Arxiu de la categoria ‘1.4 Plans, programes, campanyes i documents oficials’