RSS

Consorci per a la Normalització Lingüística

Arxiu de la categoria ‘Curs Mònica: diari d’aula’

 • Curs Mònica: sessió 15 (divendres 8 de juny) Exercicis tipus examen

  Bon dia!

  Com van els nervis? Va, que teniu una setmana per davant i ara toca treballar… Amb il·lusió! (que diria el Mas del Polònia!)

  Us passo les correccions dels exercicis que van quedar pendents a classe l’altre dia.

  1. Exercici de transcripció fonètica

  2. Exercici de masculins i femenins

  3. Exercici de singulars i plurals

  4. Exercici de morfologia verbal

  7. Exercici de pronoms febles

  8. Exercici de pronoms relatius

  9. Exercici de sintaxi

  10. Exercici de dialectologia

  11. MODEL D’EXPRESSIÓ ORAL 1

   

  Vinga, que podeu fer-ho! ÀNIMS I BONA SORT!

  Article complet

 • Fitxa lingüística 2. Preposició davant de CD

  Generalment, en català, el CD no va introduït per la preposició A, encara que el CD sigui persona.

  No és correcte dir: *La Teresa ha saludat al president durant la reunió, sinó que cal dir: La Teresa ha saludat el president durant la reunió.

  Tanmateix, hi ha alguns casos en què el CD sí que ha d’anar introduït per la preposició A.

  1. Quan el CD és un pronom personal fort: a mi, a tu, a ell, a vosaltres, a vós, a ells/a elles, a vostè/a vostès.

  Exemple: El secretari ens va avisar a nosaltres.

  2. Quan el CD és tothom, algú, qui, el qual, tots i totes.

  Exemple: Van mirar fixament a tothom, però no reconeixien el lladre.

  3. Quan es vol expressar una idea de reciprocitat.

  Exemple: Es miren l’un a l’altre.

  4. Quan el CD és persona i es troba desplaçat davant de verb.

  Exemple: A la Mercè, la vaig veure al ball de disfresses.

  5. En frases que poden ser ambigües.

  Exemple: *No sé qui busca la Maria.

  Aquesta frase és ambigua ja que no ens queda clar si la Maria és la persona buscada o la persona que busca. Aleshores, si la Maria és la persona buscada caldria dir: No sé qui busca a la Maria. En canvi, si la Maria és la persona que busca, hauríem de dir: No sé a qui busca la Maria.

  Podeu practicar exercicis sobre aquesta qüestió en el següent enllaç dels Itineraris d’aprenentatge, nivell de Suficiència, de la Generalitat de Catalunya: http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl19/scl19_04b.htm

   

  Article complet

 • Curs Mònica: 6a sessió (divendres 30 de març)

  En aquesta sessió, hem treballat els següents continguts:

  1. Ortografia: Repàs de la normativa del guionet a partir de l’esquema i del llibre blau, p. 226 – 228

  A classe hem fet una sèrie d’exercicis per repassar aquesta normativa: llibre blau, p. 229, ex. 7, 8, 9 i 11.

  2. Morfologia del nom i de l’adjectiu: exercicis complementaris pendents de correcció

  3. Morfologia verbal: els verbs irregulars (contingut de les sessions 5 i 6)

  4. Exercicis de lèxic: sinonímia.

  A classe vam treballar un exercici de precisió lèxica: llibre blau, p. 290, ex. 29.

  5. Expressió oral: intervencions corresponents a aquesta sessió

  A la darrera part de classe, hem fet una espècie de joc d’apostes a partir de preguntes relacionades amb el temari del curs tractat fins al moment.

  Els deures que cal fer per la Setmana Santa són els següents:

  1. Expressió escrita: resum + text antic, lliurats a la sessió 6. Aquestes dues tasques cal lliurar-les el dia 13 d’abril. Important! Recordeu que tant el resum com el text antic han de tenir entre 80 i 100 paraules.

  2. Cal estudiar els correlats verbals, per la qual cosa cal fer l’exercici 2, de la pàgina 13 (sessió 6).

  3. Exercicis de lèxic: Llibre blau: p. 242, ex. 26, 27, 28 i 29; p. 244, 31, 32 i 33

  4. Història de la llengua: Preparar un resum d’història de la llengua, aproximadament d’unes 170 paraules de cadascun d’aquests continguts:

   1. La llengua catalana: els seus orígens. Conceptes de substrat, adstrat i superstrat

  2. Llengua i literatura medieval: especialment, els temes de Ramon Llull i la Cancelleria Reial i la figura de Bernat Metge

  3. Llengua i literatura moderna

  Per preparar aquests resums cal que aneu a l’apartat de ‘Material complementari’  d’aquest bloc i, un cop allà, cerqueu l’apartat 2, d’història de la llengua. Els punts que us interessen són: 2.1 (power point sobre el tema 1), 2.2 i 2.3 (resum i power point sobre el tema 2) i 2.4 (power point sobre el tema 3).

   

  Bona Pasqua a tothom!

   

  Article complet

 • Curs Mònica: 5a sessió (divendres 23 de març)

  En la sessió d’avui hem acabat de treballar tota una sèrie de continguts que, a continuació, us enumero:

  1. Correcció dels exercicis i revisió de la prova avaluativa de la sessió anterior

  2. Morfologia del nom: nombre (llibre blau, p. 23 – 24 + material repartit a classe de la sessió 4 i quadre sobre la morfologia nominal)

  3. Repàs de la dièresi

  4.El resum: com s’elabora un resum? Com es fa el recompte de paraules?

  5. Morfologia verbal: nomenclatura dels temps verbals. Per què es diuen així?

  6. Correcció i revisió de frases extretes de l’expressió escrita dels alumnes. Podreu consultar les errades més comunes en l’apartat de fitxes lingüístiques d’aquest bloc, en què hi haurà un breu resum sobre algunes errades habituals i l’explicació segons la normativa.

  7. Expressions orals

   DEURES: Per a la propera setmana, cal preparar els següents exercicis:

  Llibre blau, p. 25, ex. 16; p. 26, ex. 19; p. 160, ex. 20; p. 288, ex. 25, 26 i 28; p. 229, ex. 6 i 10.

  A la propera sessió us donaré un text per tal que n’elaboreu un resum, que m’haureu de lliurar la primera setmana després de Setmana Santa: divendres 13 d’abril.

  Som-hi, a treballar! 🙂

  Article complet

 • Curs Mònica: 4a sessió (divendres 16 de març)

  En la sessió d’avui hem treballat sobretot la morfologia del nom: gènere i nombre sobre el material repartit a classe (llibre blau: p. 20 – 24).

  1. Correcció dels exercicis de la sessió anterior i resolució de dubtes

  2. Prova avaluativa sobre les 3 primeres sessions

  3. Morfologia del nom: gènere (llibre blau, p. 20 – 22 + material repartit a classe de la sessió 4 i quadre sobre la morfologia nominal)

  4. Morfologia de l’adjectiu: gènere i nombre (llibre blau, p. 23 – 24)

  5. Comentari sobre el canvi de significat d’alguns mots segons si porten article determinat EL/LA i la possible discriminació: ser un puta/ser una puta. Visualització del vídeo del Català a l’atac en què es tracta aquest assumpte.

  A l’aula hem treballat diversos exercicis de gènere del substantiu del dossier corresponent a la sessió 4 (p. 9, ex. 1; p. 10, ex. 5)

  5. Expressió oral: intervencions orals corresponents a la 4a sessió

   

  DEURES: Per a la propera setmana, cal preparar els següents exercicis:

  Llibre blau, p. 25, ex. 15, 17, 18, 20 i 21

  – Material de la sessió 4, p. 12 i 13 (taules d’adjectius).

  Alhora, cal repassar el gènere i nombre del substantiu i adjectiu, ja que farem una tasca conjunta per practicar-ho i posar-nos a prova. 🙂

  Ah! Cal recordar que hi ha dos resums de TEXTOS ANTICS de la setmana passada! 🙂

  També cal recordar que, per al divendres 30 de març, teniu un text argumentatiu (article d’opinió), l’enunciat del qual trobareu a la p. 1 de la sessió 4.

  Bona setmana, que ja hem entrat a la primavera!

  Article complet

 • Curs Mònica: 3a sessió (divendres 9 de març)

  Durant aquesta sessió, hem treballat els continguts següents:

  1. Correcció d’exercicis de vocalisme àton: O/U en posició àtona

  2. Treball a l’aula dels pseudoderivats: què són? quin és el seu origen? per què presenten una ortografia divergent del seu ‘primitiu’?

  3. Repàs de l’accentuació: els diacrítics i mots conflictius.

  4. Exercicis treballats a classe sobre accentuació: llibre blau, p. 195, ex. 9 i 10.

  5. Treball de QUÈ/QUE (teoria en el dossier de la sessió 2). Quan s’accentua? Distinció de les categories gramaticals.

  6. Exercici treballat a classe: activitat específica de QUE/QUÈ de la p. 5 de la sessió 2 (frases A – G)

  7. Treball de lèxic: els pseudoderivats. Material adjunt a la 3a sessió.

   

  Els deures que hi ha per a la propera sessió són:

  1. Expressió escrita: article d’opinió, de 200 paraules, a partir d’un dels dos enunciats proposats a la sessió 2, p. 1 i 2. Podeu escollir qualsevol dels dos temes, el que us sigui més proper o el que us vingui més de gust.  🙂

  2. Exercicis d’accentuació: Llibre blau, p. 194, ex. 6, 7; p. 195, ex. 11; p. 196, ex. 12 

  3. Dossier de la 2a sessió: p. 5, ex. 1 (acabar l’exercici de distinció de QUE/QUÈ)

  4. Expressió escrita per al divendres dia 23: textos antics adjunts a la sessió 3.

  5. IMPORTANT! El proper divendres, dia 16, farem un exercici avaluatiu dels continguts treballats a classe fins al moment: accentuació, distinció QUE/QUÈ, pseudoderivats, ortografia A/E i O/U en posició àtona, grafia de la E de suport en mots compostos el segon element dels quals comença per S + consonant…

  Bona feina i bona setmana!

   

  Article complet

 • Curs Mònica: 2a sessió (divendres 2 de març)

  Durant aquesta sessió, hem treballat els continguts següents:

  1. Correcció d’exercicis de vocalisme àton: A/E en posició àtona

  2. Treball a l’aula dels mots compostos el segon element dels quals comença per S + consonant (tipus ‘infraestructura’, ‘poliesportiu’). Duen E epentètica o de suport? Per què? En quins casos?

  3. Exercicis de sinonímia (sessió 1)

  4. Repàs de l’accentuació: remarques en la separació de síl·labes, els diftongs, repàs de les normes d’accentuació.

  5. Exercicis treballats a classe: llibre blau, p. 152, ex. 8; p. 153, ex. 10

  6. Expressió escrita: l’argumentació – l’article d’opinió. Pautes generals.

  Els deures que hi ha per a la propera sessió són:

  1. Expressió escrita: els textos antics de la sessió 1: fragment de Tirant lo Blanc i del Llibre dels feits

  2. Repàs de la O/U en posició àtona (llibre blau, p. 60, ex. 11, 12 i 13)

  3. Repassar les regles dels mots compostos el segon element dels quals comença per S + consonant

  4. Per al divendres 16 de març, heu de redactar un article d’opinió, de 200 paraules, a partir d’un dels dos enunciats proposats a la sessió 2, p. 1 i 2. Podeu escollir qualsevol dels dos temes, el que us sigui més proper o el que us vingui més de gust. 🙂

  Bona feina i bona setmana!

   

  Article complet

 • Curs Mònica: 1a sessió (divendres 24 de febrer)

  En aquesta primera sessió del curs, hem treballat els següents apartats:

  1. Presentació del curs i materials

  2. Presentació dels objectius del curs

  3. Exercici d’avaluació inicial + correcció

  4. Treball del text antic: com ens hi enfrontem?

  5. L’argumentació oral: preparació de l’esquema

   

  Com cada setmana, he manat DEURES per a la propera setmana:

  • Per al divendres 2 de març, cal fer la tasca d’expressió escrita de l’avaluació inicial amb el següent enunciat:

  Imagineu-vos que sou els columnistes d’una revista de cultura i societat i el vostre cap us demana que redacteu un article d’opinió sobre el següent tema: Què és millor fer un viatge organitzat per una agència o anar per lliure i gaudir de la llibertat de viatjar individualment?

   Heu pogut copsar diverses opinions:

  A) Amb la proliferació de portals a internet que permeten organitzar el teu viatge a mida, és millor aventurar-se a fer viatges a indrets recòndits pel teu compte, sense comptar amb el suport d’una agència de viatges o d’algun guia, perquè és més econòmic i, de fet, no cal patir, perquè en un món globalitzat sempre trobes ajuda en qualsevol racó.

  B) Viatjar en grup sempre et sotmet a uns horaris prefixats, que no et permeten descansar.

  C) És perillós viatjar a segons quins indrets per lliure: últimament, s’han rebut notícies sobre alguns viatgers que han posat en perill la seva salut o la seva vida pel fet de desconèixer el territori per on es movien.

  D) Sempre necessites un autòcton que t’expliqui les diferències culturals, gastronòmiques… i t’ajudi a integrar-te en aquella societat. L’agència et proporciona guies de qualitat.

  Què en penseu: sou partidaris dels viatges organitzats o preferiu viatjar en grup?  Escriviu el un text d’unes 200 paraules aproximadament.

   
  • Llibre de Nivell D, de Castellnou (llibre blau), de la p. 108, ex. 7, 8 i 9 per tal de repassar una mica l’ortografia de la A/E en posició àtona.
  • Fotocòpies de la sessió 1, l’exercici 3, p. 13, sobre treball de sinonímia.

  Per al divendres 9 de març, cal fer un resum (80-100 paraules) dels dos textos antics que hem treballat a classe i que hi ha a la sessió 1: el fragment de Tirant lo Blanc i el fragment del Llibre dels feits. 

  Article complet