• És correcte el verb ‘malinterpretar’?

  Solució

  Sí, és correcte.

  Observacions

  Malinterpretar vol dir “interpretar malament”. Els verbs malcriar (“criar malament”), malaconsellar (“aconsellar malament”) o malviure (“viure malament”) segueixen la mateixa estructura morfosemàntica.

  Font

  CNL L’Heura