Bases i normativa

Bases
1. No hi ha límit d’edat. Cada participant, segons les característiques, s’inclourà en una categoria o una altra.

2. No hi ha límit geogràfic, pot participar-hi tothom, sigui d’on sigui.

3. Participar a la gimcana és totalment gratuït.

4. No hi ha data límit per començar a participar-hi.

5. No hi poden participar els treballadors del Centre de Normalització Lingüística d’Osona ni els seus familiars.

Normativa

1. El procediment de participació és el següent:

a) Cada divendres, i durant 6 setmanes, a partir del 14 d’octubre, es faran públiques 9 preguntes, una per a cada una de les categories A1, A2, A3, B1 i B2 i dues per a les categories C i D. Els participants podran respondre per Internet i tenen una setmana de temps, fins al dijous següent a les dotze de la nit. Les respostes es publicaran els divendres a primera hora del matí, junt amb les preguntes noves.

b) Calendari:

Data publicació preguntes    Data límit respostes
1a. setmana    14/10/2011    20/10/2011
2a. setmana    21/10/2011    27/10/2011
3a. setmana    28/10/2011    03/11/2011
4a. setmana    04/11/2011    10/11/2011
5a. setmana    11/11/2011    17/11/2011
6a. setmana     18/11/2011    24/11/2011

2. La puntuació és de 10 punts per a les respostes correctes de les categories A1, A2, A3, B1 i B2, i de 5 punts per a les respostes correctes de les categories C i D. No puntuaran les respostes incorrectes ni les que continguin faltes d’ortografia.

3. Les preguntes es faran públiques cada divendres al web de la Gimcana.

4. Si hi hagués algun dubte amb les respostes, es donarà per bona la que aparegui a la bibliografia recomanada.

5. Les persones o grups que s’incorporin al concurs un cop començat no podran respondre les preguntes de les setmanes anteriors.

6. Guanyarà el concurs la persona o grup que tingui més puntuació en cada categoria.