Respostes de la cinquena setmana

Categoria A1
Si diem que una persona “té pebrots”, què volem dir?
a)    Que ven pebrots
b)    Que és molt valenta
c)    Que és cara vermella

Categoria A2
Si diem que una cosa és “de pa sucat amb oli”, què volem dir?
a)    Que és greixosa
b)    Que és de mala qualitat
c)    Que és tova

Categoria A3
“Treure de polleguera” vol dir ‘posar nerviós’ o ‘fer enfadar’. Quin origen té, aquesta expressió?
a)    La frontissa d’una porta
b)    La picor que provoquen els polls
c)    La poda d’un pollancre

Una polleguera és una peça que té un forat on es fica l’eix sobre el qual gira una porta.

Categoria B1
D’on i quan va sorgir l’expressió ‘Visca la Pepa’?

L’expressió “Visca la Pepa” es refereix a la Constitució de Cadis de 1812, que es va aprovar el dia 19 de març, dia de Sant Josep. Especialment durant el període absolutista posterior, el crit “Visca la Pepa” servia als liberals per reivindicar la Constitució de Cadis.

Categoria B2
Quan una persona “no està per romanços” o “no està per cançons”, vol dir que no està per bromes ni per distreure’s amb coses sense importància. Per què us sembla que es van originar, aquestes expressions?
a)    Pel fet que els romans eren molt seriosos i no els agradava cantar
b)    Perquè antigament per entrar en una ciutat s’havia de pagar un tribut però els músics, en canvi, entraven gratuïtament perquè divertien els portalers
c)    Perquè durant un temps va estar prohibit cantar cançons i explicar històries banals

Categoria C
“Estar pelat” vol dir ‘no tenir diners’. En origen, sabríeu dir quina relació tenia el pèl amb els diners?

Antigament, només els senyors podien dur barba i els cabells llargs, que eren signe d’estatus social i de poder econòmic. Els esclaus, els vassalls i els servents, en canvi, havien d’anar pelats de cara i de cap. Per això quan no tenim diners diem que “estem pelats”.

De quina llengua ve i què volia dir la coneguda paraula ‘lavabo’?

Lavabo, en llatí, vol dir ‘rentaré’, és el futur imperfet del verb lavo.
És, a més, la paraula que encapçala la frase de Salm 25 Lavabo inter innocentes manus meas, amb la qual el capellà fa l’acte de rentar-se les mans a la missa. Això va fer que, amb el temps, lavabo passés a designar aquesta part de la missa i, posteriorment, ja descontextualitzat del fet religiós, el lloc on es renten les mans. Encara hi podem afegir una altra evolució semàntica, però, ja que posteriorment va passar a designar tota la cambra de bany.

Categoria D
Com s’explica que el color caqui no es correspongui amb el color de la fruita que duu aquest nom?

La raó és que el color i la fruita, tot i que es diuen igual, és a dir, són homònims, tenen orígens diferents.
D’una banda, el color caqui té l’origen en l’urdú haki i el persa hak, que vol dir pols. Arriba a Europa mitjançant l’anglès khaki.
La fruita, en canvi, ve del japonès kaki.

De quina llengua prové i què volia dir en origen la paraula ‘etcètera’?
És d’origen llatí i vol dir ‘i les coses restants’. Tot i que ara ha quedat fossilitzat en un sol mot, en origen era una conjunció, et i l’adjectiu ceterus, de manera que s’escrivia separat et ceterus. Avui dia s’utilitza per escurçar una relació de coses fàcilment deduïbles pel context. Per exemple, hi havia tota mena de fruita: pinya, aranja, préssec, meló, etc.

Tornar a l'inici