Bibliografia

Vocabulari i lèxic

 • • ALCOVER, A.M.; MOLL, Francesc de Borja. Diccionari català-valencià-balear. Palma: Moll, 1980.
 • • Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007.
 • • FRANQUESA, Manuel. Diccionari de sinònims. Barcelona: Pòrtic, 1995.
 • • GINEBRA, Jordi i MONTSERRAT, Anna. Diccionari d’ús dels verbs catalans. Barcelona: Edicions 62, 1999.
 • • Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Diccionaris de l’Enciclopèdia, 1999.
 • • Primer diccionari. Vic: Eumo Editorial, 2001.

Dialectologia catalana

 • • ALCOVER, A.M.; MOLL, Francesc de Borja. Diccionari català-valencià-balear. Palma: Moll, 1980.
 • • VENY, J. Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Enciclopèdia catalana, 1986.
 • • VENY, J. Els parlars catalans. Palma: Moll, 1984.
 • • VERDAGUER, P. Diccionari del rossellonès. Barcelona: Edicions 62, 2002.

Etimologia

 • • ALBAIGÉS, Josep M. Diccionari de noms de persona i llur significat. Barcelona: Ed.62, 1980.
 • • BRUGUERA, Jordi. Diccionari etimològic. Barcelona: Diccionaris de l’Enciclopèdia, 1996.
 • • COROMINES, Joan. Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial, 1980-2001.
 • • COROMINES, Joan. Onomasticon Cataloniae. Barcelona: Curial, 1989-1997.Geografia i diversitat lingüística

Expressions catalanes

 • • AMADES, Joan. Històries i llegendes de Barcelona. Barcelona: Edicions 62, 1989.
 • • AMADES, Joan. Refranyer català comentat. Barcelona: Selecta, 1951.
 • • ESCOLÀ, Josep M. Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques. Barcelona: Edicions 62, 1997.

Diccionaris en línia

Altres recursos en línia