Respostes 5a setmana

Categoria A1

Pot ser rodona o de pal (6 lletres)

Resposta: lletra

__________________________________________

Categoria A2

Pot ser una eina amb dents o una muntanya (5 lletres)

Resposta: serra

___________________________________

Categoria A3

Mes de l’any que sembla un partit, en anglès (4 lletres)

Resposta: maig

____________________________________

Categoria B1

1.Et quedes amb els enemics de l’Obèlix (6 lletres) 

Resposta: romans

2. Si l’aixafes desbarates els plans d’algú (8 lletres)

Resposta: guitarra

________________________________________

Categoria B2

1.400 grams de llibertat (6 lletres)

Resposta: lliura

2.Restringiu i feu com ell (7 lletres)

Resposta: limiteu

_______________________________________

Categoria C

1.Vell, però ancorat a les noves tecnologies (5 lletres)

Resposta: antic

2.Secciones la S, la M, la L i la XL (6 lletres)

Resposta: talles

__________________________________________

Categoria D

1.Instrument de corda que la té ben clavadeta (8 lletres)

Resposta: espineta

2.Bacteri que dubta com un mallorquí (5 lletres)

Resposta: bacil

________________________________________

Categoria E

Pot ser de sardines, de tonyina o de coca-cola (6 lletres)

Resposta: llauna