Orientacions

A continuació us donem una sèrie d’orientacions que us permetran resoldre i  entendre millor les preguntes d’aquesta edició de la Gimcana les Llengües. A més, us ajudaran amb la bibliografia i la manera més adequada d’emprar-la, segons la temàtica de cada setmana.

Per començar, heu de saber que la resposta obtinguda de la bibliografia recomanada es considerarà la més adequada, per sobre de la que pugueu trobar en altres llibres o webs. Per tant, si hi ha una pregunta de la qual trobeu més d’una resposta possible, haureu de prioritzar la que estigui inclosa en la bibliografia recomanada. En aquest sentit, és important tenir en compte que no tot el que trobem a la xarxa és fiable.

Pel que fa a la diversitat dialectal, cal tenir en compte que el Diccionari català- valencià-balear, d’Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll, és un eina que us pot donar molta informació i que podeu consultar en línia. Ara bé, també cal tenir en compte que és un recull descriptiu, és a dir, que inclou totes aquelles paraules que es van poder recollir arreu del territori de llengua catalana, tant si eren normatives com si no. Això vol dir que hi trobareu una gran varietat dialectal i d’entrades. De fet, no hi ha cap altra obra d’aquest estil ni tan extensa i per això la podem considerar un “tresor” de la llengua. A més, inclou sinònims; informació fonètica; dites, frases fetes i refranys, i indica el lloc o llocs on es fa servir cada forma. Aquesta informació no la podem trobar en cap altre diccionari ni enciclopèdia, la qual cosa hi dóna un valor afegit únic.

També hem de tenir en compte, però, que si volem saber quines formes proposa la normativa i comprovar-ne la grafia, cal anar al DIEC, que també podeu consultar en línia. L’Institut d’Estudis Catalans, com ja deveu saber, és la institució que s’encarrega de fixar la grafia i d’establir la normativa.

Per a aquest apartat, també us pot ser útil el Diccionari de sinònims, perquè remet a  formes potser desconegudes.

Els parlars catalans, de Joan Veny, és una font d’informació prou important i reconeguda de la dialectologia catalana.

Quant a geografia lingüística, el web de Linguamón us pot ser molt útil. En aquest web hi trobareu informació àmplia i fiable sobre les llengües del món: nombre de parlants, llocs on es parlen, oficialitat, família lingüística, etc.

Per resoldre les preguntes relacionades amb la llengua catalana, evidentment, us serà molt útil el DIEC, però també us pot servir el web diccionari.cat, que té com a característica incloure en l’entrada dels infinitius la conjugació completa dels verbs.

Pel que fa a les categories de primària, sempre pot anar bé tenir a mà el Primer diccionari.

Per resoldre frases fetes, orígens i significats, us serà molt útil l’obra de Joan Amades que teniu destacada a la bibliografia. D’altra banda, el diccionari.cat també us pot ser útil, perquè sol incloure, en els casos en què es coneix, l’etimologia. Per tant, permet saber de quina llengua ve i què volia dir en origen.

Per resoldre els jocs de llengua, la majoria de vegades us serà útil buscar un sinònim de la primera part de la proposta. Després, cal que comproveu que el resultat té alguna relació amb la segona part de l’endevinalla. Aquesta connexió amb la segona part pot ser fonètica , semàntica, cultural… Si, efectivament, hi veieu una clara relació voldrà dir que l’heu encertat.

Exemples:

Aroma de xemeneia (de 6 lletres)
1.    Sinònim d’aroma : olor, perfum
2.    Connexió amb xemeneia: perfum [ per fum]
3.    Solució: perfum

Qualitat de no dir res, però m’ho endreça tot (de 6 lletres)
1.    Definició : Qualitat de no parlar> mudesa
2.    Connexió amb (m’ho endreça tot) > mudesa (m’ho desa)
3.    Solució: mudesa