dígraf ‘ny’ (exemple del català: ‘vinya’). El so d’aquest dígraf es representa de diferents maneres en les llengües romàniques. Cerqueu com es representa el so del dígraf ‘ny’ en francès, en italià, en portuguès i en castellà. Escriviu-ho a partir de la paraula ‘vinya’.

francès: vigne (gn)

italià: vigne (gn)

portuguès: vinha (nh)

castellà: viña (ñ)

Categoria D

1.Tot i que Pompeu Fabra era partidari d’eliminar la grafia ‘ç’, al final, a les “Normes ortogràfiques” de 1913 es va restablir aquesta grafia. A part del català, sabríeu dir tres llengües romàniques que actualment utilitzin aquesta grafia amb una funció idèntica que en català?

Aquesta lletra també és utilitzada en l’occità, el francès, el portuguès, el gallec reintegracionista i en alguns dialectes del friülès, i ho era en castellà antic i galaicoportuguès 

2.Pompeu Fabra defensava la substitució de la conjunció ‘y’ per la conjunció ‘i’. Així, a les “Normes ortogràfiques” de 1913 es recupera la ‘i’ en comptes de la ‘y’. De fet, la conjunció ET del llatí ha evolucionat en diferents formes en les llengües romàniques.

A part de la conjunció ‘i’ del català, i de la ‘y’ del castellà, sabríeu dir com ha evolucionat aquesta conjunció en francès, en italià, en portuguès, en romanès i en occità?

francès: et

italià: e

portuguès: e

romanès: și

occità: e

Categoria VxL

Fabra es va haver d’exiliar a Prada. Per tant, era un exiliat. Sabríeu dir, però, què és un ‘exiliat’?

Algú que ha de marxar per força del seu país

Fabra volia establir una ortografia sistemàtica i simplificada. Un exemple d’aquesta simplificació el tenim en la supressió de la ‘h’. Va aconseguir suprimir les ‘h’ rere la ‘c’ (Vich, amich, bosch…) i d’altres ‘h’ entre vocals (pahir, rahó, diuhen…). No va aconseguir, però, eliminar la ‘h’ etimològica inicial (home, hospital…). Sabríeu dir almenys una llengua romànica que sí que hagi eliminat aquesta ‘h’ etimològica inicial?

[Podeu buscar com s’escriuen les paraules ‘home’ o ‘hospital’ en d’altres llengües romàniques per comprovar-ho]

l’italià, el romanès, el sard