Respostes de la quarta setmana

Categoria A1

Sabríeu dir què són els fríjoles?

Els fríjoles són mongetes seques. Juntament amb l’arròs, formen part de la dieta bàsica d’Amèrica Central. Són d’una varietat que sol ser vermella o negra.

Categoria A2

Sabríeu dir si a Amèrica Central i Amèrica del Sud les tortillas es fan amb ous?

Les tortillas, a Amèrica, no es fan amb ous, sinó amb blat de moro o, de vegades, amb farina de blat. De fet no són les truites que nosaltres coneixem, sinó una mena de coca rodona i molt prima que serveix per acompanyar els àpats, igual que aquí el pa.

Categoria A3

Un anorac és una peça de roba que abriga molt. Sabríeu dir de quina llengua ve aquesta paraula?
a)    Noruec
b)    Esquimal
c)    Rus
d)    Italià

Ve de l’esquimal ‘anorak’, que té l’origen en al paraula ‘anoré’ i vol dir ‘vent’.

Categoria B1

De les paraules següents, quina o quines no són d’origen americà?

Alvocat, cacau, canoa, hamaca, huracà, patata, petúnia, plàtan, orquídia i tomàquet.
Plàtan i orquídia són paraules d’origen grec.

Tota la resta  són d’origen americà. Així, alvocat, cacau i tomàquet són d’origen nàhuatl; canoa ve de l’aruac; hamaca, del taíno i patata, del quítxua.

Categoria B2

Sabríeu dir quants països americans tenen com a llengua oficial una de les que van dur els europeus (castellà, francès, anglès, portuguès i neerlandès)?
a)    Tots
b)    Cap
c)    11 països
d)    8 països

Tots els estats americans actuals tenen com a llengua oficial, o bé ho és de facto, el castellà, el francès, l’anglès, el portuguès o el neerlandès, és a dir, les llengües que van dur-hi els europeus.

De les llengües indígenes del continent americà, actualment, només el guaraní és oficial, juntament amb el castellà, al Paraguai. La resta, o no gaudeixen de reconeixement legal o són cooficials en una part del territori.

Categoria C

Comanxe, que vol dir ‘enemic’ o ‘foraster’, és el nom que van donar altres pobles a aquesta tribu indígena americana i a la seva llengua. Ells, en canvi, anomenen la seva llengua numu tekwapuha. Sabeu què vol dir?

Els comanxes s’autodenominen numunuu, ‘persones’, i anomenen la llengua numu tekwapuha, ‘llengua de les persones‘.

Quan va arribar a Amèrica, Cristòfor Colom va desembarcar a l’illa de San Salvador, que actualment pertany a les Bahames. Sabríeu dir quina va ser la primera llengua que va sentir?

El taíno va ser la primera llengua ameríndia que va sentir. El taíno es parlava al territori dels actuals Puerto Rico, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Haití i les Bahames i ja fa més d’un segle que està extingit. En aquest primer contacte entre espanyols i amerindis, els espanyols van adoptar termes del taíno, com ara canoa, que es van difondre per tot el continent. El terme taíno significa ‘bona gent’.

Categoria D

A Austràlia, abans de l’arribada dels europeus, al s. XVII, hi havia unes 750 llengües. En aquest moment, quantes llengües indígenes diries que hi queden?
a)    Cap a 350
b)    Unes 200
c)    Prop de 100
d)    Una vintena

En queden unes 200. Oceania és el continent on més llengües indígenes desapareixen cada any.

De les llengües indígenes que encara es parlen a Xile, sabries dir quina és de la família polinèsia?

Fins que van arribar els europeus, al s. XVIII, a l’Illa de Pasqua només s’hi parlava rapanui. A més del rapanui, a Xile s’hi parlen cinc llengües indígenes més, el quítxua, l’aimara, el mapudungu, el kewésqar i el yagan.

El 1975 el govern xilè va decretar per primer cop que s’ensenyés de manera oficial la llengua rapanui i es va revocar la prohibició als nens rapanui de parlar la seva llengua a l’escola. A partir de 1976 es va començar a impartir el rapanui com a assignatura a l’ensenyament primari.

Tornar a l'inici