Respostes setmana 5

Tema: Frases fetes, orígens i significats

Categoria A1
Si diem que una persona té pardalets al cap, què volem dir?

a) Que té un niu de pardals al cap
b) Que sempre pensa en ocells
c) Que no pensa gaire els coses que fa

Categoria A2
Si algú a classe pesa figues, què fa?

a) Fa becaines i s’adorm
b) Pensa en fruites i altres coses
c) Fa gargots en un full

Categoria A3
Per indicar que una cosa és molt antiga diem que és de l’any de la picor. Quin origen té, aquesta expressió?

a) Es basa en el fet que els humans de la prehistòria tenien polls habitualment i rascaven sempre
b) La paraula picor, en català antic, volia dir vell
c) Fa referència a una gran plaga de puces que hi va haver a Catalunya

L’any 1471 hi va haver una gran plaga de puces a Catalunya. A més, va ser un any especialment dolent, perquè es va perdre la collita i hi havia fam. Per tant, es van ajuntar dos fets calamitosos que fan d’aquella any un any que encara es recorda en la dita “De l’any de la picor, que tothom gratava”.

Categoria B1
Perdre la xaveta vol dir perdre el seny. Sabríeu dir quin és l’origen d’aquesta frase?

a) És un diminutiu femení del mot xaval
b) Ve del castellà ‘llave’ i significava perdre la clau de casa
c) Ve de l’italià chiavetta i es referia a la clavilla dels carruatges

La xaveta és una peça molt petita que fa que la roda no surti de l’eix. Si la xaveta surt de lloc, per tant, el carro o el carruatge es desequilibra i perd la roda. Aquesta dita ha perviscut en el sentit de la persona que està desequilibrada o fa o diu una bajanada.

Categoria B2
Per què si volem anar mudats diem que anem de vint-i-un botons i no pas de vint-i-dos o vint-i-tres?

Diem que anem de vint-i-un botons quan volem dir que anem molt mudats. Amades explica que l’origen d’aquesta expressió l’hem d’anar a cercar en els vestits de gala dels guardes nocturns, que tenien tres rengleres de botons de 7 cadascuna, és a dir, 21 en total. A més, té un to irònic, perquè la ciutadania pensava que l’uniforme era desproporcionat respecte del càrrec i ho deien en to burleta.

Categoria C
Quin origen té i què significava l’expressió any sabàtic?

Ve de l’hebreu sàbat, que vol dir dissabte, el darrer dia de la setmana jueva. És el dia de descans, dedicat a Déu. Per extensió, any sabàtic vol dir any de descans.

De quina llengua ve i què significa en origen la paraula hecatombe?
Ve del grec i, en origen, volia dir sacrifici de cent bous. Per extensió, actualment, s’usa com a sinònim de desastre, de catàstrofe.

Categoria D
Per què quan algú va de convidat es diu que va de gorra?

Perquè antigament només podien dur barret els senyors i els servents o criats duien gorra. Quan feien nit a una fonda o hi anaven a dinar, a l’hora de pagar, demanaven quants n’hi havia de gorra, per poder-ho cobrar al senyor. Actualment s’ha conservat en el sentit de no pagar.

Quin és l’origen i el significat inicial de treballar?
Treballar ve del llatí tripalium, que era una mena de cep que s’utilitzava com a instrument de tortura. De fet, aquest sentit de dolor encara es conserva en l’expressió “amb penes i treballs”.

Tornar a l'inici