Les solucions de l'última setmana de la Gimcana!

SETMANA 6: JOCS DE LLENGUA (DESEMPAT)

CATEGORIA A:

Si ‘incorrecte’ vol dir que no és correcte i ‘incòmode’ vol dir que no és còmode, què vol dir ‘incolor’?

El prefix in serveix per transformar alguns substantius en el seu contrari. Així doncs, una cosa incolora significa ‘que no té color’.

CATEGORIA B:

Si Mesopotàmia vol dir ‘entre rius’ i hipòdrom és el “lloc on corren els cavalls”, què us sembla que vol dir hipopòtam?

El prefix hipo ve del grec hippos i significa ‘cavall’. Si Mesopotàmia significa ‘entre rius’, el mot hipopòtam vol dir ‘cavall de riu’.

CATEGORIA C:

Paquiderm femella i molt refrescant

ELEFANTA. En aquest cas es tractava de veure que un paquiderm femella és una elefanta i que fanta és la marca d’una beguda refrescant.

CATEGORIA D:

1.Confronten aspectes sense saber com aturar-los

COMPAREN. Un sinònim de confrontar és comparar. Si s’adequa a la persona verbal de l’enigma és ‘comparen’ i com-paren té relació amb ‘com aturar-los’.

2.Fècula musical

MIDÓ. Un sinònim de fècula és midó, que també conté el nom de dues notes musicals (Mi – Do)

CATEGORIA E:

1.Endevina la reverberació de l’astre rei

RESOL. Un sinònim d’endevina és ‘resol’ (del verb resoldre) i la reverbació (reflex) de l’astre rei és el ‘ressol’. S’ha tenir en compte que calia trobar el sinònim d’endevina que és resol amb una sola essa.

2.Escometo el vestit amb un setrill d’oli

ATACO. Un sinònim d’escometo és ‘ataco’ i si fragmentem la paraula a-taco ens indica què ens pot passar amb un setrill d’oli.

Tornar a l'inici